Saturday, May 14, 2011

Kekeramatan Abu al-Hasan al-Syazili


Kata Ibn Battutah dalam kitab rehlahnya: "Syeikh Yaqut menceritakan kepadaku sebagaimana yang didengarnya daripada gurunya, Syeikh Abu al-Abbas al-Mursi bahawa Abu al-Hasan menunaikan haji pada setiap tahun dengan menggunakan jalan hulu Mesir(So'id). Beliau tinggal di Mekah pada bulan Rejab dan bulan yang berikutnya hinggalah selesai menunaikan fardu haji.Abu al-Hasan menziarahi makam Nabi SAW yang mulia di Madinah dan pulang mengikut jalan utama haji ke negeri tempat tinggalnya.

Pada suatu tahun(iaitu tahun terakhir beliau menunaikan haji), Abu al-Hasan berkata kepada khadamnya, "Bawalah sebilah kapak, sebuah bakul, harum-haruman dan barang-barang untuk mengurus jenazah." Khadamnya bertanya, "Mengapa pula wahai tuan?" Jawab beliau, "Di Humaithira nanti kamu akan melihatnya." Humaithira ialah satu tempat yang terletak di bahagian hulu Mesir.

Di Padang Pasir 'Aizab, di Humaithira ini terdapat mata air yang payau rasanya dan banyak binatang buas.Apabila kedua-duanya sampai di Humaithira, Syeikh Abu al-Hasan mandi dan menunaikan solat dua rakaat.Dalam sujudnya yang terakhir, Abu al-Hasan menghembuskan nafas yang terakhir dan beliau dimakamkan di situ juga.

Kata Ibnu Batutah: Aku telah menziarahi makamnya.Di atasnya, terdapat batu nisan yang tertulis nama beliau dan nasabnya yang bersambung kepada Sayyidina Hasan bin Ali ra.

Dalil Talqin Mayat


Baru2 ni ada orang meninggal kat kampung aku tapi anak dia yang dok kat Saudi tak mau dibacakan talkin.Takpa la.Tu hak dia.Kami ahli qaryah menghormati pendapat dia.Tapi bagi yang nak talqin ada dalilnya.Kubawakan di sini sebahagian daripada kitab Ianatut Talibin:

Sunat ditalqin orang yang baligh walaupun yang mati syahid di medan perang berdasarkan Firman Allah surah az-Zariyat: 55 yang bermaksud: "Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman'.

Dan keluar daripada baligh kanak2, maka tak disunatkan talqin kerana ia tidak kena fitnah kubur. Demikian juga orang gila.

Dan sunat diulangi talqin sebanyak tiga kali.Aula bagi yang menghadiri majlis talqin untuk berdiri dan bagi orang yang membaca talqin duduk.Dan dipanggil mayat dengan menasabkan kepada ibunya sekiranya diketahui.Jika tidak dinasabkan dengan Hawa.

Dalam kitab ianah tersebut juga terdapat hadis riwayat Tabarani Rasulullah SAW pernah melakukan talkin.Jadi di mana hujah golongan yang mengatakan tidak mahu melakukan talqin kerana Nabi SAW tidak pernah melakukannya.Jadi bagi sapa nak buat ada dalil.Jangan takut. Yang tak mau buat jangan bid'ahkan amalan orang lain.Wallahu A'lam.

Mohd Amir Md Azmi,
Titi Gajah, Alor Setar, Kedah,
14/5/2011 pukul 11.58 malam

Wednesday, May 4, 2011

10 Sifat Individu Muslim


Muslim yang ingin mempersiapkan diri dalam perjuangan Islam perlu memperbaiki dirinya agar sentiasa terkehadapan daripada manusia lain. Risalah Islam yang syumul ini hendaklah difahami dengan membentuk diri yang syumul juga. Maka hendaklah diteliti di sini tentang aspek-aspek seorang da’ie Muslim dalam rangkanya untuk menjadi seorang Muslim yang sempurna. Sifat-sifat yang perlu ada pada diri ialah:


1) Kuat tubuh badan (Qawiyyal Jism)

Al-Quran Dakwah adalah berat pada tanggungjawab dan tugasnya, maka di sini perlunya seorang da’ie itu tubuh badan yang sihat dan kuat. Rasulullah saw menitikberatkan soal ini, sabdanya:

“Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dikasihi Allah dari mukmin yang lemah, tetapi pada keduanya ada kebaikan.”


2) Akhlak yang mantap (Matinul Khuluq)

Akhlak kita ialah Al-Quran dan ianya terserlah pada diri Nabi saw. Telah dijelaskan beberapa unsur oleh Imam Al-Banna dalam kewajipan seorang da’ie iaitu bersifat sensitif, tawadhu’, benar dalam perkataan dan perbuatannya, tegas, menunaikan janji, berani, serius, menjauhi teman buruk dan lain-lain.

