Thursday, November 28, 2013

Kewajipan Mencintai dan Memuliakan Rasulullah SAW

Allah berfirman dalam surah at-Taubah ayat 24 yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika bapa2 kamu, anak2 kamu, saudara2 kamu, isteri2 (atau suami2) kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah2 tempat tinggal yang kamu sukai, (jika semuanya itu) menjadi perkara2 yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya, dan (daripada) berjihad untuk agamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mndatangkan keputusanNya (azab siksaNya); kerana Allah tidak akan member petunjuk kepada orang2 yang fasiq (derhaka).”

Di dalam ayat di atas, Allah memberikan ancaman dan menjanjikan balasan yang dahsyat bagi orang yang mengasihi keluarga dan harta bendanya melebihi kecintaannya terhadap Allah dan RasulNya SAW.Cukuplah ancaman dan balasan ini menjadi motivasi, peringatan, dalil yang jelas dan hujjah yang kuat bagi menunjukkan thabitnya kewajipan mengasihi Nabi SAW, membesarkan kedudukan Baginda SAW, dan tuntutan melaksanakan hak mengasihinya dengan sempurna.

Allah mencerca orang yang mengasihi harta, keluarga dan anak pinaknya melebihi kasihnya terhadap Allah dan RasulNya SAW.Malah, Allah juga telah memberikan ancaman kepada mereka melalui firmanNya: “Maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya (azab siksaNya).”

Allah juga telah memfasiqkan mereka pada akhir ayat dan memberitahu bahawa mereka tergolong dari kalangan orang yang sesat dan tidak diberikan petunjuk.

Malah, di dalam hadith juga dijelaskan tentang tuntutan mencintai Nabi SAW.Di antaranya ialah hadith yang dipetik dari riwayat Anas r.a, bahawa Rasulullah SAW bersabda:

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

“Tidak beriman seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihi daripada anaknya, ibu bapanya dan manusia seluruhnya.”

Setengah ulama menyatakan bahawa maksud “tidak beriman” di dalam hadith ini ialah: Tidak sempurna keimanan seseorang yang mengasihi anak, ibu bapa dan manusia seluruhnya melebihi kasihnya terhadap Rasulullah SAW.

Ini bertujuan untuk meninggikan kedudukan dan kebesaran Rasulullah SAW.Allah telah meletakkan kasih terhadap Rasulullah SAW di barisan hadapan atau teratas daripada kasih terhadap makhluk yang lain.

No comments: