Thursday, July 30, 2015

Manaqib Syeikh Judah Ibrahim q.s

Gambar di atas adalah Syeikh Muhammad Abu Zaid yang merupakan murid kanan Dr Judah al-Mahdi dan Khalifah Tariqat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah al-Judiyah sekarangManaqib Syeikh Judah Ibrahim r.a(datuk kepada Dr. Judah al-Mahdi an-Naqsyabandi)

Dilahirkan di Kampung al-Aziziyyah di markaz(barangkali mukim kalau di Malaysia) Munya Al-Qomhi dalam negeri asy-Syarqiyyah.Tarikh lahirnya ialah 30 Sya'ban 1264 Hijriyyah.Maka bersinarlah dunia dan terang benderanglah langit dengan kelahirannya.Bagaimana tidak sedangkan beliau adalah syarif daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau ialah As-Sayyid As-Syeikh Judah Bin As-Sayyid Ibrahim Bin As-Sayyid Mustafa Judah  رضى الله عنه وعنا به .

Bapanya bernama Sayyidi Ibrahim bin Sayyid Mustafa Judah r.a.Nasabnya sampai kepada Qutub pertama iaitu Maulana al-Imam al-Hasan bin Sayyidina Ali Karamallu Wajhah wa radyiallahu anhuma fid darain. Amin.

Ibunya yang mulia bernama Sayyidah Syammah yang bersambung nasabnya sampai kepada Maulana al-Imam al-Husain cucu penghulu sekalian alam Rasulullah SAW رضى الله عنهم وعنا بهم

Sebelum ibunya hamil , bapanya telah bermimpi bahawa dijarinya terdapat cincin yang mana permata di cincin itu bersinar menerangi seluruh dunia. Maka ahli kasyaf dan makrifah menafsirkan mimpi itu bahawa beliau akan memperolehi seorang anak lelaki yang menjadi imam yang memenuhilah cahaya ilmu dan makrifahnya ke seluruh alam dan anaknya itulah wali qutub di zamannya.


Syeikhuna Judah Bin Ibrahim membesar dengan menghafaz Al-Quran pada awalnya. Di antara bukti beliau akan menjadi wali qutub apabila dewasa ialah dengan kedatangan wali-wali Allah dari Negara Syam dan Turki kepadanya untuk mengambil keberkatan daripanya sedang ketika itu beliau masih lagi kecil. Peristiwa ini berlaku ketika beliau sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba datang beberapa orang syeikh dari Negara Syam dan Turki ke Kampung Al-‘Aziziah bertujuan untuk mengambil keberkatan daripadanya

Seorang ulama’ yang bernama As-Syeikh Al-Bakri iaitu guru hafazan Al-Quran bagi Syeikh Judah Bin Ibrahim pernah berlaku padanya peristiwa yang mencarik adat kebiasaan manusia, di mana Syeikh Judah apabila diajar satu ayat Al-Quran maka beliau akan menghafaz ayat dan membacanya di hadapan gurunya serta menghafaz ayat selepas itu yang belum diajar oleh gurunya. Beliau telah mendahului gurunya di dalam membaca ayat-ayat yang dihafaz. Kisah itu diceritakan oleh anaknya As-Syeikh Isa.

Setelah selesai menghafaz Al-Quran dan mempelajarinya, beliau telah melanjutkan pelajarannya ke Universiti Al-Azhar As-Syarif dan mendalami ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau juga mendalami ilmu Feqah di dalam Mazhab Imam kita As-Syafi’e. Ilmu beliau ketika itu sangat mendalam umpama laut yang tiada bertepian. Beliau telah mempelajarinya daripada ulama’ Al-Azhar As-Syarif seperti As-Syeikh Muhammad Al-Ashmuni (wafat tahun 1321 hijrah), ulama' dalam bidang aqli dan naqli As-Syeikh Muhammad Al-Khodhri Ad-Dumyathi (wafat tahun 1298 hijrah) serta As-Syeikh Ibrahim As-Saqo ( wafat tahun 1298 hijrah) dan ulama’-ulama’ lain sehingga mahir dan melaut ilmunya. 

Syeikh Judah juga seorang yang sangat mahir di dalam ilmu mengenali Thuruq al-Ahadis (jalan2@sanad2 hadis), Al-Jarah dan At-Ta’dil serta Takhrij Al-Hadis daripada kitab Sunan Sittah dan lainnya. Begitu juga di dalam ilmu bahasa Arab seperti bahasa, Nahu , Sorof, Ma’ani, Bayan, Badi’ , Syi’ir, perumpamaan Arab dan sebagainya. Beliau tidak kurang hebatnya di dalam Ulum Aqliyyah seperti Ilmu Kalam, Mantiq dan lain-lain sehingga menjadi orang yang tunggal di dalam merungkai permasalahan yang rumit dan mendalam di dalam ilmu yang dipelajarinya.Beliau telah menghimpunkan antara ilmu zahir dan batin atau ilmu syariat dan hakikat.Beliau mahir dalam Ulum Quran, Hadis dan bertafaqquh dalam mazhab Maulana al-Imam asy-Syafi'i r.a.Maka beliau menjadi hujjah dan pakar dalam mazhab. 
 KEHIDUPAN AS-SYEIKH SEHARIAN

"Sesungguhnya saya ( yakni Dr Judah al-Mahdi iaitu cucu kepada As-Syeikh) telah bertanya Syeikh saya iaitu Syeikh Isa Judah tentang peraturan kehidupan seharian Syeikh Judah. Maka beliau menjawab dengan jawapan seperti berikut: " Adalah Saidina Syeikh Judah bangun dari khulwahnya yang khusus 2 jam sebelum masuk waktu fajar. Maka beliau akan memperbaharui wudhuknya dan bertahajjud pada 1/3 akhir malam sekira-kiranya ________ seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sya’rani. Kemudian beliau akan mula membaca Al-Quran seperti biasa sekurang-kurangnya 1/3 Al-Quran ( yakni 10 juzuk) sebagai wirid hariannya dan juga membaca zikir-zikir, wirid-wirid An-Naqsyabandi dan lain-lainnya.
 
Kemudian pada waktu Dhuha, beliau akan berwudhuk kali kedua dan masuk berkhulwah. Beliau akan membenarkan kekasih-kekasihnya(murid-murid dan teman rapat) yang khusus dan pengikutnya datang kepadanya dengan keizinan khusus ketika azan Zohor.

Selepas solat Zohor hingga Asar beliau akan berada di ruang tamu umum untuk bertemu dengan murid-muridnya, pengikut-pengikut dan tetamu-tetamu yang menziarahinya. Majlis beliau yang mulia itu ialah majlis Al-Quran dan ilmu. Kebiasaannya salah seorang muridnya yang khusus akan datang bersama kitab-kitab tafsir, hadis, fekah dan tasawuf. Murid yang membacanya itu kebiasaannya ialah As-Syeikh Muhammad Abu Qandil atau As-Syeikh Fadhlum Abu Muqallid atau bapa saya iaitu Sayyidi Muhammad Abu Yazid yang mana kedua-dua membaca Al-Quran kepada Syeikh Judah dengan menghafaz tanpa ada sedikit pun kesalahan. Maka tatkala selesai bacaan itu, Syeikh Judah akan berdoa kepadanya “ semoga Allah membuka ke atasmu”. Maka pembukaan yang dimaksudkan itu ialah pembukaan Ilahi terhadap pintu hati beliau. Bapa saya juga membaca Kitab Al-Mawahib Al-Ladunniah karangan Imam Al-Qostolani.

Sesungguhnya Syeikh Judah disoal ketika bacaan kitab tentang sehalus-halus ilmu dan menjawabnya dengan jawapan yang menyinarkan akal. As-Syeikh juga berfatwa di atas empat mazhab dan menyelesaikan kemusykilan ibarat ahli tasawuf yang tergantung bahkan As-Syeikh bertanyakan masalah-masalah kepada salah seorang daripada muridnya di pertengahan bacaan. Maka pembaca akan berhenti dan murid tadi akan menjawabnya dengan jawapan yang terbuku di hati daripada pembukaan Allah yang tiada had.
 
Adalah kebiasaan As-Syeikh Judah tidak akan bercakap tentang perkara-perkara dunia dan tidak seorang pun di dalam majlisnya dapat melafazkan sepatah perkataan berbentuk duniawi. Majlis As-Syeikh adalah majlis Allah yang dinaungi oleh para malaikat dan langit serta bumi berbangga-bangga dengannya. Tidakkan majlis ini adalah majlis ahli tahqiq di zamannya? (Bahkan ). Di sana juga didatangi oleh imam-imam, ulama’ dan syeikh-syeikh Islam untuk bersesak-sesak menuntut ilmu syariat dan hakikat daripadanya.
 
Selepas itu, Syeikh Judah akan masuk berkhalwah selepas solat Asar. Maka tiada seorang pun boleh masuk kepadanya sehingga waktu Isyak kecuali dengan izin. Selepas Isyak, beliau akan menegah untuk masuk kepadanya. Adalah ketika itu masa untuk beliau menyendiri,menyucikan diri dan menyempurnakan ibadatnya, mendirikan solat dan menyucikan rohaninya kepada Allah.

“ Maka adalah sebahagian perkara yang aku tidak tahu, maka disangka akan kebaikannya tanpa ditanya khabar beritanya “
 
Jadilah Imam kami,Syeikh kami Syeikh Judah –mudah-mudahan Allah mengangkatkan namanya di dalam alam- sebagai menara hidayah, pemancar makrifat Allah dan penunjuk kepada pendekatan diri kepada Allah sepanjang hidupnya di dunia selama 83 tahun sehinggalah As-Syeikh bertemu dengan Tuhannya Yang Maha Pemurah pada 27 Syawal tahun 1346 hijrah ( bersamaan 18 April 1928, hari Rabu). Maka adalah jumlah tahun kehidupannya di dunia ialah jumlah kiraan Lailatul Qadar (yakni jumlah seribu bulan bersamaa dengan 83 tahun) yang mana ianya lebih baik daripada seribu bulan. 

*Tulisan di atas adalah gabungan tulisan saya dan tulisan sahabat saya, Ustaz Zamzuri Harun di blog beliau, http://al-judiah.blogspot.com/2009/11/wali-allah-al-arif-billah-syeikh-judah.html dengan merujuk catatan guru kami, al-Marhum Dr Judah Muhammad Abu al-Yazid al-Mahdi asy-Syafii dalam kitab-kitab karangan beliau.Wallahu a'lam.

Wednesday, July 29, 2015

Pesanan Kepada Penguasa Muslimin

Mereka ini tergolong para pekerja pejabat, biar mereka amir, sultan, raja dan siapa saja yang bertanggungjawab untuk menerajukan urusan kaum Muslimin yang wajib menjalankan nasihat dan peringatan kepada mereka, menyedarkan dan mengancam mereka.

Ketahuilah bahawa para penjawat yang menguruskan kendali kaum Muslimin adalah tidak boleh tidak sangat diperlukan.Dan jawatan pemerintah itu adalah suatu perkara yang berat sekali, sedang orang yang mengendalikan jabatan pemerintah itu selalunya dalam bahaya.Jika mereka menjalankan tugas yang diserahkan ke tangan mereka, niscaya mereka akan penat dan lelah.Tetapi jika mereka menyia-nyiakannya pula, niscaya mereka akan binasa dan merana.Sebab Rasulullah SAW telah bersabda: “Setiap kamu bertanggungjawab, dan setiap penanggungjawab akan ditanya tentang tanggungjawabnya.”

Sabdanya lagi: “Sesungguhnya kamu senang sekali hendak memegang jawatan pemerintah, dan sesungguhnya jawatan itu akan membawa penyesalan kelak di hari kiamat.”

Sabdanya lagi: “Ya Allah, Ya Tuhanku!Barangsiapa yang memegang apa pun dari urusan umatku lalu dia menyusahkan mereka, maka timpakanlah ke atasnya kesusahan.Dan barangsiapa yang memegang apa pun dari urusan umatku lalu dia berbelas-kasihan kepada mereka, maka balaslah dia dengan belas-kasihan.”

Sabdanya lagi: “Setiap penguasa atas urusan manusia, melainkan dia akan diseret di hari kiamat sedang kedua belah tangannya terbelenggu pada tengkuknya lalu keadilannya akan melepaskannya atau kezalimannya akan mencelakakannya.”

Sabdanya lagi: “Akan bercita2 nanti beberapa penguasa kalau dia digantung dengan rambutnya di bintang Tsuraiya sekalipun, namun tidak sampai dia menguasai apa pun dari urusan manusia.”
Sabdanya lagi: “Betapa banyak orang yang menyedok harta Allah Taala tanpa jalan yang benar, maka baginya balasan neraka di hari kiamat.”

Awas kamu, bahawa ancaman yang warid ke atas siapa yang menguasai urusan manusia lalu dia tidak berlaku adil dan insaf, tidak menjauhi kezaliman dan penyelewengan adalah sangat berat sekali dan sungguh membahayakan.Sebab itulah tugas ini telah ditinggalkan oleh para muttaqin, yakni orang2 yang mempunyai taqwa dan dijauhi oleh orang2 yang bijaksana yang ada menyimpan perasaan takut dan bimbang di dalam hatinya.Namun siapa yang sudah terbala untuk menerimanya dan tidak ada jalan untuk mengelakkan diri daripadanya, mereka sentiasa hidup dalam takut dan berjaga diri, selalu dalam berhati2 dan menyedarkan diri supaya tidak terburu nafsu.

Sayyidina Umar bin al-Khattab r.a yang terkenal dengan sempurna keadilannya dan kemuncak berjaga-jaganya pun pernah berkata: “Siapa yang ingin mengambil alih jawatan ini dan memikul semua tanggungjawabnya?Kerana aku mahu menyelamatkan diriku daripadanya, tidak ada tanggungjawab lagi buat diriku atau atas diriku!

Lantaran terlalu takut kalau dia sampai berani menyia-nyiakan apa pun dari urusan kaum Muslimin padahal dia amat cermat dalam menjaga diri, dia selalunya tidak dapat tidur nyenyak, malah setiap malam dia bangun berkata kepada dirinya sendiri: “Jika aku tidur di siang hari, aku akan menyia-nyiakan urusan kaum Muslimin dan jika aku tidur di malam hari aku akan menyia-nyiakan urusan diriku (yakni tiada beramal), bagaimana aku akan tidur di antara dua waktu ini?!

Adalah Sayyidina Ali r.a apabila terkumpul saja wang di Baitul-Mal (perbendaharaan) kaum Muslimin segeralah dia memanggil semua rakyat Muslimin serta membagikannya kepada mereka sampai tiada tinggal satu dirham pun.Kemudian dia menyuruh orang menyapu tempat dan membersihkannya dengan air.Sesudah itu dia akan bersolat di situ seraya berkata: “Sebagaimana tempat ini akan bersaksi ke atasku dengan mengumpulkan harta kekayaan, biarlah dia kini bersaksi buatku dengan solatku di sini.”

Tatkala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ditunjuk menjadi Amirul Mukminin terdengar di tengah rumahnya tangisan yang keras dari sanak familinya.Ramai orang merasa hairan dan ingin tahu sebabnya.Mereka kemudian diberitahu bahawa Umar telah memberikan pilihan kepada para isterinya dan jariah2nya antara tidak boleh datang mendekatinya lagi ataupun mereka akan diceraikan saja.Katanya lagi: “Saya sekarang sedang ditugaskan memikul tanggungjawab urusan kaum Muslimin dan saya tidak sanggup untuk melalaikannya!” Maka mereka sekelian tidak ada jalan lain melainkan memilih tinggal dengannya sesuai dengan syarat yang ditetapkannya.

Ada suatu riwayat yang mengatakan bahawa sejak dia memikul tanggungjawab ini, dia mandi janabah hanya dua kali saja dan masa khilafahnya lebih kurang dua tahun setengah.

Pada suatu hari dia ingin mandi.Maka dibawakan pelayannya suatu bekas air panas dan udara pada ketika itu sangat dingin sekali.Umar pun bertanya kepada pelayannya: “Di mana engkau panaskan air ini tadi?” Jawabnya: “Di dapur orang ramai.” Maka Umar enggan bermandi dengan air itu, malah hendak mandi dengan air sejuk.Pelayan itu membangkangnya: “Kalau engkau mandi juga dengan air sejuk ini, pakai nampak rakyat jelata besok tidak ada khalifah lagilah!” (Yakni kerana cuaca kini amat dingin yang mana engkau akan mati bila bermandi dengan air sejuk seperti ini).Maka Umar berkata lagi: “Jadi apa yang mesti aku buat kerana air ini tidak halal buatku?” Jawab pelayan itu lagi: “Cuba kirakan berapa harga kayu yang dipakai untuk memanaskan air ini.Kemudian engkau gantikan harganya dan kembalikan semula kepada Baitul-Mal, habis cerita."

Daripada sejarah dan jalan hidup para Khalifah yang empat r.anhum itu terdapat banyak tauladan yang boleh kita contohi yang sudah termasyhur bagi orang2 yang membaca sejarahnya.Kalau hendak dibicarakan di sini tentu akan mengambil halaman yang panjang.Semua itu tentu tidak dapat ditiru atau diamalkan sepenuhnya kecuali bagi mereka yang empat saja iaitu: Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Faruq, Usman asy-Syahid dan Ali al-Murtadha.Mudah2an Allah meredhai mereka sekelian.

Diolah oleh:
Mohd Amir Md Azmi, ex-SKTG, ex-SMKAK,

Rujukan:
“Dakwah Yang Sempurna Peringatan Yang Utama” oleh Imam Habib Abdullah Haddad, 
diterjemah oleh Syed Ahmad Semait.

Tuesday, July 7, 2015

Ratib al-Haddad

Ratib al-Haddad ini mengambil nama sempena nama penyusunnya, iaitu Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, seorang pembaharu Islam (mujaddid) yang terkenal.Daripada doa2 dan zikir2 karangan beliau, Ratib al-Haddadlah yang paling terkenal dan masyhur.Ratib yang bergelar al-Ratib al-Syahir (Ratib Yang Termasyhur) disusun berdasarkan inspirasi, pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadhan 1071 Hijriyah (bersamaan 26 Mei 1661).

Ratib ini disusun bagi menunaikan permintaan salah seorang murid beliau, 'Amir dari keluarga Bani Sa'd yang tinggal di sebuah kampung di Syibam, Hadhramaut. Tujuan 'Amir membuat permintaan tersebut ialah bagi mengadakan suatu wirid dan zikir untuk amalan penduduk kampungnya agar mereka dapat mempertahan dan menyelamatkan diri daripada ajaran sesat yang sedang melanda Hadhramaut ketika itu.

Pertama kalinya Ratib ini dibaca ialah di kampung 'Amir sendiri, iaitu di Kota Syibam setelah mendapat izin dan ijazah daripada al-Imam Abdullah al-Haddad sendiri. Selepas itu Ratib ini dibaca di Masjid al-Imam al-Haddad di Hawi, Tarim dalam tahun 1072 Hijriah bersamaan tahun 1661 Masehi.Pada kebiasaannya ratib ini dibaca berjamaah bersa doa dan nafalnya (sunatnya @ tambahannya), setelah solat Isyak.Pada bulan Ramadhan ia dibaca sebelum solat Isya' bagi mengelakkan kesempitan waktu untuk menunaikan solat terawih.Mengikut Imam al-Haddad di kawasan2 di mana Ratib al-Haddad ini diamalkan, dengan izin Allah kawasan2 tersebut selamat dipertahankan daripada pengaruh sesat tersebut.

