Sunday, January 15, 2012

TUJUAN DAN MATLAMAT USRAH


Majlis2 usrah yang diadakan secara berterusan mempunyai tujuan2 yang lebih khusus dari majlis2 yang lain.Tujuan2 utama usrah terangkum dalam 10 tujuan berikut:

1.Memberi kefahaman yang benar dan jelas terhadap Tasawwur Islam kepada anggota2 supaya dapat menentukan sikap atau hukum terhadap sesuatu perkara atau permasalahan.

2.Meningkatkan penghayatan amal Islami dan menghidupkan rasa tanggungjawab untuk menjaga dan mempertahankan kemuliaan dan ketinggian ajaran Islam sama ada secara peribadi(fardi) atau berjamaah(jama’i).

3.Menjalin dan mengukuhkan ikatan ukhuwah dan persaudaraan dan memupuk semangat bertindak dan bekerja secara jamaah.

4.Membina aqliyah jamaiyah di kalangan anggota agar mereka senantiasa memberi keutamaan kepada gerak-kerja secara jama’I atau bertindak mengikut kaedah2 atau keputusan yang dibuat oleh jamaah.

5.Menyalurkan arahan2 jamaah atau gerakan dalam rangka pembinaan anggota mahupun program2 mengislahkan masyarakat dan pemerintahan.

6.Menggiat dan menyelaraskan usaha untuk mempelajari selok-belok perjuangan dari pengalaman gerakan2 Islam seluruh dunia.

7.Mendidik, memupuk bakat serta mengeluarkan aktivis2 yang benar2 mampu dan teguh pendirian serta sihat tubuh badan, sempurna dalam pemahaman ilmu serta akhlak.

8.Mempastikan bahawa yang bakal menempati sof pimpinan ialah orang2 yang layak, jujur dan ikhlas.Memastikan bahawa yang memegang pimpinan adalah Al-Rajulul Munasibfil Makanil Munasib – orang yang layak di tempat yang munasabah.

9.Memastikan bahawasof perjuangan tidak dimasuki oleh pemikiran yang sumbang atau musuh.

10.Berusaha meningkatkan bentuk penyusunan organisasi yang piawai atau mampu menghadapi tahap2 perjuangan tanpa diserapi oleh anasir pemecah yang menggugat harakah.

No comments: