Thursday, May 22, 2014

Rujuklah Tafsir Muktabar: Jangan Memandai2

Dalam kempen terbaru P/raya Teluk Intan, ada pihak suruh sokong calon DAP berdasarka ayat Al-Quran yang ada membawa kisah pertembungan antara Rom dan Parsi. Dalam surah Ar-Rum ayat 1-4 bermaksud:

“Alif Lam Mim. Rom telah dikalahkan (oleh Parsi). Di sebuah kota yang rendah. Kemudian selepas dari itu mereka pula bakal mengalahkan (Parsi). Ia akan berlaku dalam masa beberapa tahun. Segala urusan adalah milik Allah, sebelum dan sesudahnya. Dan pada kemenangannya itu membuatkan orang beriman bergembira.

Hujah mereka : “Umat Islam mengharapkan kemenangan Rom. Bukan menyokong kekufuran mereka, dan bukan menyokong siri penentangan mereka terhadap islam, tetapi kerana mereka agak baik jika dibandingkan dengan Parsi.Jika perjuangan Islam lebih ringan dengan menghadapi Rom dibandingkan dengan Parsi, Perjuangan PAS pula lebih ringan menghadapi DAP daripada BN.

Bagi al-faqir, ayat tersebut perlu dilihat dengan tafsiran yang muktabar dan bukan boleh secara sewenang2nya mentafsirkan ayat Quran demi kepentingan mana2 kumpulan.

Pertama sekali kita tengok sebab nuzul ayat ini.Menurut Mufassirun, berlaku peperangan antara Parsi dan Rum.Kaum Musyrik berharap agar Parsi mengalahkan Rum kerana Parsi beragama Majusi.Muslimin pula berharap kemenangan Rum atas Parsi kerana mereka Ahli Kitab. Ditaqdirkan Parsi menang ke atas Rum.Maka Kufar Mekah berkata kepada Muslimin; “Sesungguhnya kalian Ahli Kitab.Nasrani pun Ahli Kitab.Kami dan Parsi Ummiyyun.Saudara kami, Parsi telah menang ke atas saudara kamu, Rum.Kamu juga jika berperang dengan kami, pasti kami akan menang.”

Maka Allah menurunkan ayat ini.Lalu Sayyidina Abu Bakar keluar berkata kepada kuffar Mekah dan berkata: “Kamu gembira dengan kemenangan saudara kalian.Jangan gembira.Demi Allah, Rum akan menang ke atas Parsi..Nabi kami SAW yang mengkhabarkannya.”

Bangun Ubai b Khalaf berkata: “Engkau dusta.” As-Siddiq berkata: “Engkau lebih dusta wahai musuh Allah.Kata Ubai: “Beri tempoh dan kita bertaruh.” Kedua2nya bersetuju dengan tempoh 3 tahun.Lalu Sayyidina Abu Bakar berjumpa Nabi SAW dan menceritakan perkara tersebut.Waktu itu belum diharamkan bertaruh.Baginda bersabda: “Yang aku sebut beberapa tahun, antara 3 hingga 9 tahun.Maka tambahlah taruhan dan panjangkan tempoh.”

Sayyidina Abu Bakar berjumpa Ubai dan meminta agar tambahkan pertaruhan dan panjangkan tempoh.Lalu Ubai bersetuju.Rum berjaya mengalahkan Parsi pada hari Hudaibiyah, yakni 7 tahun setelah mereka bertaruh.Ayat ini jelas menerangkan kesahihan Nubuwwah Baginda dan al-Quran benar datangnya daripada Allah kerana ia menceritakan tentang ilmu ghaib.

Jadi persoalannya di sini, apa kaitan ayat ini dengan mengajak pengundi sokong calon DAP?Adakah dasar parti tersebut berdasarkan wahyu Ilahi?Fikirkanlah dan berhati-hati dalam mentafsirkan ayat al-Quran.

Friday, May 16, 2014

Kesesatan Doktrin Syiah Imamiah (Bahagian Akhir)

(Sambungan)  A. Doktrin Syiah Imamiah Berkaitan Para Sahabat
Al-Majlisi (Syiah) dalam kitab Biharul Anwar juzu’ 69 m/s 90 berkata: “Daripada hamba Ali ibn al-Husain berkata: “Aku pernah bersama dengannya dalam sebahagian khalwatnya, maka aku berkata, “Sesungguhnya aku ada hak ke atas tuan.Bolehkah tuan memberitahuku tentang dua orang lelaki ini, (iaitu) Abu Bakar dan Umar? Maka Ali ib Husain berkata: “Kedua2nya adalah kafir, dan kafir (juga) orang yang mengasihi kedua2nya.”

ULASAN ASWJ: “Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Abu Bakar r.a dan Umar r.a merupakan penghulu golongan dewasa ahli syurga dari kalangan manusia yang terawal dan terkemudian, selain para Nabi dan Rasul.”

Syiah dalam kitab al-Anwar al-Nu’maniyyah juzu’ 1 m/s 62 berkata: “Sesungguhnya telah diriwayatkan dalam hadis2 yang khusus bahawa Abu Bakar sering solat di belakang Rasulullah SAW dalam keadaan berhala tergantung di lehernya, dan sujud Abu Bakar adalah kepada berhala tersebut.”

ULASAN ASWJ: “Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya orang paling berjasa kepadaku dengan ikatan persahabatan dan dukungan hartanya adalah Abu Bakar r.a.Seandainya aku boleh memilih seorang khalil (kekasih) selain Tuhanku nescaya aku akan jadikan Abu Bakar r.a sebagai khalilku.” (Sahih Muslim)

Antara doa Syiah: “Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.Ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas Nabi Muhammad dan ahli keluarga Nabi Muhammad.Ya Allah, laknatilah ke atas dua BERHALA QURAISY (Abu Bakar dan Umar), dua berhala mereka, dua syaitan mereka dan dua anak mereka (Aisyah dan Hafsah) yang telah melanggar perintahMu, mengkufuri nikmatMu, mengkhianati RasulMu, menukar agamaMu, memesongkan KitabMu dan mengasihi musuh2Mu…..”

ULASAN ASWJ: “Daripada Salim ibn Abi Hafsah berkata: “Aku telah bertanya kepada Muhammad al-Baqir dan anaknya Ja’far al-Sadiq tentang Abu Bakar dan juga Umar r.a. Kedua2nya menjawab: “Wahai Salim, hendaklah engkau mentaati kedua2nya dan berlepas diri daripada orang yang memusuhi mereka, sesungguhnya kedua2nya adalah pemimpin yang diberi petunjuk.”   

Syiah Imamiah mengkafirkan majoriti sahabat seperti dalam kitab Rijal al-Kisysyi m/s 14: “Daripada Abu Ja’far berkata: “Manusia selepas kewafatan Nabi menjadi murtad kecuali 3 orang.Aku (perawi) bertanya, “Siapakah 3 orang itu?” Maka jawabnya, Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari dan Salman al-Farisi.”

ULASAN ASWJ: “Sabda Nabi SAW yang bermaksud: “Janganlah kalian mencela sahabat2ku. Demi diriku yang berada di dalam kekuasaanNya, sekiranya seseorang kamu membelanjakan emas setinggi gunung Uhud pun, tetap juga tidak akan menyamai satu cupak atau setengah cupak sedekah daripada sahabat2 Nabi SAW (kerana keikhlasan mereka).”

Syiah juga dakwa Sayyidina Umar r.a perkosa Ummu Kalthum r.anha sebagaimana disebut dalam Furu’ul Kafi m/s 774: “Daripada Abi Abdullah mengenai perkahwinan Ummu Kalthum, maka katanya: “Sesungguhnya ini adalah suatu pemerkosaan.”

ULASAN ASWJ: “Kami ingin bertanya kepada orang yang mengeluarkan kata2 tersebut: Adakah Umar r.a mengahwini Ummu Kalthum r.anha dengan pernikahan mengikut hokum syara’ ataupun melalui perkosaan?Sesungguhnya perkataan yang disandarkan kepada al-Sadiq r.a jelas maknanya.Adakah benar al-Sadiq r.a mengeluarkan kata2 batil seperti ini mengenai puteri Ali al-Murtadha r.a?

Kalaulah benar Umar r.a memperkosa Ummi Kalthum r.a, bagaimana ayahandanya yang merupakan seorang yang digelar Asad Allah (Singa Allah) boleh merelakan dan membiarkannya?!

Apabila kita membaca dalam al-Raudhah al-Kafi hadith Abi Basir dengan perempuan yang menemui Abu Abdullah r.a yang bertanyakan tentang Abu Bakar dan Umar r.a, maka beliau berkata kepadanya, “Berilah ketaatan kepada mereka berdua.” Perempuan itu berkata, “Apabila aku bertemu dengan Tuhanku nanti, aku katakana bahawa kamulah yang menyuruh aku memberikan ketaatan kepada mereka.” Jawabnya, “Ya.”

Adakah orang yang menyuruh supaya diberikan ketaatan kepada Umar r.a, menuduhnya merogol atau memperkosa seorang perempuan Ahli Bait??”

  1. Ekstemisme Dalam Fahaman Syiah Imamiah Terutamanya Berkaitan IMAMAH
Berkata al-Khomeini dalam kitab al-Hukumah al-Islamiah m/s 52: “Thabitnya wilayah bagi Imam tidak semestinya bermakna imam tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah dan menjadikannya seperti pemerintah2 yang memusuhinya.Sesungguhnya bagi imam itu maqam yang terpuji dan darjat yang tinggi serta khilafah bentukan yang tunduk seluruh isi ala mini kepada wilayah dan kekuasaanya.Antara perkara yang diketahui umum dalam mazhab kami ialah imam2 kami mempunyai kedudukan yang tidak sampai kepada kedudukan tersebut malaikat yang hampir dengan Allah ataupun Nabi yang diutuskan”

ULASAN ASWJ: “Imam Ja’far al-Sadiq r.a berkata: “Demi Allah, kami hanyalah hamba2 Allah, kami tidak berkuasa untuk mendatangkan mudharat atau manfaat.Sekiranya kami dirahmati maka rahmat itu daripada Allah, sekiranya kami diseksa itu juga daripada Allah, dan kami tidak mempunyai hujjah ke atas Allah.”

  1. Doktrin Syiah Imamiah Mengkafirkan Kumpulan Selain Mereka
Syiah dalam kitab Al-Anwar an-Nu’maniah juzu’ 2 m/s 243 berkata: “Saya katakan: Maka golongan Asya’irah (ASWJ) tidak mengenal Tuhan mereka dalam rupa yang sebenar, bahkan mereka mengenaliNya dalam rupa yang tidak benar.Maka tiada bezanya pengenalan mereka ini dengan pengenalan orang2 kafir.”

ULASAN ASWJ: “Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Tidaklah seseorang melemparkan tuduhan fasiq ataupun kafir terhadap seseorang melainkan tuduhan tersebut akan kembali kepadanya jika orang yang dilemparkan tuduhan tersebut tidak sedemikian.”

  1. Doktrin Syiah Imamiah Berkaitan Nikah Mut’ah
Syiah mendakwa Nabi SAW melakukan mut’ah seperti dalam kitab Wasail al-Syiah juzu’ 14 m/s 486: “Berkata al-Sadiq: Sesungguhnya aku benci lelaki yang mati dalam keadaan masih ada perbuatan2 Rasulullah SAW yang masih belum dilakukannya (mut’ah). Maka aku (perawi) bertanya, “Adakah Rasulullah SAW melakukan mut’ah?” Jawabnya, “Ya,” lalu dia membaca ayat 2 hingga 5 surah at-Tahrim.”

Dalam kitab Syiah Man La Yahdhurhu al-Faqih juzu’ 3 m/s 304 disebut: “Diriwayatkan: Tidak sempurna iman seorang Mukmin sehinggalah dia bermut’ah.”

  1. Doktrin Syiah Imamiah Berkaitan Imam Mahdi
Dalam kitab Biharul Anwar m/s 509 disebut: “Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi mengutuskan Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat, manakala al-Mahdi sebagai pembawa seksaan.”

ULASAN ASWJ: “Di manakah kebenaran kenyataan Syiah Imamiah ini dengan hadith Rasulullah SAW ini? yang bermaksud: “Jika tidak tinggal dari dunia ini kecuali sehari sahaja, nescaya Allah memanjangkan hari itu sehingga Dia membangkitkan pada hari itu seorang lelaki dari keturunanku atau dari kalangan Ahli Baitku, yang bersamaan namanya dengan namaku, nama bapanya dengan nama bapaku.Dia akan memenuhi bumi ini dengan kebenaran dan keadilan sebagaimana bumi ini telah dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan sebelumnya.”

Bagaimana Imam Mahdi mampu menegakkan keadilan sekiranya beliau diutuskan untuk membawa balasan dan seksaan sepertimana yan diiktiqadkan oleh Syiah Imamiah??”

  1. Doktrin Syiah Imamiah Berkaitan Ahli Sunnah wal Jamaah dan Imam Mazhab Empat
Dalam kitab Syiah, Kazabuu ‘Ala al-Syiah m/s 279 disebut: “Sekiranya orang2 yang mendakwa Islam dan mengikut Sunnah mencintai Ahli Bait sudah pastilah mereka akan mengikut mereka dan tidak mengambil hukum-hakam agama mereka daripada golongan yang menyeleweng seperti Abu Hanifah, Syafii, Malik dan Ibnu Hanbal yang tidak seorang pun daripada mereka yang pernah melihat Rasulullah SAW dan mereka tidak menaqalkan daripada Baginda SAW sedikit pun hadis dan sunnah Baginda SAW.”

Dalam kitab yang sama m/s 88 disebut: “Imam2 Mazhab Empat mereka itu menyeleweng daripada Ahli Bait.Maka di manakah hujjah bagi kesetiaan yang dusta ini?”

ULASAN ASWJ: “Syiah Imamiah mentohmah Imam2 mazhab yang empat menyeleweng daripada Ahli Bait.Lupakah mereka bahawa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik r.a sangat memuliakan Imam Muhammad al-Baqir dan Imam Ja’far al-Sadiq r.a?Lupakah mereka bahawa Imam Syafi’i r.a amat mengasihi dan mencintai Ahli Bait sehingga beliau sendiri dilemparkan tuduhan sebagai Syiah Rafidhah?”

  1. Doktrin Syiah Imamiah Mengenai Taqiyyah
Dalam kitab Usul al-Kafi m/s 449 disebut: “Daripada Habib b Bisyr berkata: Berkata Abu Abdullah: Aku mendengar ayahandaku berkata: “Demi Allah!Tiada suatu perkara di muka bumi ini yang lebih aku sukai daripada taqiyyah.Wahai Habib, sesungguhnya sesiapa yang bertaqiyyah, nescaya Allah mengangkat darjatnya.Wahai Habib, sesiapa yang tidak bertaqiyyah, nescaya Allah akan merendahkan darjatnya…..”

ULASAN ASWJ: “Imam Malik r.a ditanya mengenai Syiah Rafidhah, maka beliau menjawab: “Jangan kamu bercakap dengan mereka, atau membalas perbualan mereka.Sesungguhnya mereka adalah pembohong.”

Dalam Usul al-Kafi m/s 451 Syiah menyebut: “Daripada Mu’ammar b Khalad, beliau berkata: Aku bertanya Abu al-Hasan tentang kebangkitan untuk mengadakan rampasan kuasa.Maka beliau berkata: Berkata Abu Ja’far: “Taqiyyah adalah sebahagian daripada agamaku dan agama nenek moyangku, tidak beriman bagi orang yang bertaqiyyah.”

ULASAN ASWJ: “Imam Syafi’i r.a berkata: “Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih melazimi penyaksian palsu daripada golongan Syiah Rafidhah.”

Rujukan:
1)      Doktrin Syiah Imamiah; Dato’ Hj Muhammad Fuad b Kamaludin
2)      Apa Kata Ulama Syiah Di Dalam Kitab Mereka?; U. Farhan Mujaddidi b Hj Hasyiri
Kesesatan Doktrin Syiah Imamiah (Bahagian 1)

Artikel ini menghimpunkan beberapa fikrah puak Syiah Imamiah Rafidhah untuk mengingatkan kaum Muslimin agar tidak terpedaya dengan kejahatan dan kefasiqan mereka.Jika ada jawapan daipada ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) akan ditulis ULASAN ASWJ.Tetapi sebelum itu elok ditulis sejarah ringkas tentang Syiah.

Menurut sumber yang mutawatir dari para ulama ASWJ bahawa aliran Syiah ini berpunca dari Abdullah b Saba’, seorang Yahudi dari Yaman.Ibunya bernama Sauda’.Ia memeluk Islam ketika pemerintahan Sayyidina Uthman b Affan.Namun ia memendam dendam kesumat terhadap Islam disebabkan kedudukan bangsanya (Yahudi) yang terhina di muka bumi Allah selepas datangnya Islam.Oleh itu dia sentiasa berpindah-randah dari bumi Hijaz, Basrah, Kufah dan Syam untuk menghasut orang Islam.Usahanya selalu menemui kegagalan di negeri2 tersebut.Akhirnya dia berpindah ke Mesir dan mendapati bahawa bumi Mesir sangat subur untuk ditanam pokok2 fitnah dan adu domba.

Imam Abd Qahir al-Baghdadi menjelaskan di dalam kitab beliau yang sangat masyhur iaitu al-Farqu baina al-Firaq bahawa Syiah (Rafidhah) berpecah kepada 20 puak.3 puak bernama Zaidiyyah, 2 puak bernama Kisaniyyah dan 15 puak bernama Imamiyyah.

Puak2 Kisaniyyah sangat banyak pecahannya tetapi boleh dikategorikan kepada dua puak:
1.Meyakini Muhammad b al-Hanafiyyah masih hidup dan tidak mati dan dialah Imam Mahdi yang ditunggu2.
2.Meyakini keimamannya, tetapi beliau mati.

Puak2 Zaidiyyah:
3.Jarudiyyah
4.Sulaimaniyyah (Haririyyah)
5.Batriyyah

Puak2 Imamiyyah:
6.Kamiliyyah               7.Muhammadiyyah                 8.Baqiriyyah               
9.Nawusiyyah             10.Syumaitiyyah                     11.Ammariyyah
12.Ismailiyyah             13.Mubarakiyyah                    14.Musawiyyah          
15.Qat’iyyah               16.Ithna Asyariyyah (12 imam Ma’sum) 17.Hisyamiyyah
18.Zurariyyah              19.Yunusiyyah                        20.Syataniyyah

Puak2 syiah ini rata2nya sudah pupus tenggelam zaman.Namun yang masih subur berkembang ialah Syiah IMAMIYYAH ITHNA ASYARIYYAH (12 imam) lebih2 lagi sekarang sudah ada negara dan mempromosikan pesta seks MUT’AH yang sangat digemari remaja kini. 

A.    Doktrin Syiah Imamiah berkaitan al-Quran

Al-Kulaini (Syiah) berkata dalam kitab Usul al-Kafi: “Daripada Abi Ja’afar, bahawa beliau berkata: “Tiada seorang pun yang mampu mendakwa bahawa dia mempunyai keseluruhan al-Quran sama ada zahir atau batinnya kecuali Awsiya’ (para Imam Syiah Imamiah).”

ULASAN ASWJ: “Ibnu Qudamah r.a berkata: “Tiada perselisihan antara kaum Muslimin bahawa orang yang mengingkari satu surah, satu ayat, satu kalimah atau satu huruf dari al-Quran, disepakati bahawa dia adalah kafir.”

Dalam kitab al-Quran fi Kalam al-Imam al-Khomeini m/s 84: “Khomeini menyeru kepada seluruh Halaqah Ilmu dan para cendekiawan SYIAH supaya bangkit menyelamatkan al-Quran dari kejahatan orang2 jahil dan serangan para ulama yang brutal lagi sembrono (al-mutahtakin)”.

ULASAN ASWJ: “Kita dianggap menyembah Allah dengan cara bodoh dan para ulama ASWJ dituduh manusia zalim brutal menyerang kesucian al-Quran dengan sengaja dan dalam pengetahuan mereka.ASWJ menegaskan sesiapa yang mempercayai bahawa al-Quran telah diselewengkan sama ada dengan berlaku penambahan atau pengurangan di dalamnya, maka dia adalah kafir kerana mendustakan Allah dan Rasul.” 

