Monday, December 14, 2009

Jawapan terhadap akidah Asya'irah 3(Tauhid Uluhiah)

Tuduhan bahawa aqidah Imam al-Asy’ari dan pengikutnya hanya mengajar tauhid rububiah saja tidak tauhid uluhiah.Baik Syekh Daud al-Fatoni maupun Syekh Ahmad al-Fatoni dalam beberapa halaman karta mereka juga menyebut istilah tauhid rububiah dan tauhid uluhiah atau ilahiat.Antaranya dalam ad-Durruts Tsamin,Syekh Daud al-Fatonj menulis “Dan tatkala selesai daripada menyatakan barang yang taalluq bagu uluhiah,……..”

Dalam Warduz Zawahir pula “…telah dijadikan kalimah tauhid itu menafikan bagi barang yang lainnya pada ketuhanan dan tiada tuhan yang lain pada sebenarnya mempunyai ubudiah serta mengaku sekalian millah kuffar dengan tauhid rububiag…”.Selanjutnya “dan yang bersalahan antara orang mukminin dan kafirin itu tauhid uluhiah”

Syekh Ahmad al-Fatoni tentang uluhiah pula dalam sabilus salam(bahasa arab) menyebut, terjemahannya “Ketahui olehmu bahawa perbahasan2 usuluddin itu tiga bahagian.Pertama Ilahiyat …”

Namun cara Asya'irah memahami tauhid uluhiah ini tak sama dengan golongan yang mengkafirkan mereka yang bertawassul dengan para Nabi dan orang soleh.Tuduhan bahawa aqidah Imam al-Asy’ari dan pengikutnya hanya mengajar tauhid rububiah saja tidak tauhid uluhiah.Baik Syekh Daud al-Fatoni maupun Syekh Ahmad al-Fatoni dalam beberapa halaman karta mereka juga menyebut istilah tauhid rububiah dan tauhid uluhiah atau ilahiat.Antaranya dalam ad-Durruts Tsamin,Syekh Daud al-Fatonj menulis “Dan tatkala selesai daripada menyatakan barang yang taalluq bagu uluhiah,……..”

Dalam Warduz Zawahir pula “…telah dijadikan kalimah tauhid itu menafikan bagi barang yang lainnya pada ketuhanan dan tiada tuhan yang lain pada sebenarnya mempunyai ubudiah serta mengaku sekalian millah kuffar dengan tauhid rububiag…”.Selanjutnya “dan yang bersalahan antara orang mukminin dan kafirin itu tauhid uluhiah”

Syekh Ahmad al-Fatoni tentang uluhiah pula dalam sabilus salam(bahasa arab) menyebut, terjemahannya “Ketahui olehmu bahawa perbahasan2 usuluddin itu tiga bahagian.Pertama Ilahiyat …”

Namun cara Asya'irah memahami tauhid uluhiah ini tak sama dengan golongan yang mengkafirkan mereka yang bertawassul dengan para Nabi dan orang soleh.

No comments: