Friday, December 2, 2011

Awas Bagi Yang Menyifatkan Allah Bertempat


Antara perkara yang ditegaskan golongan mutasyaddidun ialah menyifatkan Allah dengan arah dan tempat.Mereka mengatakan Allah berada di arah atas.Pendirian mereka ini berlawanan dengan apa yang sepatutnya diyakini iaitu mentanzihkan Allah dari sifat tersebut.

Berkata Sayyidina Ali b Abi Talib ra: “Adalah Allah wujud pada azali tanpa tempat, dan sekarang(selepas mencipta tempat) masih tetap sebagaimana azali(tanpa tempat)”. Imam Abu Hanifah ra berkata: “Kataku;bagaimana jika ditanya dimanakah Allah?Katakan bahawasanya Allah itu wujud tanpa tempat sebelumDia menciptakan makhluk”. Berkata Imam Syafii ra: “Sesungguhnya Allah Taala wujud tanpa bertempat.Maka Dia menciptakan tempat sedangkan Dia tetap dengan sifat azaliyah sebelum Dia menciptakan tempat(tak bertempat).Tidak harus bagiNya berubah pada zatNya serta sifatNya.”

Perkara ini juga ditegaskan oleh Imam at-Tohawi dengan katanya: “Dan siapa yang tidak memelihara ia akan menafikan melihat Tuhan di akhirat dan menyerupakan Allah dengan makhluknescaya tergelincir ia dan tiada ia menyucikan(tanzih) akan Allah.Maka bahawasanya Tuhan kita yang Maha Besar dan Maha Tinggi disifatkan akan Dia dengan sifat keesaanNya.Disifatkan akan Dia dengan sifat ketunggalan, tiada pada maknanya seorang daripada makhluk.Dan Maha Tinggi Ia daripada segala sempadan dan segala kesudahan dan segala rukun dan segala anggota dan segala perkakas.Tiada menghimpun akan dia segala pihak yang enam(kanan,kiri,depan,belakang,atas dan bawah) seperti segala yang baharu.”

Kemustahilan Allah bersifat dengan arah dan tempat bertitik tolak dari keyakinan muslimin yang beriman bahawa Allah Taala bersifat Qadim(sedia).Yakni mereka mensabitkan sifat qidam bagi Allah(qidam zati) yakni tiada pembukaan pada kewujudanNya ataupun tiada permulaan pada kewujudanNya.Ini diambil daripada firman Allah dalam surah al-Hadid:3 yang bermaksud: “Dialah Yang Awal(tiada permulaan).Dan juga sabda Rasulullah SAW: “Engkaulah Yang Awal, maka tiada sebelum Engkau sesuatu.”

Maka sifat Qidam menafikan wujudnya sesuatu sebelum wujudNya ataupun wujud sesuatu bersertaNya pada azali.Kerana itu sifat Qidam menafikan makna terdahulunya makhluk atas Allah.Maka sekelian sifat Allah Taala demikian juga bersifat Qadim, tidak berubah dengan terciptanya perkara baharu(antaranya adalah arah dan tempat)

-akan bersambung-

No comments: