Monday, April 30, 2012

BERBEZA PANDANGAN ADALAH TABIAT MANUSIA

Allah Taala menciptakan manusia dengan pelbagai tabiat dan kebolehan.Setiap insan mempunyai syakhsiah, cara pemikiran dan tabiat yang tersendiri.Kerana itu, perbezaan pandangan sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan ia antara tabiat manusia.Allah Taala berfirman dalam surah Hud: ayat 118-119 yang bermaksud: “Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki, tentulah Dia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu.(Tetapi Dia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus menerus berselisihan.Tetapi orang2 yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, (mereka bersatu di dalam agama Allah); dan untuk (perselisihan dan rahmat) itulah Allah menjadikan manusia.”

Antara faktor utama perbezaan pendapat di kalangan manusia adalah seperti berikut:

a)Tabiat dan Syakhsiah Manusia

Di kalangan manusia ada yang cenderung kepada pandangan yang tegas dan berhati2.Manakala ada pula yang cenderung kepada memudahkan.

b)Tabiat Alam dan Kehidupan

Tabiat alam berubah dan berbeza berdasarkan beberapa faktor.Antaranya ialah tempat, masa, adat, kepercayaan dan sebagainya.Tidak syak lagi bahawasanya perubahan uruf dan keadaan membawa kepada perbezaan pendapat dan pandangan.

c)Perbezaan Persepsi dan Akal

Ada di kalangan manusia yang pemikirannya dapat menjangkau perkara yang sukar dan mudah memahami hakikat sesuatu perkara.Ada pula mereka yang berfikiran sempit dan tidak memahami sesuatu kecuali yang zahir(tersurat).

d)Kesamaran Sesuatu Perkara

Setiap individu menilai sesuatu menurut apa yang ia melihatnya atau apa yang mapu difikirkannya.Apabila sesuatu perkara bertambah sulit, maka semakin banyak perselisihan pendapat berlaku.

Selagi mana manusia berbeza dari segi tabiat, sifat dan sikap psikologi, oemahaman, cara hidup dan kebudayaan, selagi itulah pasti perselisihan dalam menghukum sesuatu.Kebanyakan perselisihan tersebut berlaku dalam bidang Feqh, politik, perlakuan harian, adat dan sebagainya.

Thursday, April 26, 2012

Lawak Wahabi

Lawak Wahabi   ( bukan rekaan…wahabi sendiri yang post ):
  • Ada 2 mayat mati, satu mayat  ‘salafi’,  satu lagi  mayat  ASWJ…malaikat akan tanya macam ni….
  • Mayat  ‘salafi’ : “Wahai  mayat….siapa tuhanMu….apa  agamamu…apa  kiblatmu…apa nabimu….siapa saudaramu….”
  • Mayat  ASWJ : “Wahai  mayat….siapa tuhanMu….apa  agamamu…apa  kiblatmu…apa nabimu….siapa saudaramu….apa  MAZHABMU…”
  • Lawak jugak sindiran tu…untuk menyindir bahawa  ASWJ  tersasar  dari  agama…ok…dengar  lawak  aisha  pulak…tak lawak sangat…tapi lagi lawak dari lawak ‘pandai’   wahabi tu…

Lawak aisha :
  • Ada 2 mayat mati, satu mayat  ‘salafi’,  satu lagi  mayat  ASWJ…malaikat akan tanya macam ni….
  • Mayat  ASWJ : “ Wahai  mayat….dari  mana  kau tahu  adanya  soalan dari kubur…?”  Jawab  mayat : “ Dari  hadis  yang  diriwayatkan  Imam Bukhari  yang  dipelajari  dari  Imam  Za’faran  yang  dipelajari  dari  Imam  Syafii  yang  dipelajari  dari  Imam  Malik  yang  dipelajari  dari  gurunya  yang  dipelajari  dari  gurunya  yang  dipelajari  dari  sahabat  nabi  yang  dipelajari  dari  nabi….”  
  • Mayat  Wahabi :  “ Wahai  mayat….dari  mana  kau tahu  adanya  soalan dari kubur…?”  Jawab  mayat : “ Aku  TIDAK  TAHUUUU…..”
 Sumber:
-          FB Aishah Humaira

Sunday, April 22, 2012

Hukum Berkahwin Dengan Wanita Hamil Hasil Zina


Soal: Perempuan yang bunting daripada zina itu adakah sah ia berkahwin dengan orang yang lain daripada lelaki yang ia berzina kerana ada orang yang menghukum perempuan yang bunting daripada zina tiada sah ia berkahwin dengan lelaki yang lain daripada lelaki yang berzina sebelum ia beranak?

Maka jawabnya: Orang yang menghukum tiada sah berkahwin perempuan yang bunting daripada zina dengan lelaki yang lain daripada yang ia berzina sebelum beranak itulah orang yang sesat.Barangkali ia belajar kepada syaitan suruh menghukum begitu.

Bermula yang sebenarnya perempuan yang berzina itu tidak ada iddah.Wallahi! Billahi! Tallahi! Perempuan yang berzina itu tidak ada iddahnya kerana iddah itu adakalanya dengan quru’ dan adakalanya dengan bulan dan adakalanya bunting dengan beranak.Maka manakala tidak ada iddah maka tidak dikira quru’ dan beranak.

Masalah- Perempuan yang bunting daripada zina apabila ia berkahwin sama ada berkahwin dengan lelaki yang berzina dengan dia atau dengan lelaki yang lain nescaya harus dan sah nikahnya.

Maka jika beranak perempuan itu selepas wati’ suaminya itu 6 bulan 2 lahzoh, maka anak itu dihukumkan anak suaminya itu.Walaupun masa bernikah dengan suaminya itu doktor suruh periksa ambil gambar dan teropong sudah ada anak dalam perut perempuan itu sudah 6 bulan mengandungnya.Maka syarak tidak pakai dengan lihatnya dengan teropong dan tangkap gambar.Walau begitu sekalipun tidak boleh dipakai kerana jadi buat binasa undang2 syarak yang sudah tetapnya.Maka tiada harus siapa2 pindanya iaitu sekurang2 6 bulan 2 lahzoh dan sebanyak2 lama bunting itu 4 tahun.

Maka barangsiapa berkahwin dengan perempuan yang sunyi daripada iddah tidak kira sama ada perempuan itu buncit perutnya atau tiada.Sama ada perempuan itu ada anak dalam perutnya atau tiada, nescaya sah berkahwinnya tatkala itu.Dan kemudian daripada ia wati’ akan dia 6 bulan 2 lahzoh maka beranak perempuan itu, maka hukumnya anak itu ialah anak suaminya.Dan jika beranak kurang daripada 6 bulan 2 lahzoh maka bukan anak suaminya.Hanya jadi anak tiri suaminya yang haram ia berkahwin dengan anak itu kerana ia sudah wati’ perempuan itu.Dan tiada batal wudhu’ ia bersentuh dengan anak itu.

Masalah- Jika berzina seorang perempuan dengan Zaid sahaja tiada berzina dengan orang yang lain sekali2, maka beranak perempuan itu daripada zina itu, maka harus dan sah Zaid yang bapa zina itu ia berkahwin dengan anaknya yang daripada zina itu serta makruh kerana mani daripada zina itu sia2 sahaja tiada dihormati.Maka tidak ada iddahnya dan tiada dibangsa anak itu kepada bapa zina.Semacam dengan binatang lembu kerbau jua, air maninya tidak ada harganya.Tidak dibangsa kepada bapanya.

Rujukan: Sullamu as-Sibyan susunan al-Allamah al-Haj Chik bin Ahmad al-Qadahi

Thursday, April 19, 2012

Mengumpat Yang Dibolehkan


Ketahui olehmu bahawasanya sekelian kelakuan mengumpat itu haram dan tiada diharuskan oleh syara’ melainkan enam perkara:

Pertama: At-Tazhallum iaitu mengkhabarkan akan kejahatan orang yang menzalim akan dikau kepada qadhi supaya menghukumkan ia akan dia atau mengkhabarkan akan kejahatan qadhi yang menzalim akan dikau kepada sultan supaya menghukumkan ia akan dia maka yang demikian itu harus.

Kedua: Al-Isti’anatu ‘ala raddil munkari wal ma’siati ila as-shalah.Iaitu harus mengkhabarkan akan kejahatan orang kepada orang besar atau raja kerana sebab meminta tolong akan dia atas menolakkan kejahatan orang itu dan harus pula mengkhabarkan akan kejahatan orang yang berbuat maksiat kepada orang besar atau kepada raja2 kerana sebab meminta tolong supaya mengembalikan ia akan orang yang berbuat maksiat itu kepada berbuat kebajikan.

Ketiga: Al-Istifta’ iaitu harus mengkhabarkan kejahatan orang kepada mufti kerana menuntut fatwa kepadanya seperti berkata seseorang kepada mufti: Bapaku atau saudaraku menzalim ia akan daku dengan berbuat kejahatan akan daku,  maka apa hukumnya dan betapa jalan yang melepaskan akan yang demikian itu?Seperti yang diriwayatkan daripada perempuan yang bernama Hindun, maka mengadu ia akan hal suaminya Abu Sufian kepada Nabi SAW dengan katanya:

ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي, أفآخذ من غير علمه؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه

Ertinya: “Bahawa Abu Sufian lelaki yang kikir, tiada ia member akan daku dan akan anakku makanan dan pakaian yang memadai akan daku dan akan anakku.Maka adakah harus aku mengambil akan makanan atau pakaian itu dengan tiada ia mengetahui akan yang demikian itu?Maka sabda Nabi SAW: Ambil olehmu akan makanan atau pakaian itu yang memadai akan dikau dan akan anakmu dengan yang ma’ruf(kadar yang munasabah) dan jikalau tiada ia mengetahui akan yang demikian itu sekalipun”.

Keempat: Tahzirul muslimin minas-syarri iaitu harus mengkhabarkan kejahatan orang kerana menakuti akan orang Muslim daripada kejahatan orang itu.Apabila engkau lihat akan seseorang baru menuntut ilmu itu padahal ia berulang pergi kepada orang yang ahli bid’ah yakni orang yang tiada baik I’tiqadnya atau orang yang tiada baik agamanya maka harus engkau khabarkan kepadanya akan kejahatan orang itu supaya jangan ia mengaji kepadanya atau supaya jangan ia bersahabat dengan dia kerana bersahabat dengan orang yang demikian itu membawa kepada membinasakan akan agama.

Dan demikian lagi jika engkau lihat akan seseorang yang berulang2 pergi datang mengaji kepada orang yang fasiq atau ulama yang jahat maka harus engkau khabarkan kepadanya akan kejahatan orang yang fasiq itu dan kejahatan ulama yang jahat itu supaya menjauhi orang itu daripada berguru kepada orang yang demikian itu. Tetapi engkau qasad akan yang demikian itu kerana Allah Taala dan jangan engkau qasad kerana dengki akan dia. Dan demikian lagi jika engkau lihat akan seseorang yang berkehendak membeli akan sahaya padahal engkau ketahui akan sahaya itu pencuri atau berbuat maksiat maka harus engkau khabarkan akan orang yang berkehendak membeli akan dia akan kejahatan sahaya itu supaya menjauhi ia daripada membeli akan sahaya itu. Dan demikian lagi jikalau bertanya seseorang akan dikau akan halo rang yang hendak dijadikan akan saksi maka jikalau engkau ketahui akan orang itu jahat maka harus engkau khabarkan akan kejahatan orang itu.

Dan demikian lagi jika orang yang berkehendak kepada isteri maka bertanya orang akan dikau akan perempuan yang hendak diperbuatnya isteri itu padahal ia jahat perbuatannya maka harus engkau khabarkan akan kejahatan perempuan itu.Dan demikian lagi jika seseorang berkehendak mempersuamikan akan anak perempuannya dengan seorang lelaki yang jahat maka harus engkau khabar kepada bapa perempuan itu akan kejahatan lelaki itu dan barang sebagainya, seperti sabda Nabi SAW:

اذكروا الفاجر بما فيه لكي يحذره الناس – رواه الطبراني وابن حبان

Ertinya: “Sebutkan oleh kamu akan orang yang fajir yakni orang yang fasiq itu akan kejahatan yang ada di dalamnya itu supaya menjauhi akan dia itu oleh manusia”’

Kelima: Harus menyebutkan akan aib orang yang tiada diketahui akan dia melainkan dengan disebutkan akan aibnya itu seperti si fulan yang buta atau si fulan yang tempang atau sebagainya.

Keenam: Harus menyebutkan akan kejahatan orang yang telah masyhur dengan fasiqnya itu seperti orang yang masyhur dengan berzina atau masyhur dengan berliwath atau orang yang masyhur dengan meminum arak atau barang sebagainya.

Dan kata Hasan al-Basri ra:

ثلاثة لا غيبة لهم: صاحب الهوى, والفاسق المعلن بفسقه, والامام الجائر – رواه ابن أبي الدنيا

Ertinya: “Tiga orang tiada haram atas orang yang mengumpat bagi mereka itu.Pertama orang yang bid’ah.Kedua orang yang fasiq yang menzahirkan ia akan maksiatnya itu sekira-kira jikalau dikata oleh orang akan kejahatannya nescaya tiada ia benci akan yang demikian itu.Ketiga raja yang zalim maka tiada haram atas seorang yang menyebutkan akan pekerjaannya yang zalim itu”.  

Rujukan: Sairus Salikin susunan Syeikh Abd Somad al-Falimbani yang merupakan ringkasan kepada Ihya' Ulumuddin susunan Imam al-Ghazali