Friday, December 2, 2011

Awas Bagi Yang Menyifatkan Allah Bertempat(Part 2)


Mengisbatkan(menetapkan) arah dan tempat membawa makna bahawasanya Allah tidak bersifat dengan arah atas(langit) kecuali selepas Dia menciptakan alam.Sebelum penciptaan alam tidak ada arah atas sebagaimana tiada arah bawah.Oleh itu atas atau tinggi suatu tempat adalah sifat baharu.Jadi ia tidak sewajarnya menjadi sifat bagi Allah Taala.

Orang Islam juga wajib beriman bahawasanya tak sama Allah Taala dengan segala yang baharu. Bermakna zat Allah bukan jirim dan aradh,keseluruhan,sebahagian mahupun kelazimannya.Kelaziman jirim adalah mengambil ruang(bertempat).Kelaziman ‘aradh ialah berdiri dengan selainnya.Kelaziman al-kulliyah(keseluruhan) adalah besar dan boleh dipisah-pisahkan.Kelaziman al-juz’iyyah(sebahagian) adalah kecil dan seumpanya.Sekiranya syaitan membisikkan kepada manusia: Sekiranya Tuhan tidak bersifat dengan jirim, aradh, keseluruhan dan sebahagian, maka apa sebenarnya hakikat Allah?Maka jawablah: Tidak mengetahui hakikat Allah yang sebenar melainkan Allah.

Sifat ini diambil daripada firman Allah dalam surah asy-Syura:11: “Tiada sesuatu pun yang sebanding denganNya(dengan ZatNya, sifatNya dan perbuatanNya) dan Dialah Yang Amat Mendengar lagi Amat Melihat.”

Daripada Sunnah Nabawiyah pula daripada Ubai b Kaab ra: Bahawasanya golongan musyrikin bertanya: Wahai Muhammad, terangkan kami tentang Tuhanmu.Maka Allah menurunkan surah al-Ikhlas yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad) Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa; Allah yang menjadi tumpuan sekelian makhluk untuk memohon sebarang hajat; Ia tiada beranak dan Ia pula tidak diperanakkan; dan tidak ada sesiapa pun yang setara denganNya”.

Maka Allah menyifatkan dirinya.Begitu juga Rasulullah SAW menyifatkan Allah dengan menafikan persamaan dengan makhluk dan kekurangan yang tidak layak dengan zatNya.Maka orang2 beriman memahami bahawasanya Allah tak sama dengan segala yang baharu.

Oleh kerana itu tidak sewajarnya menyifatkan Allah Taala dengan sifat2 baharu.Begitu juga tidak patut menyoal tentangnya yang membawa waham Dia bersifat dengan sifat2 baharu.Namun demikian harus untuk bertanya tentangNya dengan kalimah “Aina” dengan tujuan mengetahui MalakutNya, MalaikatNya ataupun apa saja tentang ciptaanNya yang baharu.Atas inilah ditakwilkan makna apa yang warid daripada syarak tentang soalan “Aina”(Di mana) ataupun khabar2 yang mana zahirnya menunjukkan Allah mempunyai arah dan tempat.Wallahu A’lam.

No comments: