Thursday, December 29, 2011

Kenapa anak lelaki dapat 2 bahagian anak perempuan?


Sebahagian bertanya-tanya:Kenapa kaum wanita diberikan warisnya setengah daripada lelaki padahal wanita sangat lemah dibandingkan lelaki dan sangat memerlukan harta?Syeikh Muhd Ali As-Sobuni memberikan jawapan terbaik.

Banyak hikmahnya.Antaranya:

Pertama:Keperluan dan hajat wanita dipenuhi dan dicukupkan oleh lelaki.Maka nafkah bagi seorang wanita wajib pada anaknya atau pada bapanya atau saudaranya atau yang lain dari ahli keluarga dekatnya.

Kedua:wanita tidak dibebani untuk memberi nafkah pada seseorang lain halnya dengan lelaki ia mempunyai beban memberikan nafkah pada keluarga dan ahli keluarga dekatnya serta pada yang lain yang masih ada hubungan wajib nafkah.

Ketiga:Nafkah2 pada lelaki lebih banyak dan kewajipan2 dalam hal material lebih berat.Maka keperluannya terhadap material lebih banyak/besar daripada keperluan wanita itu sendiri.

Keempat:lelaki(ketika nikah) membayar mahar dan belanja kahwin untuk isterinya.Kemudian dia dibebankan lagi untuk menyiapkan tempat tinggal, makanan, pakaian untuk isteri dan anak2.

Kelima:Biaya2 pendidikan untuk anak2, biaya ubat2 untuk isteri dan anak2 semua merupakan beban dan tanggungjawab suami.

Dan banyak lagi yang lainnya yang berhubungan dengan keperluan2 wang dan nafkah2 lainnya yang merupakan beban seorang suami yang telah dibebankan oleh syariat Islam yang agung dan atas perintah yang Maha Bijaksana.

Dari penglihatan yang tajam ini maka akan jelas kepada kita hikmah Allah yang mulia dari adanya perbezaan hak bahagian untuk lelaki dan perempuan.Dan setiap kali nafkah seseorang lebih banyak dan kewajipan2 juga lebih besar dan lebih berat maka secara akal sihat ia akan memiliki/mendapatkan hak bahagiannya lebih banyak dan lebih luas.

Meskipun Islam telah memberikan pada lelaki 2 kali lebih banyak dari perempuan.Meskipun demikian Islam tetap memanjakan perempuan dengan rahmat dan keutamaannya dan memberinya lebih dari apa yang kamu gambarkan/bayangkan iaitu lebih istimewa dan menikmati lebih banyak daripada lelaki… kerana wanita bersama-sama mendapat warisnya.Malah boleh menabung tanpa susah payah mengeluarkan nafkah atau ikut bersama suami menanggung beban hidup dan keperluannya.

Dalam syarak Islam isteri tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah dari harta miliknya sedikitpun baik pada dirinya, anak-anaknya-walaupun dia kaya dan berada-selama di bawah tanggungan suaminya kerana suamilah yang punya beban memberi nafkah padanya dan anak2 yang meliputi rumah,makanan, minuman juga pakaian.

Bayangkan seorang lelaki meninggal meninggalkan 2 anak sahaja(lelaki dan perempuan) dengan meninggalkan RM3000.Maka sesuai dengan petunjuk syariah Islam anak perempuan mendapat RM1000 dan anak lelaki RM2000.Kemudian menjelang pintu pernikahan anak lelaki tadi perlu membayar mahar dan belanja kahwin lebih kurang RM8000 iaitu 4 kali ganda harta warisannya.Manakala anak perempuan pula mendapat mahar daripada lelaki yang ingin mengahwininya.Sungguh beruntung kaum perempuan dalam Islam bukan?

Tuesday, December 13, 2011

Asobiyah, Islam dan Melayu


Apa itu asobiyah..

Definisi asobiyyah yang diberi oleh Nabi Muhammad SAW dapat difahami menerusi hadith Baginda SAW :

Seorang lelaki bertanya: Wahai Rasulullah, adakah dianggap ashobiyyah, puak orang yang sayang kepada kaum bangsanya? Jawab Baginda s.a.w.: Tidak, tetapi ashobiyyah ialah apabila seorang itu menolong bangsanya kepada kezaliman.

(hadith riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan sebagainya) Imam Al-Munawi ketika mensyarahkan perkataan Ashobiyyah lalu berkata: “Iaitu membantu kezaliman…” (rujuk Aun Al-Ma’bud)

Adapun tentang kecintaan terhadap sesuatu bangsa, Rasulullah s.a.w. sendiri ada menegaskan mengenai kecintaan terhadap bangsa Arab sebagaimana dalam hadith:

“Kecintaan terhadap bangsa Arab itu adalah (tanda) keimanan dan kebencian kepada mereka adalah (tanda) kemunafiqan(.Imam Al-Hakim berkata:Hadith ini sahih walaupun tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.)

Dapat difahami sayang kepada bangsa sendiri seperti bangsa melayu tanpa melakukan penindasan kepada bangsa-bangsa lain adalah tidak dilarang. Dalam masa yang sama sebarang kezaliman , kemungkaran dan kemaksiatan tetap dibenteras walaupun dilakukan oleh bangsa sendiri.

Maksud umum kepada asobiyyah bukan setakat berlaku apabila pembelaan kezaliman kepada bangsa tetapi ia juga boleh berlaku apabila kezaliman yang dilakukan oleh kumpulan, puak, organisasi, keluarga, parti atau jamaah dibela dan dipertahankan.

Adalah sangat pelik,apabila kezaliman yg begitu jelas/nyata sehingga golongan bukan Islam pun menyatakannya zalim tetapi masih ada yg mengaku muslim,tapi terus menyokongnya.Kononnya kerana mempertahankan keutuhan parti,warisan dan seumpamanya.Ini adalah bisikan syaitan dan bicara seorang yang tiada pegangan aqidah serta keyakinan terhadap petunjuk agama.

Sabda Rasulullah s.a.w.,yg bermaksud,"Sesiapa yg berperang di bawah `bendera buta` dan menyeru kepada `asabiyyah atau marah kerana `asabiyyah,maka kematiannya adalah mati jahiliyyah." ( Riwayat Muslim,Ibn Majah,an-Nasa`i)

[ Kata as-Sindi dlm mensyarahkan hadith2 Sunan Ibn Majah.Lafaz 'bendera-buta' (dalam bahasa kita ialah membabi buta) ialah kiasan kepada satu puak yg berhimpun atas suatu perkara yg tidak diketahui samada benar atau batil.( rujukan : Syarh Ibn Majah jld 4,m.s. 326,cetakan Dar al-Ma`rifah,Lubnan.)

Sekiranya berjuang dalam keadaan yang tidak tahu benar atau salah dianggap mati dalam jahiliyyah,apatah lagi golongan dan individu yang mempertahankan pemimpin yang terang2 zalim/jahat.

Ini adalah sikap yang lebih jahiliyyah.Golongan jahiliyyah sebelum kedatangan Nabi s.a.w.,terkenal dengan sikap mempertahankan puak sekalipun bersalah.Jahiliyyah moden juga demikian.Mereka terus mempertahankan seseorang pemimpin yang zalim sekalipun mereka sedar dia zalim semata2 kerana parti yg didokong.Maka golongan ini mati jahiliyyah,seperti matinya pendokong2 jahiliyyah yang lalu.

Dalam menjelaskan maksud `asabiyyah,Rasulullah s.a.w. pernah bersabda,yg maksudnya,"`Asobiyyah itu kamu tolong kaumnya atas kezaliman."

[ Hadith ini riwayat Abu Daud.Kata Ibn Muflih,dalam al-Adab as-Syar`iyyah,hadith ini hasan. (rujukan :al-Adab as-Syar`iyyah,jld 1,m.s. 81,cetakan Muassasah ar-Risalah.) ]

Golongan asabiyyah membukti dan mengamalkan asabiyyah apabila mrk terus menyokong seseorang sekalipun zalim/menindas.Golongan ini mati seperti matinya seorang yangg tidak berpegang kepada Islam,sebaliknya berpegang kepada dasar jahiliyyah.Semoga ALLAH SWT jauhkan kita dari termasuk dalam golongan ini. [ Contoh asabiyyah yang dok ada dalam masyarakat kita la ni,apabila pemimpin tu tak kata apa pun lagi,tapi dia sudah mengiakannya,"Ya betui tu datuk seri." Dia tak tau betui ka,salah ka lagi,dia teus sokong saja. ]

Jikalau kita merujuk sejarah lampau, kekuatan Melayu bergantung kepada 3 faktor utama, iaitu Islam, bahasa Melayu dan amalan adat-istiadat secara warisan. Sekalipun kita pernah dijajah sekian lama, iaitu kira-kira 446 tahun, namun ketiga-tiga faktor tersebut masih kekal utuh sehingga hari ini.

Persoalannya, bagaimanakah proses tersebut berlaku?

Penyerapan diksi daripada Arab/Islam yang begitu banyak sekali dalam bahasa Melayu telah menyebabkan berlakunya proses islamisasi terhadap bahasa Melayu secara tidak langsung. Contohnya, perkataan seperti alim, abah, kerusi, sahsiah, kamus, subuh, maklumat, iklan dan lain-lain lagi yang seumpama dengannya. Hal ini telah menyebabkan penggunaan bahasa Melayu berlaku secara meluas dalam pelbagai lapangan dan seterusnya membentuk akal budi, jati diri, pandangan alam dan keperibadian orang Melayu secara keseluruhannya.

Akibat daripada proses ini, perkembangan Islam di Nusantara pada abad ke-15 berlaku dengan pesat dan mudah diterima oleh seluruh masyarakat Melayu baik dari keturunan raja-raja sehinggalah golongan masyarakat marhaen. Kemajuan yang dicapai melalui perkembangan ilmu dan teknologi menerusi bahasa Melayu menjadikan Melaka sebagai sebuah pelabuhan terkenal seantero dunia pada ketika itu.

Namun begitu, perasaan kecewa dan terkilan timbul bilamana terdapat para pemimpin negara yang cuba menafikan kehebatan bahasa Melayu dengan beranggapan bahawa bahasa Melayu cuma bersifat tempatan dan tidak maju dengan mengemukakan hujah-hujah yang tidak berasas!

Lebih mendukacitakan lagi, ada pula yang cuba berlagak pandai dengan mengubah bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia demi keharmonian dan perpaduan negara. Walhal, bahasa Portugis yang digunakan di Brazil tidak pula ditukar menjadi bahasa Brazil atau bahasa Sepanyol di Argentina ditukar ganti menjadi bahasa Argentina!

Sebenarnya, penggunaan istilah ‘bahasa Malaysia’ sebagai galang ganti kepada bahasa Melayu tidak akan membentuk keharmonian dan perpaduan di dalam negara kita yang memiliki kepelbagaian agama, bangsa, ras, etnik, adat dan budaya. Sebaliknya, kecenderungan berlakunya salah faham dan kecelaruan dalam masyarakat menjadi semakin tinggi.

Penggunaan istilah ‘bahasa Malaysia’ didapati seolah-olah kita membenarkan penyerapan semantik dan nilai-nilai yang terdapat dalam bahasa-bahasa yang lain seperti Mandarin, Tamil, Inggeris, Kadazan, Iban, orang Asli dan sebagainya. Proses ini dikhuatiri menjadi penyebab berlakunya de-islamisasi secara halus dan tersembunyi sebagaimana yang berlaku di Indonesia kini.

Monday, December 5, 2011

Sebutan Untuk Seorang Perawi Hadis


Ada beberapa predikat yang digunakan ulama Ahli Hadis untuk menyebutkan seorang perawi untuk menilai hadis yang diriwayatkan.Istilah yang sering muncul dalam kitab2 hadis sebagai berikut:

A.Menunjukkan Hadis Sahih:

1.Siqah-terpercaya, terkukuhkan

2.Hujjah-dipakai hujah

3.Tsabtu-dapat dipercayai

4.Dhabit-sedar benar-benar

B.Menunjukkan Hadis Hasan:

1.Soduq-perkataannya banyak yang benar.

2.La Ba’sa bihi, Arju An La Ba’sa bihi, Ba’sun-tidak mengapa, tidak apa-apa.

3.Soduqun Yukhthi’-perkataannya banyak yang benar tapi kadang2 salah.

4.Muqribul-Hadis—menjadi kerabat hadis.

5.Fulanun Rawau anhu-banyak orang meriwayatkan dari si Fulan

6.Ikhtalato Bi Akharatin-di usia tua daya ingatnya menurun.

C.Menunjukkan Hadis Dhaif

1.Ruknul Kazib-tiang dusta

2.Kazzab, Wadhdha’-banyak dusta, banyak memalsu hadis

3.Muttahamun bil Kazbi, bil Wadh’i-tertuduh mendustakan hadis, memalsukannya.

4.Matrukul Hadis-hadisnya ditinggalkan.

5.Sakatu anhu-mereka mendiamkannya

6.Laisa bis Siqah-dia tidak terpercaya.

7.Mardudul hadis-ditolak hadisnya.

8.Laisa bisy Syai’-tidak bernilai

9.Dan lain2 predikat yang berkesan negatif terdapat seorang perawi.Atau berkenaan bahawa hadis itu maudhu’, terlalu dhaif atau dhaif.

Sunday, December 4, 2011

Jadikan Zikrullah Tugas Utama Kita


Di dalam al-Quran, banyak sekali ditemui perintah supaya berzikir.Contohnya adalah ayat berikut ini: “Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang,maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring.Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram(berada dalam keadaan aman) maka dirikanlah sembahyang itu(dengan sempurna sebagaimana biasa).Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang2 yang beriman yang tertentu waktunya.”(an-Nisa’:103)
Menurut Ibnu Abbas ayat ini mengandungi 2 makna:
1.Menyebut-nyebut Allah lebih baik daripada menyebut-menyebut diri kamu semua sendiri.
2.Mengingati Allah lebih utama dibandingkan dengan semua ibadah lainnya.
Sekiranya seseorang menyelami dalamnya makna ayat2 al-Quran tentang zikir, maka dia akan tenggelam dalam kesyahduan.Dia akan lupa waktu dan keadaan.Di mana pun berada dan kegiatan apa pun yang sedang dilakukan lidahnya akan selalu basah dengan zikir.Zikir pada Allah tidak akan menjadikan kerja seseorang terbengkalai.Beberapa orang sahabat kanan adalah peniaga berjaya. Nyatanya zikir tidak menjadikan aktiviti perdagangan mereka terabai.Para sahabat kanan yang hebat dalam berzikir ada yang bekerja sebagai tukang kayu,pembuat roti,penangkap ikan,tentera,pedagang bulu binatang,pembuat kunci dan sebagainya.Selain dari itu,mereka bahkan tidak lalai dalam kewajipan mengajar orang Islam.
Rasulullah SAW sering bercakap,memuji serta menyuruh para sahabatnya supaya berzikir.Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berjalan di jalan kota Mekah.Ketika melalui Gunung Jamdan beliau berkata: “Gunung Jamdan ini saksi al-Mufarridun”
“Siapa al-Mufarridun itu wahai Rasulullah?”tanya sahabat.
“Mereka adalah orang yang banyak berzikir mengingati Allah.”(HR Muslim)
Dalam riwayat Tirmizi disebutkan “Siapa al-Mufarridun itu Rasulullah?”
“Mereka adalah orang yang sibuk berzikir mengingati Allah.Mereka meletakkan zikir sebagai kegiatan yang paling utama.Sehingga pada Hari Kiamat kelak mereka datang mengadap Allah dengan beban yang ringan.”
Abu Musa r.a meriwayatkan bahawRasulullah SAW bersabda: “Perbezaan orang yang ingat Allah dan yang tidak mengingatiNya laksana perbezaan antara orang hidup dan orang mati.”(HR Bukhari)
Dari Abdullah b Yasar,diriwayatkan seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW: “Syariat Islam terlalu banyak bagiku.Beritahu padaku suatu perkara yang harus kulakukan dengan bersungguh-sungguh.”
“Jaga lidahmu agar selalu basah dengan zikir mengingati Allah,”jawab Rasulullah SAW(HR Hakim)
“Pertanyaan terakhir sebelum diriku berpisah dengan Rasulullah SAW ‘Apa perkara yang paling disukai Allah?”kata Muaz b Jabal r.a.
Dan Rasulullah SAW pun menjawab: “Menutup usia dalam keadaan lidah basah kerana berzikir kepada Allah.(HR Thabarani)
Wasiat terindah yang diucapkan Rasulullah SAW adalah wasiat yang diberikan pada Ummu Anas.
“Rasulullah,berilah wasiat kepadaku,”kata Ummu Anas.
“Hijrahlah dari maksiat kerana itu adalah hijrah yang terbaik.Jagalah semua kewajipan kerana itu adalah perjuangan paling sukar.Banyak-banyaklah berzikir mengingati Allah sebab tidak ada cara lain yang paling Dia sukai untuk mendekatiNya selain dari banyak berzikir mengingatiNya,” jawab Rasulullah.
Satu dari 7 golongan yang dinaungi Allah di bawah payungNya pada Hari Kiamat kelak-hari di mana tidak ada tempat untuk berteduh adalah “Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu air matanya mengalir kerana takut padaNya.”
Dalam asy-Sya’b, Umar b Khattab r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Allah Taala berfirman: ‘Orang yang menyibukkan diri dengan berzikir mengingatiKu maka Aku akan memberinya anugerah terbaik yang diminta manusia.”(HR Baihaqi)
Selain itu jangan pula mempedulikan gangguan dan godaan seperti saranan as-Sayyid al-Hifni pada ad-Dardir: “Wahai orang yang merentas jalan menuju pada Tuhan, tinggalkan ahli maksiat agar dapat bertahan, saat berzikir jangan endahkan godaan, agar Tuhan dalam hatimu selalu bersemayam(dengan makna majazi).

Friday, December 2, 2011

Awas Bagi Yang Menyifatkan Allah Bertempat(Part 2)


Mengisbatkan(menetapkan) arah dan tempat membawa makna bahawasanya Allah tidak bersifat dengan arah atas(langit) kecuali selepas Dia menciptakan alam.Sebelum penciptaan alam tidak ada arah atas sebagaimana tiada arah bawah.Oleh itu atas atau tinggi suatu tempat adalah sifat baharu.Jadi ia tidak sewajarnya menjadi sifat bagi Allah Taala.

Orang Islam juga wajib beriman bahawasanya tak sama Allah Taala dengan segala yang baharu. Bermakna zat Allah bukan jirim dan aradh,keseluruhan,sebahagian mahupun kelazimannya.Kelaziman jirim adalah mengambil ruang(bertempat).Kelaziman ‘aradh ialah berdiri dengan selainnya.Kelaziman al-kulliyah(keseluruhan) adalah besar dan boleh dipisah-pisahkan.Kelaziman al-juz’iyyah(sebahagian) adalah kecil dan seumpanya.Sekiranya syaitan membisikkan kepada manusia: Sekiranya Tuhan tidak bersifat dengan jirim, aradh, keseluruhan dan sebahagian, maka apa sebenarnya hakikat Allah?Maka jawablah: Tidak mengetahui hakikat Allah yang sebenar melainkan Allah.

Sifat ini diambil daripada firman Allah dalam surah asy-Syura:11: “Tiada sesuatu pun yang sebanding denganNya(dengan ZatNya, sifatNya dan perbuatanNya) dan Dialah Yang Amat Mendengar lagi Amat Melihat.”

Daripada Sunnah Nabawiyah pula daripada Ubai b Kaab ra: Bahawasanya golongan musyrikin bertanya: Wahai Muhammad, terangkan kami tentang Tuhanmu.Maka Allah menurunkan surah al-Ikhlas yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad) Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa; Allah yang menjadi tumpuan sekelian makhluk untuk memohon sebarang hajat; Ia tiada beranak dan Ia pula tidak diperanakkan; dan tidak ada sesiapa pun yang setara denganNya”.

Maka Allah menyifatkan dirinya.Begitu juga Rasulullah SAW menyifatkan Allah dengan menafikan persamaan dengan makhluk dan kekurangan yang tidak layak dengan zatNya.Maka orang2 beriman memahami bahawasanya Allah tak sama dengan segala yang baharu.

Oleh kerana itu tidak sewajarnya menyifatkan Allah Taala dengan sifat2 baharu.Begitu juga tidak patut menyoal tentangnya yang membawa waham Dia bersifat dengan sifat2 baharu.Namun demikian harus untuk bertanya tentangNya dengan kalimah “Aina” dengan tujuan mengetahui MalakutNya, MalaikatNya ataupun apa saja tentang ciptaanNya yang baharu.Atas inilah ditakwilkan makna apa yang warid daripada syarak tentang soalan “Aina”(Di mana) ataupun khabar2 yang mana zahirnya menunjukkan Allah mempunyai arah dan tempat.Wallahu A’lam.

Awas Bagi Yang Menyifatkan Allah Bertempat


Antara perkara yang ditegaskan golongan mutasyaddidun ialah menyifatkan Allah dengan arah dan tempat.Mereka mengatakan Allah berada di arah atas.Pendirian mereka ini berlawanan dengan apa yang sepatutnya diyakini iaitu mentanzihkan Allah dari sifat tersebut.

Berkata Sayyidina Ali b Abi Talib ra: “Adalah Allah wujud pada azali tanpa tempat, dan sekarang(selepas mencipta tempat) masih tetap sebagaimana azali(tanpa tempat)”. Imam Abu Hanifah ra berkata: “Kataku;bagaimana jika ditanya dimanakah Allah?Katakan bahawasanya Allah itu wujud tanpa tempat sebelumDia menciptakan makhluk”. Berkata Imam Syafii ra: “Sesungguhnya Allah Taala wujud tanpa bertempat.Maka Dia menciptakan tempat sedangkan Dia tetap dengan sifat azaliyah sebelum Dia menciptakan tempat(tak bertempat).Tidak harus bagiNya berubah pada zatNya serta sifatNya.”

Perkara ini juga ditegaskan oleh Imam at-Tohawi dengan katanya: “Dan siapa yang tidak memelihara ia akan menafikan melihat Tuhan di akhirat dan menyerupakan Allah dengan makhluknescaya tergelincir ia dan tiada ia menyucikan(tanzih) akan Allah.Maka bahawasanya Tuhan kita yang Maha Besar dan Maha Tinggi disifatkan akan Dia dengan sifat keesaanNya.Disifatkan akan Dia dengan sifat ketunggalan, tiada pada maknanya seorang daripada makhluk.Dan Maha Tinggi Ia daripada segala sempadan dan segala kesudahan dan segala rukun dan segala anggota dan segala perkakas.Tiada menghimpun akan dia segala pihak yang enam(kanan,kiri,depan,belakang,atas dan bawah) seperti segala yang baharu.”

Kemustahilan Allah bersifat dengan arah dan tempat bertitik tolak dari keyakinan muslimin yang beriman bahawa Allah Taala bersifat Qadim(sedia).Yakni mereka mensabitkan sifat qidam bagi Allah(qidam zati) yakni tiada pembukaan pada kewujudanNya ataupun tiada permulaan pada kewujudanNya.Ini diambil daripada firman Allah dalam surah al-Hadid:3 yang bermaksud: “Dialah Yang Awal(tiada permulaan).Dan juga sabda Rasulullah SAW: “Engkaulah Yang Awal, maka tiada sebelum Engkau sesuatu.”

Maka sifat Qidam menafikan wujudnya sesuatu sebelum wujudNya ataupun wujud sesuatu bersertaNya pada azali.Kerana itu sifat Qidam menafikan makna terdahulunya makhluk atas Allah.Maka sekelian sifat Allah Taala demikian juga bersifat Qadim, tidak berubah dengan terciptanya perkara baharu(antaranya adalah arah dan tempat)

-akan bersambung-