Tuesday, January 31, 2012

Kisah Kekeramatan Syeikh Qutbuddin


Kata Ibnu Battutah: Aku telah membeli seorang budak suruhan berbangsa Turki di Naisabur dan apabila Syeikh Qutbuddin melihat budak suruhan itu bersama2 denganku, beliau berkata, “Budak suruhan ini tidak baik bagimu.Juallah dia.” Aku pun berkata, “Baiklah!” Aku pun menjual budak suruhan itu pada keesokan harinya dan ia dibeli oleh seorang peniaga.Selepas itu, aku mengucapkan selamat tinggal kepada Syeikh Qutbuddin dan berangkat pergi.Ketika aku singgah di kota Bistam, salah seorang sahabatku menulis kepadaku dari Naisabur dan memaklumkan bahawa budak suruhan tersebut telah membunuh seorang kanak2 berbangsa Turki lalu ia dihukum bunuh.Ini merupakan suatu keramat yang jelas dimiliki oleh Syeikh Qutbuddin r.a.

Aku berjalan dari Naisabur ke kota Bistam.Dengan nama kota inilah, al-Syeikh al-Arif Abu Yazid al-Bistami ra yang terkenal itu dikaitkan.Makamnya terletak di kota itu dan bersebelahan dengan makamnya iaitu di bawah kubah yang sama ialah makam salah seorang anak Ja’far al-Sadiq ra.Makam syeikh dan wali yang salih, Abu al-Hasan al-Kharqani juga terletak di Bistam.Di kota tersebut, aku menginap di zawiyah Syeikh Abu Yazid al-Bistami ra.Kemudian aku meneruskan perjalan dari kota ini ke Qundus dan Baghlan mengikut jalan Hindu Khir.Kawasan tersebut merupakan kawasan kampong yang didiami oleh golongan syeikh dan solihin.Di situ juga terdapat sungai dan dusun.Kami berkhemah di Qundus iaitu di tebing sebatang sungai.Berhampiran dengan sungai tersebut terletak sebuah zawiyah milik salah seorang syeikh golongan faqir(sufi).Beliau berasal dari Mesir dan bernama Syir Siyah yang bermaksud “singa hitam”.

Kami dilayani oleh gabenor daerah itu.Beliau berasal dari Mausil dan tinggal di sebuah dusun yang besar di situ.Kami tinggal di luar kampong ini selama lebih kurang 40 hari untuk membolehkan unta dan kuda kami meragut rumput.Di tempat tersebut, sememangnya terdapat padang rumput yang baik dan rumput-rampai yang banyak.Daerah itu sangat aman disebabkan undang2 keras yang dikenakan oleh Amir Buruntaih.Kami telah menyebut bahawa menurut undang2 Turki, orang yang mencuri kuda akan diarahkan supaya mengembalikan kuda tersebut di samping 9 ekor kuda lagi yang seumpamanya. Sekiranya pencuri itu gagal berbuat demikian, anak2 lelakinya akan diambil sebagai pengganti dan seandainya ia tidak mempunyai anak, ia pasti akan disembelih seperti seekor kambing.Orang ramai melepaskan binatang mereka di padang tanpa penggembala iaitu selepas meletakkan tanda dip aha binatang tersebut.Begitulah yang kami lakukan di daerah itu.

Pada suatu hari, kami memeriksa kuda kami setelah singgah di kampong selama 10 hari dan mendapati 3 ekor kuda sudah hilang.Selepas setengah bulan, sekumpulan Tatar mengembalikan kuda tersebut ke tempat penginapan kami kerana takut dijatuhi hukuman berat itu.Sebagai tindakan berjaga2 menghadapi sebarang kemungkinan, kami menambat 2 ekor kuda bersetentang dengan khemah pada waktu malam.Pada suatu malam, kami kehilangan 2 ekor kuda tersebut.22 malam setelah meneruskan perjalanan dari situ, orang yang mengambil kuda kami itu mengembalikannya iaitu di tengah2 perjalanan kami.

Antara sebab lain yang mendorong kami berhenti sedemikian lama adalah kerana kami bimbang akan salji.Dalam perjalanan ini, kami akan sampai ke sebuah gunung yang bernama Hindu Kusy yang bermaksud “pembunuh orang India”.Nama itu diberikan kerana banyak hamba dan jariah yang dibawa dari negeri India meninggal dunia di situ disebabkan cuaca terlalu sejuk dan timbunan salji yang terlalu tebal.

Monday, January 30, 2012

Kajian Dr Asmadi Mengenai Wahabi(Part 1)


Wacana Pemikiran dan Pembinaan Ummah:

Gerakan Tajdid & Pemikiran Najdiyyin

Di Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur

Tajuk: Wacana Religio-Intelektual Najdiyyin: Pro & Kontra Terhadap Peranannya pada Tamaddun Ummah

Oleh: Dr. Asmadi Mohamed Naim

Profesor Madya Universiti Utara Malaysia

24 Januari 2010

Abstrak:

Artikel ini bertujuan menjelaskan aliran Gerakan Najdiyyin dengan merujuk secara khusus pembawaan Sheikh Muhammad Abd al-Wahhab dan alirannya. Artikel ini cuba untuk memahami siapakah pendokong, penyanggah dan mereka yang agak pertengahan dalam mengkritik beliau. Artikel ini juga mendatangkan isu-isu yang diperjuangkan oleh Sheikh ini dan beberapa tuduhan oleh pihak penentang.

Pandangan penulis dalam artikel ini adalah dengan merujuk buku-buku pendokong dan penyanggah aliran ini. Di akhirnya penulis membentangkan beberapa isu yang mungkin akan meneruskan ketidaksepakatan dan fitnah berterusan antara kedua-dua pihak. Semoga Allah SWT mengurniakan kita jalan yang lurus.

Penulis ialah Profesor Madya (Kewangan Islam) di Kolej Perniagaan, UUM dan boleh dihubungi melalui emel asmadinaim@gmail.com dan keterangan lanjut mengenainya boleh didapati di www.drasmadinet.blogspot.com.

1.0 PENDAHULUAN

Aliran Najdiyyin yang dimaksudkan dalam artikel ini ialah pemikiran Sheikh Muhammad Abd al-Wahhab (1115H – 1206H bersamaan1703M-1787M) dan pengikut-pengikut aliran pemikirannya sehingga ke hari ini.

Dalam memberikan pengklasifikasian terhadap pendokong pemikiran ini, terdapat sedikit kesukaran dalam menentukan individu yang mendokong atau individu yang menentang. Kesukaran berlaku kerana terdapat ulama-ulama semasa yang menyetujui pembawaan Sheikh Muhammad Abd al-Wahhab dalam beberapa perkara, tetapi menafikan mereka menyetujui kesemua pembawaan Sheikh tersebut.

Demikian juga, ramai ulama lain lebih selesa menyandarkan pandangan mereka kepada Imam Ibn Taymiyyah atau Imam Ibn Qayyim, berbanding dengan pandangan Muhammad Abd al-Wahhab. Sebagai contoh, penulisan Sheikh Yusof al-Qardhawi banyak merujuk terus kepada Imam Ibn Taymiyyah berbanding dengan aliran Muhammad Abd al-Wahhab. Bahkan Sheikh al-Qardhawi tidak bersikap 'mengkafir atau menyesatkan' Ahlusunnah wal Jamaah aliran Asyairah dan Maturidiyyah.

Demikian guru saya, Dr Abu Laith Kharul Abadi, walaupun banyak menggunakan pandangan Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim, beliau masih mengklasifikasikan Asyairah dan Maturidiyyah sebagai fahaman Salaf.

Lebih menyukarkan lagi, sesetengah ulama-ulama semasa menyedari adanya sokongan kuat dari sesebuah negara terhadap aliran ini. Justeru, untuk mengelak dari kelihatan mengkritik sesuatu negara, mereka 'bermujamalah' tetapi dalam masa yang sama mengemukakan hujah menolak satu-persatu pegangan aliran ini.

Justeru, artikel ini hanya berupaya menyenaraikan pendokong atau penyanggah yang tegar iaitu mereka yang secara terang-terangan mendokong atau menyanggah pandangannya.

2.0 PANDANGAN PENDOKONG:

Secara ringkasnya, antara tokoh-tokoh semasa yang berpegang kukuh kepada pendekatan aliran Sheikh Muhammad Abd al-Wahhab ialah Sheikh Abd al-Aziz Ibn Baz, Dr. Abdullah al-Salleh al-Uthaimin, Dr Saleh Fauzan al-Fauzan dan lain-lain.

Muhammad Zakaria Daud menukilkan dalam kertas kerja, sokongan beberapa ulama terhadap Sheikh Muhammad Abd al-Wahhab, antaranya ialah al-Zirkili (pengarang kitab al-I'lam), Syeikh Muhammad al-San'ani (pengarang kitab Subul al-Salam) dan Muhammad Ali al-Syaukani (pengarang kitab Nail al-Autar) serta Muhammad Rasyid Redha.

Para pendokong aliran ini berpandangan aliran ini mendokong perkara-perkara berikut:

1. Berkenaan tauhid Uluhiyyah dan furu'nya seperti istighathah, berdamping kepada selain daripada Allah, tawassul, nazar, sembelih, bersumpah dengan makhluk dan sebagainya.

2. Menekankan mengenai Tauhid al-Asma' was sifat.

3. Muhammad bin Abd al-Wahhab menentang khurafat dan bid'ah

i. Pemujaan terhadap kubur, pokok, batu serta memohon hajat daripadanya.

ii. Maysrakat di negeri Najd memuja dan memohon hajat daripada kubur Zaid Ibn al-Khattab dan Dirar al-Azwar, dengan keyakinan ia boleh menunaikan hajat.

iii. Memuja pokok-pokok tamar jantan yang besar, jika seorang perempuan lewat kahwin dia akan pergi ke pokok berkenaan lalu memeluk dan memohon hajat daripadanya seraya berkata: Hai jantan segala jantan! Aku inginkan seorang suami sebelum habis tempoh.

iv. Di Daerah Dir'iyyah (bahagian selatan negeri Najd) terdapat sebuah gua yang didakwa terbentuk untuk menyelamatkan seorang wanita yang teraniaya, dikenali Bint al-Amir, lalu mereka memujanya dengan menghantar dan meletakkan makanan seperti daging dan roti di dalamnya.

v. Di daerah yang sama ada seorang lelaki yang dikenali dengan nama Taj

Al-Mandeely mengatakan:

Kebanyakan masyarakat Islam ketika itu sentiasa berulang alik ke kubur-kubur yang didakwanya sebagai kubur para sahabat dan para wali. Tanpa disedari mereka melakukan upacara ibadat yang tidak selayaknya melainkan untuk Allah seperti bernazar, tawaf, meyembelih, meminta tolong dan sebagainya. Mereka seolah-olah tidak mengenal Allah. Apabila ditimpa musibah atau sakit, maka mereka akan menjerit-jerit menangis berdoa dan meminta tolong di kubur-kubur.

3.0 PANDANGAN PENGKRITIK DAN PENYANGGAH

Terdapat ramai ulama yang mengkritik aliran Wahhabi. Ulama-ulama semasa yang mengkritik aliran ini ialah Imam Abu Zahrah, Prof. Dr Ramadahan al-Buti, Prof. Dr Muhammad Alwi al-Maliki, Prof. Dr Abd al-Malik al-Sa'di (bekas Mufti Iraq) dan lain-lain. Shekh Muhammad Fuad Kamaluddin menyenaraikan nama 100 orang ulama dan penulisan mereka yang menolak fahaman Sheikh Muhammad Abd alWahab.

Dalam teks di bawah, iaitu Mufti Mazhab Hanbali di Mekah (wafat 1295H), Syeikh Muhammad ibn Abdullah al-Najdi al-Hanbali pernah menulis dalam kitabnya 'alSuhub al-Wabilah 'ala Daroih al-Hanabilah' sepertimana berikut:

Bermaksud: Beliau (Abd al-Wahhab) adalah bapa kepada Muhammad ibn Abd alWahhab seorang pendakwah yang menyebarkan kejahatannya ke seluruh pelusuk dunia. Tetapi di antara mereka (bapa dan anak), terdapat perbezaan yang ketara. Muhammad tidak menzahirkan dakwahnya melainkan selepas bapanya meninggal dunia.

