Friday, October 28, 2011

Sayyidina al-Imam al-Hasan al-Basri


Antara yang menakjubkan kita melihat segolongan yang istimewa yakni sebaik kurun selepas para sahabat.Mereka mendapat kekuatan daripada sumber kerohanian para sahabat yang mendapat tarbiah Muhammadiyah supaya rantaian sanad tidak terputus untuk disampaikan kepada umat Islam selepas mereka.

Di antara wali pilihan Allah pada zaman tersebut adalah Penghulu Tabiin dan Imam golongan zuhud dan Ulama’ Muhaqqiqin, pembawa panji dakwah kepada Allah dengan Basirah(pandangan mata hati).Dia adalah Syeikhul Islam al-Imam Abu Said al-Hasan bin Abil Hasan Yasar al-Basri r.a.

Penyusun mendahulukan Imam al-Hasan sebagaimana guru hamba, Almarhum Dr Judah al-Mahdi mendahulukannya kitab Bihar al-Wilayah al-Muhammadiyah berdasarkan faktor-faktor berikut:

a)Faktor utama-Imam al-Hasan al-Basri r.a merupakan antara ketua para Tabiin yang merupakan umat Islam paling afdal selepas para sahabat.Kerana itu, kemasyhuran tasauf Imam ini merupakan sumber ambilan kepada tasauf Islam untuk menghadapi golongan yang menyangka tasauf terkeluar daripada lingkaran Islam sama ada jahil atau berpura-pura jahil tentang hakikat tasauf.

b)Faktor kedua-Imam al-Hasan mengambil minuman sufi daripada Khalifah Rasyidin keempat Sayyidina Ali bin Abu Talib ra.Sanad tasaufnya bersambung dengan Imam Ali r.a sebagaimana yang akan kami jelaskan.Dengan itu sabitlah bersambungnya sanad tasauf kepada Penghulu segala makhluk SAW daripada jalan Khulafa’ Rasyidin r.anhum.Dengan itu tertolak dakwaan penentang tasauf yang mengatakan tasauf adalah bid’ah yang tidak pernah wujud pada zaman salaf.

c)Faktor ketiga-Imam Hasan al-Basri ra antara yang terawal yang bercakap mengenai ilmu tasauf dan menggunakan nama golongan Sufiah(ahli tasauf).Telah sabit daripada Imam Hasan penggunaan istilah ilmu ini yang mana disangka oleh penentang tasauf sebagai bid’ah dan tidak pernah wujud istilah ini pada zaman salaf(menurut sangkaan mereka).

***Ini adalah tokoh mula dalam kitab sulung hamba yang berjodol "Jihad Ulama Naqsyabandi".Doakan semoga berhasil.Target tempoh 2 bulan dari sekarang siap.Tokoh2 belah Arab banyak rujukan tapi tokoh belah Nusantara ni kurang sikit.Sapa yang ada maklumat mengenai tokoh2 belah Nusantara dapat hubungi hamba di emel refah00@yahoo.com atau sms ke 013-4581890Thursday, October 27, 2011

Syarat2 Sah Khutbah Jumaat


Bermula syarat sah baca 2 khutbah Jumaat itu 10 perkara:

1)Hendaklah orang yang baca khutbah itu suci daripada hadas kecil dan besar.

2)Hendaklah ia suci daripada najis pada badannya dan pakaiannya dan tempatnya.

3)Menutup aurat(bagi haq khatib, bukannya ahli jemaah yang mendengar).

4)Berdiri masa baca khutbah itu bagi orang yang kuasanya.

5)Hendaklah duduk antara 2 khutbah itu sekurang2 lamanya kadar Tomakninah.Dan sunat lama duduk itu sekadar baca surah al-Ikhlas serta sunat baca surah itu.Adapun orang yang uzur tiada kuasa berdiri dan orang yang tiada kuasa duduk hendaklah mencerai antara 2 khutbah dengan diam yang lebih daripada masa bernafas dan berhenti penat.

6)Mualat antara rukun2 khutbah dan antara 2 khutbah itu.

7)Mualat antara khutbah dan sembahyang dan dikehendaki dengan muwalat itu sekira2 tiada sempat sembahyang 2 rakaat yang ringan.

8)Mestilah rukun khutbah dengan Bahasa Arab sekalipun di depan kaum ajam yang tidak memahami B Arab.

9)Memperdengar akan rukun2 kedua2 khutbah itu akan makmum sekurang2nya yang jadi Jumaat dengan mereka itu.Dan tiada disyaratkan khatib yang membacanya dengar atas pendapat yang muktamad.

10)Bahawa jatuh sekelian rukun kedua2 khutbah itu dalam waktu Zohor.

Thursday, October 13, 2011

10 Perkara Pokok Mengenai Islam


Dalam kitab Min Ajli Khutwah ila al-Amam ‘Ala Tariq al-Jihad al-Mubaarak, Al-Ustaz Said Hawa menggariskan sepuluh Badihiyat(perkara pokok) mengenai Islam seperti berikut:

1) Islam adalah merupakan satu peratuan yang tunggal yang ditaklifkan kepada seluruh manusia sama ada di barat, timur, utara atau selatan.Baik mereka itu berkulit kuning, perang, putih atau hitam.Bahkan kepada seluruh jenis manusia.

2) Islam adalah merupakan satu jawapan yang tunggal, bersih dan benar kepada seluruh persoalan manusia.Ianya merangkumi segenap aspek penghidupan manusia iaitu akidah, ibadat, perundangan bahkan juga syiar2.Islam merupakan neraca dan kayu ukuran tunggal untuk semua aspek di dalam kehidupan manusia termasuklah sebagai individu dan juga kemanusiaan dalam setiap peringkat.

3) Masuknya seseorang ke dalam Islam(termasuk Islam baka) adalah bererti satu penyerahan yang mutlak kepada Allah di dalam semua persoalan.Merangkumi segenap aspek kehidupan termasuklah yang berhubung dengan jiwa, akal, hati, ruh, perasaan, emosi, perbuatan, pemikiran, akidah atau ibadat.Ia juga meliputi segala pengertian tentang prinsip2 perlembagaan, kanun2 kehakiman dalam setiap bidang kehidupan.Bahkan juga persoalan akhlak dan adab.

4) Di dalam Islam, pemikiran yang berpengalaman adalah merupakan salah satu fenomena atau cirri daripada proses pembentukan syakhsiah Islamiah(keperibadian Islam).Oleh itu, segala sesuatu yang telah dicapai oleh akal yang waras dan sihat lagi berpengalaman adalah merupakan suatu yang dapat diterima dari sudut pandangan Islam dan diberi kepercayaan terhadap kesahihannya.

5) Yang dimaksudkan dengan Islam itu satu sistem yang sempurna dan lengkap ialah Islam itu merangkumi system politik, sosial, ekonomi dan akhlak.Oleh itu, mengabaikan atau melupakan mana2 bahagian daripadanya adalah bererti mengendalakan perjalanan sistem Islam itu sendiri.Begitu juga menegakkan mana2 urusan politik yang tidak didasarkan kepada paksi Islam adalah merupakan satu halangan dan tentangan kepada sistem Islam.Malah kerja2 yang keji ini adalah bercanggah sama sekali dengan Islam dan mereka yang melakukannya sebenarnya telah memasuki satu kancah pertarungan dengan orang2 yang berpegang dengan Islam.

6) Sesungguhnya seluruh orang Islam ditaklifkan supaya menegakkan kalimah Allah supaya menjadi tinggi kepada tahap yang setingginya.Sesungguhnya kalimah Allah tidak akan tertegak ke tahapnya yang paling mulia pada setiap rantau selagi mana orang2 Islam di situ tidak memerintahnya dengan pemerintahan Islam.

7) Kaum Muslimin di sesuatu negeri, bahkan di seluruh alam mestilah merupakan satu sekutu, satu blok dan satu jamaah.Sekutu ini ialah sekutu iman dan sekutu siasah.Apa sahaja cubaan untuk memisahkan atau mengenepikan hal ini adalah merupakan satu kekufuran dan kesesatan yang amat besar.Sekutu atau blok tadi pula mestilah mempunyai imamnya yang tersendiri.

8) Dalam suasana di mana kekuasaan politik Islam dan kaum Muslimin di segenap pelusuk alam telah hancur dan lumpuh seperti sekarang maka menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam untuk bersegera melantik seorang Imam untuk memimpin mereka ke arah satu peperangan dalam apa jua bentuk yang bersesuaian, atau untuk mempersiapkan diri menghadapi peperangan atau untuk melakukan satu persediaan dan persiapan yang sebenar-benarnya kea rah memilih seorang amir(ketua) yang seterusnya akan memimpin mereka untuk menghadapi peperangan tadi.

9) Sesungguhnya menyertai dan mengikat diri dengan Jamaah Islam dan Imamnya adalah merupakan satu kewajipan yang besar di dalam Islam.Kewajipan ini langsung tidak member peluang kepada seseorang Muslim untuk mengelakkan diri daripadanya kecualilah di dalam satu keadaan di mana orang2 Islam tidak mempunyai Jamaah Islamiah dan tidak ada Imam.Maka di dalam keadaan ini, seseorang Muslim itu hendaklah memisahkan diri daripada sebarang bentuk kumpulan2 sesat dan ketika ini dia seorang itulah yang merupakan satu jamaah.

10) Sesungguhnya orang2 Islam adalah merupakan satu jamaah dan maju mundurnya jamaah ini sangat bergantung rapat kapada pencapaian ilmu, ciri2 khusus dan iltizam mereka terhadap Islam.Oleh yang demikian seluruh orang2 Islam tertakluk kepada satu penyusunan yang bersengaja.Meskipun begitu sifat bersengaja itu tertakluk kepada beberapa kaedah yang ketat dan sifat ini juga tidak menghalang kea rah penyusunan yang bermatlamat untuk mencapai segala tujuannya.

Wednesday, October 12, 2011

Antara Perkara Penting Tentang Muqallid


Telah berlaku ijmak ulama bahawa tidak ada lagi Mujtahid Mutlak(diulangi Mujtahid Mutlak).Ibnu Hajar telah menukilkan daripada sebahagian ulama usul bahawasanya tidak terdapat selepas zaman Imam Syafii(termasuk Imam Ahmad b Hanbal) mujtahid mutlak.Imam as-Suyuti dengan keluasan ilmunya dalam pelbagai bidang hanya mendakwa dirinya Mujtahid Nisbi(mujtahid Mazhab) dan bukannya Mujtahid Mutlak.Sedangkan Imam Suyuti mengarang lebih daripada 500 karangan dalam pelbagai disiplin ilmu.


Ibnu Solah juga telah menukilkan ijmak bahawasanya tidak harus bertaqlid selain Imam empat mazhab hatta untuk beramal dengan diri sendiri.Apatah lagi untuk menjadi Qadhi atau member fatwa kerana mazhab lain tidak dipercayai nisbahnya kepada tuan punya mazhab dengan sanad2 yang dipercayai.


Menurut ulama, harus bagi mereka yang beriltizam dengan Mazhab Syafii(contohnya) bertaqlid dengan selain daripada mazhabnya ataupun beramal dengan pendapat marjuh(dhoif) dalam mazhabnya kerana dhorurat, yakni kesulitan yang tidak dapat ditanggung pada adat.Adapun dengan ketiadaan dhorurah maka haram hukumnya kecuali sekiranya si muqallid(orang yang bertaqlid mazhab Syafii contohnya) ahli dalam bidang tarjih dan Muqallid tersebut dengan keahliannya berpendapat dalilnya lebih rajih daripada dalil Imamnya.Wallahu a’lam.

Tuesday, October 11, 2011

Cabaran Gerakan Dakwah Islamiah


Gerakan Dakwah Islamiah berhadapan dengan dua cabaran:

1) Cabaran daripada masyarakat Islam.Dalam masyarakat Islam, ada Muslim yang jahil dan ada Muslim yang khianat.Muslim yang jahil ialah Muslim yang tidak pernah mempelajari Islam.Islamnya kerana bakanya adalah Islam.Atau jahil kerana mempelajari Islam dari sumber yang salah.Sumber yang tidak asli, dicedok secara rambang, tanpa berguru.Muslim yang khianat ialah Muslim yang tidak amanah dengan ilmunya.Golongan ini disebut sebagai alim fasiq.

2) Cabaran daripada masyarakat bukan Islam-ada yang suka kepada kedamaian (al-Musalimun). Ada yang suka bergaduh dan berperang(al-Muharibun). Ada yang kafir semata-mata(Kafaruu faqat).Dan ada yang menghalang sesuatu ke jalan Allah(Sodduu ‘an Sabilillah).

Pendakwah wajar mengenali golongan2 tersebut supaya mudah mendekati mereka dan guna pakai pendekatan yang berbeza.Maka di sinilah perlunya membentuk sof yang tersusun rapi sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran yang pelbagai.

Tuesday, October 4, 2011

Adakah Bila Kita Bertaqlid satu mazhab bermakna kita Pertikai Ulama Mazhab Lain?

Ada sorang rakan saya kata: "Secara logik bila hang kata taqlid 1 mazhab ni wajib, otomatik hang memperlekeh dan mempertikai kewibawaan mazhab yg hang tak pilih utk taqlid.."

La haula wa la quwwata illa BILLAH.Khilafiyah (perselisihan) pendapat dalam institusi fiqh Islam memang merupakan suatu yang realistik. Ianya wujud sejak dari zaman Rasulullah s.a.w. lagi, seperti yang dinukilkan dalam hadis: “Solat Asar di Bani Quraizhah”.

Kalau kita lihat secara jelas, apabila timbul perbezaan pendapat antara ulama’-ulama’ mazhab tertentu, maka tidak timbul pula golongan ulama’ yang menuduh golongan ulama’ yang lain sebagai pembuat bid’ah kerana perbezaan pendapat tersebut.

Contohnya, mazhab As-Syafi’e yang menjelaskan bahawa, sentuh lingkaran dubur membatalkan wuduk, berdasarkan kaedah qiyas terhadap hukum batal wuduk apabila seseorang menyentuh kemaluan. (Al-Mughni Al-Muhtaj: 1/36)

Para ulama’ mazhab lain tidak pernah menuduh ijtihad ulama’ mazhab As-Syafi’e tersebut sebagai bid’ah, walaupun sememangnya tiada nas yang dapat disandarkan tentang hukum batal wuduk apabila menyentuh lingkaran dubur tersebut.

Begitu juga pendapat mazhab Imam Hanafi yang membolehkan seseorang membayar zakat fitrah dengan selain dari beras dan gandum (seperti dibayar dengan duit), sedangkan ianya tidak terdapat dalam mana-mana nas Sahih. Namun, tidak ada pun ulama’-ulama’ muktabar mazhab yang lain menuduh ijtihad Imam Abu Hanifah tersebut sebagai sesuatu yang bid’ah, bahkan di Malaysia umumnya, ijtihad beliaulah yang diamalkan dalam amalan membayar zakat fitrah(namun setengah ulama Syafiiyah menyarankan niat taqlid mazhab Hanafi)

Alim besar Syria yang tidak perlu diperkenalkan lagi, al-Sheikh Prof. Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Bouthi menerangkan dengan panjang lebar sebuah ajaran baru yang dinamakan “al-Salafiyyah” selepas ditukar jenama daripada “al-Wahhabiyyah” kerana pengamal ajaran ini tidak mahu ajaran ini dinisbahkan kepada Muhammad Ibn Abdul Wahhab semata-mata. [Rujuk m/s 235 & 236 daripada kitab dibawah]

Beliau menyatakan bahawa MENGIKUT GENERASI SALAF adalah satu perkara yang sangat-sangat berbeza berbanding BERMAZHAB DENGAN MAZHAB AL-SALAFIYYAH yang digembar-gemburkan oleh pengamal Wahhabi pada hari ini.[Rujuk m/s 221 sehingga 242 daripada kitab di bawah].

Beliau berkata bahawa istilah yang digunakan oleh para ulama’ untuk menamakan kedudukan para ulama’ yang benar adalah Ahli Sunnah dan Jama’ah. Istilah Ahli Sunnah dan Jama’ah adalah istilah yang telah diijmak oleh para ulama’ generasi Salaf untuk menamakan golongan yang benar. Manakala istilah al-Salafiyyah yang digunakan oleh golongan Wahhabi pada hari ini untuk melambangkan dan menamakan golongan yang benar [menurut sangkaan mereka] adalah satu bid’ah yang tercela bahkan tidak pernah digunakan oleh generasi Salafus Soleh untuk menamakan golongan yang benar. Sila lihat petikan dan terjemahan kata-kata beliau di bawah [Semoga anda diberi hidayah oleh Allah SWT]. Kitab ini bertajuk:

[السلفية: مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي]

“Al-Salafiyyah: Satu Tempoh Masa Yang Diberkati dan bukanlah Sebuah Mazhab Islam.”

Siapakah yang dimaksudkan Ahli Sunnah Wal Jamaah?Menurut al-Allamah as-Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Husaini az-Zabidi yang masyhur dengan gelaran Imam al-Murtadha dalam kitab Ittihaf as-Sadatul Muttaqin:

"اذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية

Maksudnya: "Apabila diitlaqkan Ahlus Sunnah wal Jamaah maka yang dikehendaki ialah golongan al-Asyairah dan al-Maturidiah"

Manakala dalam bidang fiqh, ASWJ adalah mazhab yang empat iaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali.

اللهم اجعلنا من الأبرار والمقربين والصديقين والربانيين

Ibnu Azmi asy-Syafii,
5/10/2011 pukul 2.16 pmDalil Wajib Bermazhab

Telah Ijma` Ulama (Ahlissunnah wal jamaah) bahawa manusia sekarang ini ( yang kemudian daripada mazahab yang empat ) akan wajib niat taqlid ( mengikut ) mana-mana daripada mazahab yang empat pada masalah Ibadat, Muamalat, Munakahat dan Jinayat yang diakui sah .( maliki, hanafi,syafie atau hambali ).

Dalil wajib taqlid ulama` itu ialah Firman Allah Taala :-

Maka hendaklah kamu bertanya akan ahli zikir ( Ulama ) jika kamu tidak mengetahui .

Maka wajib kita niat taqlid akan mana-mana satu daripada mazaab yang empat yang diakui sahnya . Dan tiada harus lagi tiada sah taqlid akan ulama yang lain daripada yang empat itu kerana kita tiada mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun cara mazhab yang lain itu , kerana mereka tiada mengarang kitab-kitab yang boleh kita berpegang dengan dia.

Tersebut didalam kitab : Tanwir Qulub Ms : 397 :- Maka barang siapa mengerjakan ibadat yang bersalahan Ulama pada sahnya daripada tiada taqlid bagi mazhab yang mengatakan sahnya nescaya wajib diulanginya.(qada`)

Contohnya ;- seperti mengambil wudu` ia basuh sekalian muka serta niatnya dan basuh dua tangan dan sapu sedikit air dikepala dan membasuh muka dan basuh kaki pada hal tidak pernah berniat ikut (taqlid) mazhab Syafie nescaya tidak sah wudu`nya maka tidak sah solatnya juga.

Jika berlaku seperti diatas itu , maka hukumnya samalah macam orang yang tidak menunaikan solat walaupun seratus tahun dia mengerjakan sembahyangnya yang ia buat dalam keadaan tidak berniat taqlid mana-2 mazhab nescaya wajib diulanginya ( qadha ).

Lagi contohnya :-

Seseorang yg taqlid ulama yang empat tetapi tidak diakui oleh mana-mana mazhab yang empat itu (mencampur adukkan ). Seperti :- bernikah dengan tiada wali ia taqlid mazhab hanafi, serta tiada saksi ia taqlid mazhab maliki, maka tidak sah nikahnya ini.

Tidak sah bertaqlid dengan mazhab yang lain daripada yang empat itu , seperti kaum yang berkata ;-

bernikah dengan tiada wali dan saksi ia taqlid mazhab Daud Al-Zhohiri. Maka Hukumnya haram lagi tidak sah nikahnya.

Maka mereka yang bertaqlid seperti kaum itu sesat lagi menyesatkan kerana menyalahi barang yang sudah ijma` Ulama serta dijanjikan masuk neraka.

Dalil masuk neraka orang yang menyalahi ijma` ulama itu ialah :-

Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud :-

Sesungguhnya Allah Taala tidak akan menjadikan ijma` (ulama ) ummat ku atas kesesatan. Dan bermula pertolongan Allah Taala beserta ijma`(ulama) ummatku .
Dan barang siapa yang keluar ia daripada ijma` (ulama ) nescaya menuju ke Neraka.

(H.Riwayat : Imam Turmizi daripada Ibnu Abbas )

Tersebut didalam Kitab Tanwir Qulub Ms : 40 :-

Erti melayunya :-

Dan tiada harus bertaqlid akan yang lain daripada mazhab yang empat setelah terikat Ijma` Ulama diatas mereka itu, kerana bahawasanya segala mazhab yang lain daripada mereka itu tiada karang akan kitab-kitab dan tiada didhobit (dicatat) koedah mereka .

Contohnya :-

Seperti kaum puak wahabi yang berkata :- Aku beramal ikut Al-Quran dan hadis dan mengaku faham isi kandungan (segala hukum) di dalamnya serta tidak mahu bertaqlid ( bermazhab). Maka tiada sah lagi sangat sesat dan menyesatkan orang lain pula.


Harus orang yang bermazhab itu bertaqlid dengan mana-mana daripada mazhab yang empat yang diakui sahnya .

Seperti :-

Orang yang bermazahab syafie harus ia taqlid mazhab hanafi atau maliki atau hambali pada satu masalah atau beberapa masaalah , tetapi ada syarat-syaratnya :-

Syarat sah harus taqlid itu 6 perkara :-

1. Mengetahui ia akan masaalah yang ia hendak taqlid itu adalah yang mu`tabar disisi mazhab yang hendak ditaqlidnya itu.dan mengetahui rukun-rukun dan yg menbatalkan didalam masalah yg ia hendak taqlid dlm mazhab itu.

2. Hendaklah taqlid dahulu sebelum jatuh perbuatannya . Maka jangan setelah jatuh perbuatan baru nak niat taqlid mazhab yang lain seperti masaalah : Dia sentuh isterinya maka batal wudu`nya dlm mazhab syafie tiba-tiba ia hendak taqlid mazahab hanafi supaya tidak batal wudu`nya . (maka tidak sah)

3. Tidak memilih yang mana-mana memudahkan baginya seperti :- ia ambil wudu` sapu sedikit daripada kepala ikut mazhab syafie dan sembahyang tidak membaca Bismillah pada imam atau seorang diri, dan makmum tidak payah baca fatihah ikut mazhab hanafi . (maka tidak sah)

4. Imam yang diikutinya mesti sah mujtahidnya . Seperti syafie , hanafi, hambali dan maliki. Maka tidak sah taqlid kepada imam yang tidak sah mujtahidnya seperti :- Ibnu Taimiyyah, Ibnu Kholdun dan Muhammad bin Abd Wahab (wahabi).

5. Jangan jadi talfiq pada qodiah (bab) yang satu seperti :- Mengambil wudu` menyapu sedikit daripada kepala mengikut syafie dan dalam hal menyentuh perempuan yang ajnabi tidak batal wudu` ikut hanafi sedangkan mazhab syafie batal ia .. maka tidak sah wudu`nya.

6. Tiada barang yang menjadi batal hukum qadhi seperti :- Talak tiga sekali berlafaz tuan qadhi kata boleh ruju` nescaya batal hukum qadhi kerana menyalahi ijma` sahabat dan tabiin dan ulama yg mujtahidin.


Dan setengah daripada Hukum qadhi yang jadi batal ialah seperti dalam masalah Nikah Muta`ah , nikah dengan tiada wali dan saksi , Talak tiga (talak bain) tiada syarat wathi` (setubuh) oleh mahallil(cina buta) dan lain-2 .


Ruj : Kitab Sullam Al-Sibyan li Syiekh Hj Chik Ibnu Ahmad Al-Qodhi

Ihsan daripada: Al-faqir ila Allah
Farizatul Maisara Abd Kareem
(Nick : Lyien E-Mail : fmaisara@yahoo.com)

As-Siddiqun dan Asy-Syuhada'

“Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasulNya, merekalah pada sisi (hukum) Tuhan mereka, (orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi darjatnya) seperti orang-orang "Siddiqiin" dan orang-orang yang mati Syahid; mereka akan beroleh pahala dan cahaya orang-orang Siddiqiin dan orang-orang yang mati syahid itu…”-surah al-Hadid:ayat 19

Dalam ayat ini disebut as-Siddiqun yang membawa erti bersangatan dalam membenarkan Rasul SAW atau sifat benar dalam ucapan mereka.Mereka juga mendapat pahala syahid.

Zahir ayat menunjukkan setiap orang yang beriman dengan Allah dan para Rasul mendapat darjat para Siddiqun yang mana darjat mereka di bawah daripada darjat para Nabi dan di atas darjat golongan khusus(al-muridun).Dan setiap yang beriman mendapat darjat Syuhada’.Tetapi tidak demikian.Bahkan ditanggung ayat ini kepada iman yang khusus serta kesempurnaan iman.

Maka setiap Mukmin yang hakiki adalah Siddiq dan Syahid, yakni mengikuti jejak langkah mereka.Mereka mendapat pahala dan cahaya golongan Siddiqun.Berkata Imam al-Qusyairi: As-Siddiq ialah orang yang seimbang zahir dan batinnya ataupun dangan kata lain syariat dan hakikatnya.