Friday, November 29, 2013

Kisah Kecintaan & Kerinduan Para Kekasih Nabi SAW

Rasulullah sallallahu 'alaihi wassallam dalam sabdanya:
مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْرَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِه
 
“Antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup selepasku, salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku walaupun terpaksa menebus dengan keluarga dan harta.”[HR Muslim].

Hadith seperti ini juga diriwayatkan oleh Abu Zar r.a.

Hadith Umar r.a seperti yang telah lepas(dalam bab sebelum ini) juga menyebut perkataan Umar r.a kepada Nabi SAW:

لأنت أحب إلي من نفسي

“Sesungguhnya kamu lebih aku kasihi daripada diriku.”

Daripada Amru ibn al-‘As r.a berkata:

ما كان أحد أحب إلي من رسول الله (ص)

“Tiada seorang pun yang lebih aku kasihi daripada Rasulullah SAW.”

Daripada ‘Abdah bt Khalid b Ma’dan berkata: Tidaklah Khalid r.a berbaring di atas tempat tidurnya, melainkan dia menyebut2 kerinduannya terhadap Rasulullah SAW dan sahabat2 Baginda SAW dari kalangan Muhajirin dan Ansar dengan menyebut nama mereka satu persatu.Kemudian dia berkata:

هم أصلي وفضلي, وإليهم يحن قلبي, طال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك

“Mereka adalah sandaranku di dalam perkara asas(aqidah) dan cabang agama(feqah); kepada mereka hatiku berasa rindu, telah berpanjangan/lama rinduku terhadap mereka.Maka percepatkanlah, wahai Tuhanku kembalikan rohku kepada rahmatMu(supaya dapat bertemu dengan mereka)”, dia berkata hinggalah dia terlena.

Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq r.a bahawa beliau berkata kepada Rasulullah SAW:

والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه يعني أباه أبا قحافة, وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك

"Dan demi Zat Yang Mengutusmu dengan kebenaran!Sesungguhnya pengislaman Abu Talib lebih menggembirakan hatiku daripada pengislamannya(bapanya, Abu Quhafah).Yang demikian itu adalah kerana keislaman Abu Talib lebih menggembirakan hatimu.”

Demikian juga hadith yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar al-Khattab r.a, beliau berkata kepada Sayyidina al-Abbas r.a:

أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب, لأن ذلك أحب إلى رسول الله (ص)

“Pengislamanmu lebih aku sukai daripada keislaman al-Khattab(bapanya) kerana yang demikian itu lebih disukai oleh Rasulullah SAW.”

Daripada Ibnu Ishaq r.a: Bahawa seorang wanita Ansar telah terbunuh bapa, saudara dan suaminya dalam peperangan Uhud bersama Rasulullah SAW.Maka dia berkata, Bagaimanakah keadaan Rasulullah SAW?Mereka menjawab, “Keadaan Baginda SAW, Alhamdulillah sebagaimana yang kamu sukai.” Kata wanita itu, “Perlihatkanlah Baginda SAW kepadaku sehingga aku boleh melihatnya.” Maka tatkala dia melihatnya, dia berkata:

كل مصيبة بعدك جلل

“Setiap musibah yang menimpaku, selepas melihat kamu berada dalam keadaan sihat dan selamat, menjadi kecil bagiku.”

Sayyidina Ali r.a ditanya, “Bagaimanakah kasihmu terhadap Rasulullah SAW?” Maka beliau menjawab:

كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمإ

“Demi Allah!Dia lebih aku kasihi daripada harta bendaku, anak-pinakku, bapa2ku dan ibu2ku serta air sejuk bagi orang yang sedang kehausan.”

Daripada Zaid b Aslam r.a berkata: Pada suatu malam, Sayyidina Umar r.a keluar untuk mengawasi rakyat jelata dan meninjau keadaan mereka.Lalu beliau ternampak cahaya pelita di dalam sebuah rumah dan di dalamnya terdapat seorang perempuan tua yang sedang mengait baju sambil bernasyid:

على محمد صلاة الأبرار***صلى عليه اليبون الأخيار
قد كنت قواما بكا بالأسحار***يا ليت شعري والمنايا أطوار
هل تجمعني وحبيبي الدار

“Ke atas Nabi Muhammad selawat orang yang baik2***Berselawat ke atasnya orang2 yang mulia lagi terpilih***Sesungguhnya engkau banyak melakukan ibadah dan menangis pada waktu sahur***Alangkah baiknya, kiranya kutahu keadaan kematianku, namun kematian itu bermacam2 keadaannya***Adakah Engkau akan menghimpunkan aku bersama kekasihku(Nabi Muhammad SAW) di dalam syurga?”

Mendengarnya Umar r.a pun duduk dan menangis.

Diriwayatkan bahawa Abdullah b Umar r.a kebas kakinya.Maka dikatakan kepadanya, “Sebutlah nama orang yang paling kamu kasihi, nescaya kesakitanmu itu akan hilang.” Lalu dia pun berteriak, “Wahai Muhammad!Kesakitan yang dirasainya pun hilang.

Sumber: Kewajipan Mencintai & Memuliakan Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Syeikh Fuad al-Maliki.Kitab asal adalah asy-Syifa’ karya al-Imam al-Qadhi ‘Iyadh.

Thursday, November 28, 2013

Kewajipan Mencintai dan Memuliakan Rasulullah SAW

Allah berfirman dalam surah at-Taubah ayat 24 yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika bapa2 kamu, anak2 kamu, saudara2 kamu, isteri2 (atau suami2) kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah2 tempat tinggal yang kamu sukai, (jika semuanya itu) menjadi perkara2 yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya, dan (daripada) berjihad untuk agamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mndatangkan keputusanNya (azab siksaNya); kerana Allah tidak akan member petunjuk kepada orang2 yang fasiq (derhaka).”

Di dalam ayat di atas, Allah memberikan ancaman dan menjanjikan balasan yang dahsyat bagi orang yang mengasihi keluarga dan harta bendanya melebihi kecintaannya terhadap Allah dan RasulNya SAW.Cukuplah ancaman dan balasan ini menjadi motivasi, peringatan, dalil yang jelas dan hujjah yang kuat bagi menunjukkan thabitnya kewajipan mengasihi Nabi SAW, membesarkan kedudukan Baginda SAW, dan tuntutan melaksanakan hak mengasihinya dengan sempurna.

Allah mencerca orang yang mengasihi harta, keluarga dan anak pinaknya melebihi kasihnya terhadap Allah dan RasulNya SAW.Malah, Allah juga telah memberikan ancaman kepada mereka melalui firmanNya: “Maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya (azab siksaNya).”

Allah juga telah memfasiqkan mereka pada akhir ayat dan memberitahu bahawa mereka tergolong dari kalangan orang yang sesat dan tidak diberikan petunjuk.

Malah, di dalam hadith juga dijelaskan tentang tuntutan mencintai Nabi SAW.Di antaranya ialah hadith yang dipetik dari riwayat Anas r.a, bahawa Rasulullah SAW bersabda:

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

“Tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihi daripada anaknya, ibu bapanya dan manusia seluruhnya.”

Setengah ulama menyatakan bahawa maksud “tidak beriman” di dalam hadith ini ialah: Tidak sempurna keimanan seseorang yang mengasihi anak, ibu bapa dan manusia seluruhnya melebihi kasihnya terhadap Rasulullah SAW.

Ini bertujuan untuk meninggikan kedudukan dan kebesaran Rasulullah SAW.Allah telah meletakkan kasih terhadap Rasulullah SAW di barisan hadapan atau teratas daripada kasih terhadap makhluk yang lain.

Tuesday, October 1, 2013

Manakah Yang Afdhal, Ilmu Atau Harta?

Nabi SAW bersabda:
أنا مدينة العلم وعلي بابها
Ertinya: “Aku kota Ilmu dan Ali pintunya”.

Apabila terdengar hadis ini, golongan Khawarij merasa dengki dengan Sayyidina Ali dan seramai 10 orang pembesarnya telah berkumpul dan berkata: Masing2 kita tanyakan padanya mengenai satu masalah yang sama, dan lihat apa jawapannya.Jika beliau menjawab kepada masing2 kita dengan jawapan yang berlainan bererti beliau seorang yang benar2 alim seperti kata Nabi.Seorang daripada mereka tampil dan bertanya: “Wahai Ali, manakah yang afdhal, ilmu atau harta?” Jawab Ali: “Ilmu lebih afdhal daripada harta.” Orang itu bertanya lagi: “Apakah dalilnya?” Ali menjawab: “Ilmu itu pusaka peninggalan para Anbiya’ dan harta itu pusaka peninggalan Qarun, Syaddad, Firaun dan orang2 seumpama mereka.”

Kemudian orang yang kedua pula tampil dan bertanya seperti itu juga.Sayyidina Ali menjawab: “Ilmu lebih afdhal daripada harta kerana ilmu itu memelihara kamu, sementara harta pula kamu yang memeliharanya.”

Kemudian orang yang ketiga tampil dan mengemukakan soalan yang sama juga.Sayyidina Ali menjawab: “Ilmu lebih afdhal daripada harta kerana pemilik harta mempunyai ramai musuh, sementara orang yang berilmu ramai taulannya.”

Kemudian tampil pula orang yang keempat dengan mengemukakan pertanyaan yang sama juga dan Sayyidina Ali menjawab: “Ilmu lebih afdhal daripada harta kerana apabila harta dibelanjakan ia menjadi kurang.Sementara ilmu itu apabila dibelanjakan nescaya ia bertambah.”

Kemudian tampil pula orang yang kelima dengan menanyakan perkara yang sama.Sayyidina Ali menjawab: “Ilmu lebih afdhal daripada harta kerana pemilik harta itu dipanggil dengan nama bakhil dan dicela, sementara orang yang berilmu dipanggil dengan nama yang disanjung dan mulia.”

Kemudian tampil pula orang yang keenam dengan mengemukakan pertanyaan yang sama juga.Sayyidina Ali menjawab: “Ilmu itu lebih afdhal daripada harta kerana harta mesti dijaga daripada pencuri, sementara ilmu tidak perlu dijaga daripada pencuri.”

Kemudian orang yang ketujuh pun tampil dan menanyakan soalan yang sama.Sayyidina Ali menjawab: “Ilmu lebih afdhal daripada harta kerana pemilik harta akan dihisab pada hari Kiamat, sementara orang yang berilmu akan disyafaatkan pada hari Kiamat.”

Kemudian tampil pula orang yang kedelapan dan menanyakan seperti itu juga.Sayyidina Ali menjawab: “Ilmu lebih afdhal daripada harta kerana harta itu binasa mengikut peredaran masa, sementara ilmu tidak binasa dengan peredaran masa.”

Orang yang kesembilan pula tampil dan mengemukakan pertanyaan yang itu juga.Sayyidina Ali menjawab: “Ilmu lebih afdhal daripada harta kerana harta mengeraskan hati sementara ilmu itu menerangkan hati.”

Kemudian tampil pula orang yang kesepuluh dengan menanyakan manakah yang lebih afdhal, ilmu atau harta?Sayyidina Ali menjawab: “Ilmu lebih afdhal daripada harta kerana pemilik harta mendakwa ketuhanan kerana hartanya, sementara orang yang berilmu mendakwa penghambaan dirinya.”

Sayyidina Ali berkata: Jika mereka menanyakan kepada aku lagi mengenainya nescaya aku akan memberikan jawapan yang berlainan selama hidupku.Orang2 Khawarij itu semuanya kemudian kembali kepada Islam.

Sumber: Bingkisan Mutiara Untuk Menghidupkan Hati Yang Merana - Syed Ahmad Semait

Friday, September 6, 2013

Berkumpul Untuk Berzikir

Sayyidina Muawiyah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menemui para sahabat dalam suatu halaqah. “Apa yang membuat kamu semua berkumpul di sini?” Tanya Baginda.

“Kami berkumpul untuk berzikir dan memuji Allah kerana telah memberikan hidayah sehingga kami memeluk Islam,” jawab mereka.

“Allah..., hanya itukah yang membuat kamu semua berkumpul?”

“Allah…, hanya itu yang membuat kami berkumpul.”

“Sesungguhnya aku tidak mengajarkan itu pada kamu semua, namun Jibril datang padaku dan memberitahu bahawa Allah memuji kamu semua di hadapan para malaikat.”(HR Muslim)

Sayyidina Anas b Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu semua melalui taman syurga, sebaiknya kamu semua singgah,” “Apa taman syurga itu?” “Halaqah zikir.” (HR Tirmizi)

Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berada pada jalan2.Apabila bertemu dengan golongan yang berzikir yang memohon sesuatu, dia berkata, “Teruskan permintaan kamu semua.” Ia lantas bergegas terbang ke langit dengan sayap2nya lalu memohon agar Allah mengabulkan permintaan hambaNya.” “Apa yang diucapkan hambaKu?” Tanya Allah kepada malaikat. “Mereka menyucikan, mengagungkan, memuji serta meninggikanMu,” jawab Malaikat.

“Adakah mereka melihatKu?” “Tidak, ya Allah.Sesungguhnya mereka tidak melihatMu.” 

“Bagaimana sekiranya mereka melihatKu?” “Sekiranya mereka melihatMu, pasti mereka lebih giat beribadah, lebih khusyuk dalam mengagungkanMu, dan lebih banyak bertasbih kepadaMu.”

“Apa permintaan mereka?” “Mereka meminta syurga.” “Adakah mereka melihatnya?” “Tidak, ya Allah.Sesungguhnya mereka tidak melihatnya.” “Bagaimana keadaan mereka sekiranya mereka melihatnya?” “Sekiranya mereka melihat syurga, pasti mereka lebih gigih dalam memintanya, lebih bernafsu untuk mendapatkannya, serta lebih cinta kepadanya.”

“Daripada apa mereka berlindung?” “Mereka berlindung daripada neraka.” “Adakah mereka melihatnya?” “Tidak, ya Allah.Sesungguhnya mereka tidak melihatnya.Sekiranya mereka melihat neraka, pasti mereka berusaha menghindari dan jauh lebih takut.”

“Saksikan bahawa Aku telah mengampuni mereka,” Salah satu daripada malaikat berkata, “Di sana ada si Fulan yang tidak termasuk ke dalam golongan mereka.Dia datang kerana satu keperluan.”

“Mereka adalah golongan yang tidak dicelakakan kerana majlis yang mereka adakan.” (HR Bukhari)