Dikhabarkan kepada saya oleh sebahagian ulama sezaman dengannya yang pernah saya temui, bahawa bapa Muhammad ibn Abd al-Wahhab amat marah kepadanya kerana beliau tidak redha Muhammad ibn Abd al-Wahhab hanya sibuk mempelajari feqah seperti orang-orang yang terdahulu dan penduduk di tempatnya. Beliau juga berfirasat bahawa akan terjadi sesuatu yang buruk kepada anaknya.

Begitu juga Sulaiman yang merupakan adik kandung Sheikh Muhammad menafikan dakwah yang dibawa oleh abangnya, dab menolaknya dengan hujjah yang baik bersumberkan ayat-ayat dan athar-athar. Dan Muhammad ibn Abd alWahhab tidak merujuk kepada pendapat ulama mutaqaddimin atau mutaakhkhirin tetapi hanya merujuk kepada pandangan Sheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah dan anak muridnya Ibn al-Qayyim. Beliau melihat pendapat kedua-dua orang ulama tersebut sebagai suatu nas yang harus diterima bulat-bulat dan tidak boleh ditakwilkan, sekalipun tidak difahami. Oleh kerana itu, Sulaiman menulis kitab untuk menolak fahaman yang dibawa oleh saudaranya yang dinamakan dengan:

Fasl al-Khitab fi al-Radd 'ala Muhammad Ibn Abd al-Wahhab.

Dapat difahami di sini, adik Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab juga menentang pemikirannya.

Dalam memperkatakan kritikan terhadap Gerakan Aliran Wahhabiyah, saya tertarik dengan penjelasan Imam Muhammad Abu Zahrah. Beliau mengatakan yang bermaksud:

Telah lahir Wahhabiyah di Gurun Sahara Arab disebabkan berlebih-lebihan pada mentaqdiskan manusia dan mengambil berkat terhadapnya, dan meminta dekat dengan Allah dengan menziarahi orang-orang ini; ia juga natijah dari banyaknya bid'ah yang bukan daripada agama. Terlebih ketara bid'ah-bid'ah ini pada musim-musim keagamaan dan amalan-amalan agama.

Sunday, January 29, 2012

Beradab Dengan Ahlul Bait Rasulullah SAW


Sayyidina Umar ra mahu memasukkan sebuah tapak yang dimiliki oleh Sayyidina Abbas, ayahanda saudara Nabi ke dalam kawasan Masjid Nabawi.Akan tetapi, Sayyidina Abbas menentang kehendaknya itu.Di tapak tersebut, terdapat pancuran yang mengalirkan air ke dalam kawasan masjid, lalu Umar ra mencabutnya dengan berkata, "Pancuran ini mengganggu orang ramai." Abbas ra membantah perbuatan Umar ra itu.Akhirnya mereka berdua bersetuju menjemput Ubayy ibn Ka'ab ra untuk menghakimi perbalahan mereka.Mereka berdua datang ke rumah Ubayy b Ka'ab ra tetapi beliau tidak membenarkan mereka berdua masuk sehingga beberapa ketika.Akhirnya, mereka memasuki rumahnya dan Ubayy ibn Ka'ab berkata, "Jariahku sedang membasuh kepalaku tadi." Umar ra mahu memulakan percakapan tetapi ditahan oleh Ubayy ra yang berkata, "Biarkan Abu al-Fadl(Iaitu Abbas ra) bercakap dahulu kerana kedudukannya sebagai ahli keluarga Rasulullah SAW."

'Abbas berkata, "Tanah itu ialah tapak bangunan yang diberikan kepadaku oleh Rasulullah SAW.Aku membina binaan di atas tapak tersebut dengan bantuan Baginda SAW.Aku memasang pancuran itu semasa aku berdiri di atas dua bahu Rasulullah SAW.Kini Umar ra datang dan mencabut pancuran tersebut dan mahu memasukkan keseluruhan tapak itu ke dalam masjid."

Sebenarnya panjang lagi kisah ini.Tapi point penting macam mana kealiman Sayyidina Ubayy ra mendahulukan Ahlul Bait Rasulullah ke atas Khalifah Umar ra.Itulah adab yang patut kita pelajari dalam beradab dengan cucu cicit Rasulullah SAW.

Sunday, January 15, 2012

TUJUAN DAN MATLAMAT USRAH


Majlis2 usrah yang diadakan secara berterusan mempunyai tujuan2 yang lebih khusus dari majlis2 yang lain.Tujuan2 utama usrah terangkum dalam 10 tujuan berikut:

1.Memberi kefahaman yang benar dan jelas terhadap Tasawwur Islam kepada anggota2 supaya dapat menentukan sikap atau hukum terhadap sesuatu perkara atau permasalahan.

2.Meningkatkan penghayatan amal Islami dan menghidupkan rasa tanggungjawab untuk menjaga dan mempertahankan kemuliaan dan ketinggian ajaran Islam sama ada secara peribadi(fardi) atau berjamaah(jama’i).

3.Menjalin dan mengukuhkan ikatan ukhuwah dan persaudaraan dan memupuk semangat bertindak dan bekerja secara jamaah.

4.Membina aqliyah jamaiyah di kalangan anggota agar mereka senantiasa memberi keutamaan kepada gerak-kerja secara jama’I atau bertindak mengikut kaedah2 atau keputusan yang dibuat oleh jamaah.

5.Menyalurkan arahan2 jamaah atau gerakan dalam rangka pembinaan anggota mahupun program2 mengislahkan masyarakat dan pemerintahan.

6.Menggiat dan menyelaraskan usaha untuk mempelajari selok-belok perjuangan dari pengalaman gerakan2 Islam seluruh dunia.

7.Mendidik, memupuk bakat serta mengeluarkan aktivis2 yang benar2 mampu dan teguh pendirian serta sihat tubuh badan, sempurna dalam pemahaman ilmu serta akhlak.

8.Mempastikan bahawa yang bakal menempati sof pimpinan ialah orang2 yang layak, jujur dan ikhlas.Memastikan bahawa yang memegang pimpinan adalah Al-Rajulul Munasibfil Makanil Munasib – orang yang layak di tempat yang munasabah.

9.Memastikan bahawasof perjuangan tidak dimasuki oleh pemikiran yang sumbang atau musuh.

10.Berusaha meningkatkan bentuk penyusunan organisasi yang piawai atau mampu menghadapi tahap2 perjuangan tanpa diserapi oleh anasir pemecah yang menggugat harakah.

Saturday, January 14, 2012

Usrah yang Berjaya


MEMAHAMI DAN MENGHAYATI CIRI2 USRAH YANG BERJAYA

MUQADDIMAH

Usrah adalah satu dari institusi tarbiyah yang paling berkesan untuk mendidik dan melahirkan insan haraki.Ini adalah kerana unit2 USRAH diwujudkan secara terancang dan tersusun, serta dilaksanakan sesuai dengan tahap keperluan anggota2 yang berada di dalamnya.Melaluinya anggota2 yang sudah memperlihatkan kecintaan terhadap Islam, dapat dididik dengan cara diberikan kefahaman yang benar terhadap tasawwur Islam dan kaedah2 bagaimana cita2 keIslaman dapat diperjuangkan.Kefahaman yang benar lagi bersih serta fikrah harakah adalah menjadi syarat asasi kepada setiap petugas pemimpin Harakah Islamiyah.

Seluruh petugas Harakah Islamiyah perlu menyedari bahawa cita2 dan kejayaan harakah sentiasa bergantung kepadaKEKUATAN DAN KESELAMATAN saf pemimpin jamaah di semua peringkat.Segala usaha dan jalan yang telah dirintis oleh pemimpin dewasa ini, perlu disambung dan disempurnakan oleh generasi pemimpin pelapis berikutnya.Kesinambungan dalam penghayatan, teori dan keupayaan meneruskan gerak kerja adalah ciri2 tabiat gerakan yang berjaya.Oleh yang demikian kesinambungan perancangan dan gerak-kerja hanya dapat diwujudkan sekiranya ada perwarisan FIKRAH dan ORIENTASI kerja dan pengurusan yang tersusun yang diberikan oleh pemimpin semasa kepada pemimpin pelapis mereka.