B.     Contoh Penyelewengan Syiah Imamiah Terhadap Ayat al-Quran

Al-Kulaini juga dalam kitab Usul al-Kafi menambah ayat Quran seperti berikut:
 ومن يطع الله ورسوله (في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده) فقد فاز فوزا عظيما

Ayat diseleweng ini membawa maksud: “Sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya pada perkara berkaitan wilayah (kekuasaan) Ali dan wilayah imam2 selepasnya, maka dia telah berjaya dengan kejayaan yang besar.” Demikianlah menurut Syiah ayat ini diturunkan.

Dalam kitab yang sama dinyatakan: “Kemudian Abu Abdullah berkata: “Di sisi kami terdapat Mushaf Fatimah.Tahukah mereka apakah Mushaf Fatimah itu? Katanya, aku bertanya, Apakah Mushaf Fatimah itu? Jawabnya, “Ia adalah sebuah mushaf yang terdapat di dalamnya seumpama Quran kalian ini, tiga kali ganda banyaknya.Demi Allah, tidak terdapat di dalamnya walau satu huruf pun daripada Quran kalian.”

ULASAN ASWJ: Surah al-Ahzab ayat 71 sebenar yang termaktub dalam al-Quranul Karim:
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

Berkata Qadhi ‘Iyadh r.a dalam al-Syifa: “Sesungguhnya segala yang terkandung di dalam al-Quran adalah benar.Sesiapa yang mengurangi darinya satu huruf dengan niat, atau menukar tempatnya dengan satu huruf yang lain, atau menambah di dalamnya satu huruf yang tidak terkandung dalam mashaf yang berlaku ijma’ para sahabat ke atasnya, dan telah disepakati bahawa huruf tersebut bukannya dari al-Quran secara sengaja, bagi kesemuanya ini, dia jatuh kafir.”


C.     Doktrin Syiah Imamian Berkaitan Allah Taala

Syiah berkata dalam kitab al-Lawami’ an-Nuraniyyah m/s 489: “Daripada Abu Abdullah berkata: “Aku mendengar Allah berfirman: “Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajahNya.” Abu Abdullah berkata: “Kami (para Imam Syiah) adalah wajah Allah Taala.”

ULASAN ASWJ: “Berkata Imam at-Tohawi r.a dalam mengungkapkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah: “Sesiapa yang mensifatkan Allah dengan satu sifat daripada sifat2 manusia, maka dia telah menjadi kufur.”

D.    Doktrin Syiah Imamiah Berkaitan Nabi Muhammad SAW dan Para Nabi A.S

Syiah berkata dalam kitab al-Anwar an-Nu’maniah juzu’ 1 m/s 32: “Ketahuilah, bahawa tiada khilaf antara Ashab kami tentang kemuliaan Nabi kami SAW atas sekalian para Nabi kerana terdapatnya khabar2 yang mutawatir mengenainya.Hanya, yang menjadi khilaf antara mereka ialah mengenai kelebihan Amirul Mukminin dan para Imam yang suci atas sekalian para Nabi kecuali nenda mereka, Nabi Muhammad SAW.Satu jamaah berpendapat bahawa mereka (Amirul Mukminin dan para Imam) lebih mulia daripada para Nabi kecuali Ulul Azmi.Mereka (Ulul Azmi) lebih mulia daripada para Imam.Namun sebahagian jamaah menyamakan dua golongan ini.Kebanyakan Mutaakhirin menyatakan bahawa para imam lebih mulia daripada Ulul Azmi dan selain mereka, dan ini adalah pendapat yang paling benar.”

ULASAN ASWJ: “Berkata Imam at-Tohawi r.a dalam mengungkapkan aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah: “Kami tidak mengutamakan seorang pun daripada para wali atas seorang pun daripada para Nabi A.S.Bahkan kita mengatakan bahawa seorang Nabi itu lebih utama daripada seluruh para wali.”

E.     Doktrin Syiah Imamiah Berkaitan Ahli Bait

Syiah menghina Rasulullah SAW dan Sayyidah Fatimah r.anha seperti disebut tokoh mereka, al-Majlisi dalam kitab Biharul Anwar juzu’ 43 m/s 46: “Daripada Huzaifah: “Rasulullah SAW tidak akan tidur sehinggalah Baginda mencium pipi Fatimah atau mencium di antara dua payu daranyaterlebih dahulu.” Daripada Ja’far ibn Muhammad: Nabi SAW ketika malamnya, tidak akan tidur sehinggalah Baginda SAW meletakkan muka Baginda di antara dua payu dara Fatimah.”

ULASAN ASWJ: “Sayyidah Fatimah adalah seorang perempuan yang telah baligh.Adakah diterima akal Rasulullah SAW meletakkan mukanya antara dua payu dara Fatimah?!Berkata Qadhi ‘Iyadh dalam al-Syifa: “Mencaci ahli keluarga Nabi SAW, isteri2 dan sahabat2 Baginda SAW serta merendah2kan mereka adalah haram dan pelakunya dilaknat.”

Sebagaimana Syiah berkata dalam kitab Uyun Akhbar al-Ridha m/s 180-181: “Berkata al-Ridha: “Bahawa (pada suatu hari) Nabi SAW pergi ke rumah Zaid b Harithahkerana suatu tujuan.Maka Nabi SAW melihat isteri Zaid sedang mandi, lantas Nabi SAW bersabda kepadanya, “Maha Suci Allah yang menciptakanmu!”

ULASAN ASWJ: “Adakah Rasulullah SAW melihat kepada isteri seorang Muslim, kemudian bersyahwat dan terpesona dengannya?Kemudian itu pula, Baginda SAW berkata kepadanya, Maha Suci Allah yang telah menciptakanmu?Tidakkah ini merupakan fitnah dan tohmahan terhadap Rasullah SAW?Berkata Muhammad ibn Sahnun r.a: “Telah ijma’ ulama bahawa orang yang mencaci Nabi SAW dan mengurangkan kedudukan Baginda SAW adalah kafir, akan dibalas dengan azab Allah, dan hukumannya di sisi umat Islam ialah bunuh.Sesiapa yang merasa syak atau ragu dengan hukuman kufur dan azab yang akan dibalas ke atasnya adalah kufur.”

  1. Pembongkaran Pembohongan dan Pengkhianatan Syiah Kufah Yang Merupakan Nenek Moyang Pengikut Syiah Imamiah Terhadap Ahli Bait
Dalam kitab al-Ihtijaj juzu’ 2 m/s 353 dinyatakan kekecewaan Imam Ali Zainal Abidin terhadap Syiah Kufah seperti berikut: “Whai sekalian manusia, aku bersumpah dengan nama Allah! Adakah kalian mengetahui bahawa kalian telah berjanji dengan ayahandaku (Sayyidina Husain r.a) namun kalian telah membohonginya dan kalian telah memberikan janji dan bai’ah yang kononnya benar2 datang daripada diri kalian?Namun, setelah itu kalian memeranginya dan meninggalkannya!Maka celakalah kalian atas apa yang telah kalian lakukan terhadapnya.Dengan mata yang manakah kalian akan memandang Rasulullah SAW ketika Baginda SAW berkata kepada kalian: “Kalian telah membunuh keluargaku, kalian telah mencabul kemuliaanku.Kalian bukanlah dari umatku!”

ULASAN ASWJ: “Petikan nas di atas menjelaskan kepada kita siapakah sebenarnya pembunuh Sayyidina Husain r.a.Mereka itu adalah penyokongnya (Syiah) dari penduduk Kufah iaitu nenek moyang Syiah Imamiah hari ini.Maka kenapakah pula mereka meletakkan tanggungjawab pembunuhan Husain r.a kepada Ahli Sunnah?Oleh kerana itulah, Sayyid Muhsin al-Amin mengatakan: “Sebanyak 20000 penduduk Iraq yang membai’ah Husain r.a.Tetapi mereka itulah yang telah mengkhianati dan memberontak ke atasnya.Mereka telah membai’ahnya dan kemudian membunuhnya.”