Monday, December 5, 2011

Sebutan Untuk Seorang Perawi Hadis


Ada beberapa predikat yang digunakan ulama Ahli Hadis untuk menyebutkan seorang perawi untuk menilai hadis yang diriwayatkan.Istilah yang sering muncul dalam kitab2 hadis sebagai berikut:

A.Menunjukkan Hadis Sahih:

1.Siqah-terpercaya, terkukuhkan

2.Hujjah-dipakai hujah

3.Tsabtu-dapat dipercayai

4.Dhabit-sedar benar-benar

B.Menunjukkan Hadis Hasan:

1.Soduq-perkataannya banyak yang benar.

2.La Ba’sa bihi, Arju An La Ba’sa bihi, Ba’sun-tidak mengapa, tidak apa-apa.

3.Soduqun Yukhthi’-perkataannya banyak yang benar tapi kadang2 salah.

4.Muqribul-Hadis—menjadi kerabat hadis.

5.Fulanun Rawau anhu-banyak orang meriwayatkan dari si Fulan

6.Ikhtalato Bi Akharatin-di usia tua daya ingatnya menurun.

C.Menunjukkan Hadis Dhaif

1.Ruknul Kazib-tiang dusta

2.Kazzab, Wadhdha’-banyak dusta, banyak memalsu hadis

3.Muttahamun bil Kazbi, bil Wadh’i-tertuduh mendustakan hadis, memalsukannya.

4.Matrukul Hadis-hadisnya ditinggalkan.

5.Sakatu anhu-mereka mendiamkannya

6.Laisa bis Siqah-dia tidak terpercaya.

7.Mardudul hadis-ditolak hadisnya.

8.Laisa bisy Syai’-tidak bernilai

9.Dan lain2 predikat yang berkesan negatif terdapat seorang perawi.Atau berkenaan bahawa hadis itu maudhu’, terlalu dhaif atau dhaif.

No comments: