Tuesday, August 7, 2012

Memadamkan Pertelingkahan

Sejak zaman-berzaman, kebanyakan umat Islam di Semenanjung Tanah Melayu dan yang tinggal di Selatan Thailand merupakan pengikut golongan Kaum Tua(bermazhab Syafii).Mereka telah sinonim dan sebati dengan amalan2 talkin dan sepertinya.Tambahan pula,amalan2 seperti ini telah dibukukan di dalam kitab2 jawi kulit kuning yang dibacakan di pondok2 dan madrasah2 yang diasaskan oleh para Tuan Guru golongan Kaum Tua.

Ulama tersohor seperti Syeikh Daud al-Fatanitelah mengarang sendiri berpuluh2 buah kitab jawi kulit kuning.Beliau yang dianggap sebagai mujaddid di Alam Melayu juga tidak lupa membicarakan amalan2 seperti ini di dalam kitab2 karangannya.

Hakikatnya dalam masalah ini, tiada sesiapa atau tiada pihak yang boleh mendakwa bahawa pegangan merekalah yang paling betul dan paling tepat.Permasalahan bidaah amalan2 ini merupakan suatu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tersohor sejak lama dahulu. Contohnya Imam Syafii sendiri telah berpendapat bahawa bidaah adakalanya dipuji dan adakalanya dicela.Secara jelasnya golongan Kaum Tua ternyata lebih beruntung kerana telah mendapat tempat lebih awal di hati umat Islam di Alam Melayu.Hal ini disebabkan fahaman mereka lebih dahulu memasuki Alam Melayu berbanding fahaman Kaum Muda.

Kesimpulannya, amalan2 yang dipelopori oleh golongan Kaum Tua dan para pengikutnya ini tidak sepatutnya diganggu-gugat oleh golongan Kaum Muda.Sejarah telah membuktikan bahawa cubaan2 untuk memadamkan amalan2 ini hanya akan menimbulkan suasana huru-hara dan pecah belah dalam kalangan masyarakat.

Janganlah mana2 pihak berkata: “Puak kamulah yang sesat dan puak kamilah yang betul dalam masalah bidaah ini.”Andaikan bahawa kita terlihat ada sesuatu amalan yang dilakukan mengikut pandangan kita adalah bidaah yang menyesatkan.Mengikut pandangan satu pihak lagi,amalan tersebut adalah suatu bidaah yang baik dan terpuji.Mungkin lebih rasional jika kita mengambil jalan tengah iaitu berdiam diri sahaja.Janganlah sekali2 kita mudah menghukum dan mengkritik berlandaskan emosi semata2.Hal ini kerana jika dibiarkan berterusan sudah tentulah ia akan memecahbelahkan dan memporak-perandakan masyarakat Islam.

Bagi meredakan keadaan dan menjernihkan suasana, kita semua haruslah mengambil sikap bertolak ansur antara satu sama lain.Kita mesti beranggapan bahawa masalah bidaah ini saling tak tumpah seperti masalah2 fiqah yang lain yang masih menjadi perselisihan dalam kalangan mazhab2 fiqah.Oleh itu, adalah lebih baik jika kita mengambil jalan tengah dan menghormati pendapat masing2.

Sekiranya kita diamanahkan sebagai salah seorang daripada pemimpin masyarakat atau insan yang bergelar ulama, amalkanlah kata2 hikmat al-Syeikh Rashid Redha yang bermaksud:

“Marilah kita bekerjasama dalam perkara atau masalah yang kita sepakati hukumnya.Dalam masa yang sama, bertolak ansurlah dalam perkara atau masalah yang hukumnya menjadi perselisihan antara kita.”

Sumber:Ensiklopedia Bidaah karya Us Mohammad Subki

Monday, August 6, 2012

Siratol Mustaqim

Jalan lurus yang Allah perintahkan kita untuk menuntutnya adalah jalan yang menyampaikan kita ke hadratNya; yakni al-Ilmu Billah iaitu maqam Tauhid khusus.Ia adalah darjat ahli tauhid yang tertinggi setelah tauhid para Nabi dan Rasul.Untuk mencapainya, tidak dapat tidak mestilah menempuh jalan tarbiyah di bawah bimbingan Syeikh Mursyid yang Arif tentang perjalanan tasauf.Syeikh tersebut telah melalui maqam2 tasauf dengan zauq dan kasyaf, mengetahui maqam Fana’ dan Baqa’(jauhnya aku;he he), dan terhimpun padanya jazbah dan suluk.Ini kerana jalan ini begitu rumit. Syaitan yang mengganggu ahli jalan ini pakar tentang maqam2 tasauf dan juga tentang bencananya.Oleh itu mesti ada guru mursyid.Jika tidak sesatlah mereka yang melalui jalan ini daripada jalan sebenar.
 
Di dalam Lataiful Mina nada disebut yang bermaksud: “Sesiapa yang tidak ada baginya guru mursyid yang bersanad dan menunjuki tentang hatinya yang berpenyakit, maka ia adalah seorang anak buangan yang tidak mempunyai bapa(dalam ilmu tasauf).Sekiranya dia mendapat Nur (cahaya) maka kebiasaanya dia tidak mendapat ta’dib dan tahzib(tatatertib dan penghalusan jiwa) dan dia tidak mendapat tarbiah dan latihan kerohanian yang sewajarnya.”

Jalan tasauf ini dapat dirasai oleh ahlinya ketika membaca Ihdinas Siratol Mustaqim dalam surah al-Fatihah.Apabila ia membaca Siratollazina An’amta Alaihim, dia merasaskan maksudnya iaitu “mereka yang telah Engkau berikan nikmat dengan sampai kepadaMu dan pengupayaan dalam makrifatMu.”

Sunday, August 5, 2012

Ajari Anak2 Cintakan Rasulullah SAW

Ajarkanlah anak2 kamu bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Pilihan dan Nabi yang utama serta Rasul yang akhir.

Ajarkanlah anak2 kamu bahawasanya Baginda SAW sebelum diangkat menjadi Rasul terkenal sebagai “as-Sodiqul Amin” – orang yang benar lagi jujur.Dan setelah diangkat menjadi Rasul, Baginda merupakan rahmat yang dianugerahkan Allah kepada sekelian alam.

Ajarkanlah anak2 kamu bahawasanya Baginda SAW adalah hasil doa Nabi Ibrahim a.s dan berita2 baik yang telah dikhabarkan oleh Musa dan Isa a.hima.s.Dan Baginda adalah Imam para Nabi.

Ajarkanlah anak2 kamu bahawasanya Baginda SAW adalah sebaik2 orang yang beriman dengan ajaran yang dibawanya.Dan Baginda telah menunaikan amanah ini, menasihati umat dan telah berjuang pada jalan Allah hingga ke akhir hayatnya.

Ajarkanlah anak2 kamu bahawasanya Baginda SAW lebih utama buat orang Mukminin dari diri mereka sendiri.Dan Bagindalah satu2nya Nabi yang telah diambil janji oleh Allah daripada sekelian Nabi untuk menerangkan kepada umat mereka tentang Baginda.

Ajarkanlah anak2 kamu bahawasanya Baginda SAW adalah seorang manusia yang telah mendapat wahyu.Dan Baginda adalah teladan yang baik bagi siapa yang berharap akan keredhaan Allah dan keselamatan pada hari kemudian serta mengingati Allah sebanyak2nya.

Ajarkanlah anak2 kamu bahawasanya Allah Taala telah bersumpah dengan kehidupan NabiNya Muhammad SAW tidak dengan Nabi2 yang lain.Dan Allah telah mengutamakan Baginda di dalam percakapanNya atas sekelian Nabi dan Rasul.

Semaikan di dalam hati anak2 kamu kecintaan kepada Rasulullah SAW dan kecintaan kepada keluarganya(Ahlul Bait) yang suci lagi baik.Dan ingatkat mereka dengan sabdanya SAW:

من أحبني فقد أحب الله, ومن أطاعني فقد أطاع الله

“Barangsiapa cintakan Aku, maka dia telah cintakan Allah.Dan barangsiapa taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah.”

Katakan kepada anak2 kamu bahawasanya seorang mukmin itu tidak akan benar beriman dan tidak akan merasa kemanisan iman hinggalah Allah dan RasulNya lebih dicintainya daripada yang lain2.

Allah berfirman dalam surah al-Ahzab:ayat 21 yang bermaksud: “Sesungguhnya pada diri Rasulullah bagi kamu adalah teladan yang baik”

Nabi SAW bersabda yang bermaksud: “Hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah Khalifah2 yang terpimpin sesudahku.Gigitlah sunnah2 itu kuat2 dengan geraham kamu.”

Oleh kerana itu, maka sudah sewajibnyalah atas kita: mengajar anak2 kita:
1)Cintakan Allah dan cintakan Rasulullah SAW.
2)Cintakan keluarga NabiNya yang suci bersih.
3)Cintakan para sahabatnya yang mulia lagi ikhlas.

Ya Allah ajarkanlah kami dan muliakanlah kami dengan kecintaan kepada mereka dan cintakan sesiapa yang dicintai mereka…!