Pewarisan FIKRAH dan orientasi pengurusan organisasi serta program2 jamaah, perlu menjadi kegiatan utama kepada jamaah bagi menjamin penerusan fikrah dan penghayatan Manhaj Islami sentiasa terpelihara.Satu dari saluran pembinaan FIKRAH dan orientasi yang dimaksudkan ialah USRAH.

Oleh yang demikian USRAH perlu difahami dan dihayati secara wajar supaya saluran ini, dapat dimanfaatkan dengan sebaik2nya oleh pemimpin dan anggota jamaah di semua peringkat.

Berikut ini dikemukakan beberapa perkara pokok tentang Usrah dengan harapan, panduan2 ini dapat memenuhi sebahagian dari kefahaman dan penghayatan yang diperlukan oleh anggota Harakah Islamiyah.In sya Allah.

PENGERTIAN USRAH

Perkataan USRAH berasal dari kalimah Bahasa Arab yang bererti keluarga.Penggunaan istilah ini(USRAH), pada umumnya adalah untuk menunjukkan adanya hubungan atau ikatan persaudaraan sesama manusia sama ada dalam hubungan rumahtangga, darah keturunan, suku bangsa dan puak.

Dalam kontek Harakah Islamiyah: “USRAH bererti satu unit keluarga yang diikat oleh kesatuan aqidah(kesatuan keimanan), kesatuan pemikiran(fikrah), kesatuan kesedaran tentang persamaan sejarah dan nasib dan kesatuan cita2 perjuangan untuk bekerjasama dan bantu-membantu memperkukuh Jamaah Islam dari berbagai sudut bagi membolehkan kerja2 amal jamai dan amal Islami dilaksanakan dengan teratur sehingga tertegaknya Daulah dan Khilafah Islamiyah.”

Kalimah Tayyibah-Iman


(KALIMAH TAYYIBAH)

IMAN

Pengertian iman dari segi bahasa ialah percaya dengan yakin kepada perkataan seseorang yang dipercayai kewibawaannya dan dalam istilah agama iman bererti mempercayai dengan penuh keyakinan berita(ghaib) yang dibawa oleh Rasul tanpa melihat semata2 kerana wibawa seorang Rasul.

Allah swt berfirman: “Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu(Wahai Muhammad) melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Aku.Oleh itu sembahlah kamu semua akan Aku.”(Al-Anbiya:25)

Allah swt berfirman: “Sesungguhnya orang2 yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hatinya dan apabila dibacakan kepada mereka ayat2Nya bertambah iman mereka dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.”(Al-Anfal:2)

Allah swt berfirman: “Adapun orang2 yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada(agamaNya), nescaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatNya dan limpahan kurniaNya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus.”(An-Nisa’:175)

Allah swt berfirman: “Sesungguhnya Kami menolong Rasul2 Kami dan orang2 yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari(kebangkitan) ketika berdirinya(para malaikat yang menuliskan amal sebagai) saksi2.”(Al-Mukmin:51)

Allah swt berfirman: “Orang2 yang beriman(kepada keEsaan Allah dan tidak menyembah selain daripadanya) dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan zalim(tidak syirik) mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang2 yang mendapat petunjuk.”(Al-An’am:82)

Allah swt berfirman: “Adapun orang2 yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah.”(Al-Baqarah:165)

Allah swt berfirman: “Katakanlah(Wahai Muhammad) sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”(Al-An’am:162)

Daripada Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Iman itu lebih daripada 70 cabang.Yang terbaik daripadanya ialah mengucapkan La Ilaha illallah(Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah) dan yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang menyakiti di tengah jalan.Dan malu itu satu cabang daripada iman.”(HR Muslim)

Daripada Abu Bakar Siddiq ra meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menerima kalimah yang aku sampaikan kepada pakcikku(Abu Talib ketika hampir kematiannya) namun dia menolaknya nescaya kejayaan baginya.”HR Ahmad)

Daripada Abu Hurairah ra katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda: Perbaharuilah iman kamu.Para sahabat bertanya; Wahai Rasulullah bagaimana kami memperbaharui iman kami?Baginda SAW bersabda: Perbanyakkanlah mengucap kalimah La ilaha illallah.(HR Ahmad, Tabrani, dan at-Targhib)

Thursday, January 12, 2012

Akibat Berpegang Kepada Amal


Berkata Ibn Atoillah as-Sakandari: “Sebagian tanda berpegang(manusia) atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan2.”

Berpegang kepada sesuatu ialah bersandarkan kepadanya dan bergantung kepadanya.Amal pula ialah pergerakan jisim atau hati.Jika pergerakan tersebut bertepatan dengan syariat dinamakan taat dan jika bercanggah dengan syariat dinamakan maksiat.

Amalan2 menurut ahli tasauf terbahagi kepada 3: amal syariat, amal tariqat dan amal haqiqat.Atau engkau katakan amal Islam, amal Iman dan amal Ihsan.Atau kamu katakan amal ibadat, amal ubudiah dan amal abudah(hurriyah).Atau kamu katakan amal ahli permulaan, amal ahli pertengahan dan amal ahli kemuncak.

Syariat adalah untuk kamu menyembahNya, tariqat adalah engkau menumpu tujuan kepadaNya, haqiqat untuk kamu menyaksikanNya.Atau kamu katakan syariat untuk mengelokkan zahir, tariqat untuk mengelokkan hati, haqiqat untuk mengelokkan lubuk hati.

Memperelokkan anggota badan dengan 3 perkara: taubat, taqwa dan istiqamah.Memperelokkan hati dengan 3 perkara: ikhlas, benar dan tomakninah.Memperelokkan lubuk hati dengan 3 perkara: muraqabah, musyahadah dan makrifah.Atau kamu katakan memperelokkan zahir dengan meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah.Memperelokkan hati dengan membuang sifat2 keji dan memasukkan sifat2 terpuji.Memperelokkan lubuk hati(ruh2) dengan merendahkan dan melenturkannya hinggalah hati menjadi halus dan dipenuhi dengan adab dan tawadhuk dan akhlak yang mulia.

Ketahuilah perbahasan di sini adalah mengenai amalan2 yang dapat menyucikan anggota atau hati atau ruh.Manakala ilmu2 dan makrifah, ianya adalah natijah daripada penyucian dan pembersihan tersebut.Apabila ruh telah suci, ia akan dipenuhi dengan ilmu, makrifat dan cahaya.Tidak sah berpindah kepada maqam yang lain hinggalah sempurna perjalanan pada maqam sebelumnya.Sesiapa yang cemerlang pada permulaannya maka akan cemerlang pula penghujungnya.Tidak boleh berpindah kepada amal tariqat hinggalah sempurna amal syariat dengan bertaubat berserta syarat2nya.Serta dihiasi dengan taqwa bersama rukun2nya.Juga beristiqamah dengan pelbagai amalan.Semua ini dengan mengikuti Rasulullah SAW dalam perkataan, perbuatan dan hal ehwal Baginda SAW.Maka apabila suci zahir dan bercahaya dengan syariat barulah boleh berpindah daripada amalan syariat yang zahir kepada amalan tariqat yang batin.Iaitu penyucian daripada perihal buruk manusia.Apabila telah suci daripada sifat2 mazmumah barulah diisi dengan sifat2 kerohanian yang mulia; iaitu beradab bersama Allah dalam tajalliNya, yakni penzahiran kuasaNya dalam penciptaan makhluk.Ketika itu, selesalah anggota badan daripada keletihan.Tidak ada yang tinggal melainkan adab yang baik dengan Allah.

Berkata sebahagian muhaqqiqin: “Sesiapa yang sampai kepada haqiqat Islam tidak patut meninggalkan amalan.Dan siapa yang sampai kepada haqiqat iman tidak patut melakukan amalan kecuali kerana Allah.Dan siapa yang sampai kepada haqiqat ihsan tidak patut untuk berpaling kepada selain Allah.Seorang murid tidak boleh bergantung dalam menjalani maqam Islam, Iman dan Ihsan dirinya dan amalannya serta daya upayanya.Bahkan ia mesti bergantung kepada kuasa dan rahmat Tuhannya serta taufiq dan hidayah Allah.Firman Allah dalam surah al-Qasas:68: “Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya dan Dialah juga yang memilih(satu2 dari makhlukNya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan); tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih(selain dari pilihan Allah).”