Apabila Imam al-Haddad berangkat menunaikan ibadah haji, Ratib al-Haddad pun mula dibaca di Makkah dan Madinah.Sehingga hari ini Ratib berkenaan dibaca setiap malam di Bab al-Sofa di Makkah dan Bab al-Rahmah di Madinah.Habib Ahmad b. Zain al-Habsyi pernah menyatakan bahawa sesiapa yang membaca Ratib al-Haddad denganpenuh keyakinan dan iman dengan terus membaca "La ilaha illallah" hingga 100 kali (walaupun pada kebiasaannya dibaca 50 kali), ia mungkin dikurniakan dengan pengalaman yang di luar dugaannya.

Monday, July 6, 2015

Ke Arah Kesatuan Pemikiran dan Pemulihan Akhlak

Assalamualaikum semua yang membaca blog saya.Agak lama jugak saya tidak menulis di blog ini.Barangkali jika ia dapat bersuara ia akan menjerit: "Hoi hang pi mana lama sangat sampai lupa kat aku?"

Pertama sekali saya ingin memohon maaf jika ada yang terasa hati dengan tulisan2 saya sama ada di blog, Facebook, Watsap dan seumpamanya.Jika ada yang saya unfriend dalam FB dan keluar grup WS tak bermakna saya ingin memutuskan tali silaturrahim.Akan tetapi saya terpaksa melakukan perkara demikian untuk menjaga hati ini.

Setelah diamati secara mendalam, saya dapati dua perkara yang perlu menjadi keutamaan umat Islam zaman ini iaitu Kesatuan Pemikiran dan Pemulihan Akhlak.Inilah yang menjadi sasaran musuh kita sama ada musuh yang kita nampak ataupun yang tersembunyi.

Menurut Imam Ghazali dalam kitab Minhajul 'Abidin, dalam perjalanan kita menuju Allah terdapat empat seteru kita iaitu dunia, makhluk, syaitan dan nafsu kita.Musuh yang paling hebat sekali ialah nafsu kita.Amat dahsyat sekali bagi mereka yang dapat memahaminya.

Kembali kepada topik perbicaraan, macam mana kita nak memulihkan kesatuan pemikiran dan pemulihan akhlak?Syeikh Said Hawwa dalam kitab "Tarbiyyatuna ar-Ruhiyyah" menyatakan cara kita nak sampai kepada Allah ialah melalui ilmu dan zikir.

Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu?Secara mudahnya ada ilmu Fardhu Ain dan ada ilmu fardhu Kifayah.Ilmu Fardhu Ain menurut majoriti (Jumhur) ulama adalah ilmu Tauhid (Ketuhanan, Nubuwwat, Sam'iyat) , ilmu Feqah (ibadah, muamalat, munakahat, jinayat) dan ilmu Tasawuf.Tapi ilmu sebegini semakin diabaikan oleh generasi sekarang termasuk di kalangan pelajar agama sendiri.Ada di kalangan mereka begitu ghairah membicarakan perkara2 khilafiyah hingga melupakan ilmu2 bermanfaat yang sepatutnya diutamakan.Malah ada yang sampai berani mempertikaikan ulama salafus soleh.

Perkara kedua yang perlu kita tekankan adalah akhlak.Ramai yang mengabaikan akhlak dan adab dengan ibu bapa, guru, rakan seperjuangan malah ada yang berani melanggar akhlak dengan Allah dan Nabi SAW.Bagaimana Islam ingin dijulang jika tiada akhlak?Bagaimana hendak ditunjukkan keindahan Islam kepada Non Muslim jika perangai kita lebih teruk daripada mereka.Bahkan lebih teruk daripada binatang!!!

Cukup rasanya kali ini buat permulaan setelah sekian lama menyepi daripada penulisan blog.Harap tuan2 yang budiman yang membaca blog saya dapat mendoakan saya.Dan jika ada teguran@salah silap yang ditulis dalam blog ni dapat emelkan ke refah00@yahoo.com. Jika ada yang kurang faham tulisan2 saya boleh tanya saya atau rujuk kepada alim ulama di tempat tuan2.Semoga bertemu lagi bittaufiq in sya Allah.

Mohd 'Amir Md Azmi, Kedah (12.38 am)