3) Fikiran yang berpengetahuan (Mutsaqqafal Fikri)

Seorang da’ie perlu berpengetahuan tentang Islam dan maklumat am supaya mampu menceritakan kepada orang lain perihalnya di samping perlu bersumberkan kepada dan Hadis serta ulama’ yang thiqah


4) Mampu berusaha (Qadiran ala Kasbi)

Seorang da’ie walaupun kaya, perlu bekerja. Dia juga tidak boleh terlalu mengejar jawatan dalam kerajaan. Dalam keadaan tertentu, meletakkan jawatan dan meninggalkan tempat kerja mengikut keperluan dakwah lebih utama dari gaji dan pendapatan yang diterima. Selain itu, dia hendaklah sentiasa melakukan setiap kerja dengan betul dan sebaiknya (ihsan). Dalam soal kewangan, menjauhi riba dalam semua lapangan, menyimpan untuk waktu kesempitan, menjauhi segala bentuk kemewahan apatah lagi pembaziran dan memastikan setiap sen yang dibelanja tidak jatuh ke tangan bukan Islam adalah beberapa perkara penting yang perlu dititikberatkan dalam kehidupan.


5) Akidah yang sejahtera (Salimul Aqidah)

Seorang da’ie semestinya redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Sentiasalah muraqabah kepada Allah dan mengingati akhirat, memperbanyakkan nawafil dan zikir. Di samping itu, jangan dilupakan tugas menjaga kebersihan hati, bertaubat, istighfar, menjauhi dosa dan syubhat.

6) Ibadah yang betul (Sahihul Ibadah)

Seorang da’ie perlu melakukan ibadat yang meninggikan roh dan jiwanya, perlu belajar untuk membetulkan amalannya dan mengetahui halal dan haram dan tidak melampau atau berkurang (pertengahan) atau dengan kata lainnya bersederhana dalam setiap urusan dalam kehidupannya.


7) Mampu melawan nafsu (Mujahadah ala Nafsi)

Seorang da’ie perlu mempunyai azam yang kuat untuk melawan kehendak nafsunya dan mengikut kehendak Islam di samping tidak menghiraukan apa orang lain kata dalam mempraktikkan Islam yang sebenarnya. Perlulah diingatkan bahawa dai’e mungkin melalui suasana sukar yang tidak akan dapat dihadapi oleh orang yang tidak biasa dengan kesusahan.


8) Menjaga waktu (Haarithun ala Waqtihi)

Sentiasa beringat bahawa waktu, nilainya lebih mahal dari emas, waktu adalah kehidupan yang tidak akan kembali semula. Mengimbau kembali sejarah di zaman dahulu, para sahabat sentiasa berdoa agar diberkati waktu yang ada pada mereka.


9) Tersusun dalam urusan (Munazzamun fi syu’unihi)

Untuk manfaatkan waktu dengan baik, maka timbulnya keperluan kepada penyusunan dalam segala urusan. Gunakanlah segala masa dan tenaga tersusun untuk manfaat Islam dan dakwah.


10) Berguna untuk orang lain. (Nafi’un li ghairihi)

Da’ie umpama lilin yang membakar diri untuk menyuluh jalan orang lain. Da’ie adalah penggerak kepada dakwah dan Islam. Masa depan Islam, hidup dan terkuburnya Islam bergantung kepada da’ie. Amal Islam seorang da’ie ialah untuk menyelamatkan orang lain daripada kesesatan. Da’ie akan sentiasa merasa gembira bila dapat membantu orang lain. Paling indah dalam hidupnya ialah bila dapat mengajak seorang manusia ke jalan Allah.
wallahu’alam.

SUMBER-SUMBER SEJARAH RASULULLAH


Berhubung dengan sumber-sumber sejarah RasuluLlah bolehlah kita bahagikan seperti berikut:


Pertama: Kitabullah (A1-Qur’an)


Ianya merupakan sumber utama untuk memahami garis-garis kasar penghidupan Muhammad RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam


Kedua: Kitab Al-Sunnah Al-Nabawiyyah (Hadith hadith).


Hadith-hadith Nabi yang sahih. Hadith yang dimaksudkan di sini ialah isi kandungan Kitab-kitab Hadith yang terkenal dengan kebenaran dan amanahnya, seperti Kitab Hadith Al Muwatta’ oleh Imam Malik, Al-Musnad oleh Imam Ahmad dan lain—lainnya.


Sumber yang kedua ini lebih luas dan terperinci dari yang pertama. Sungguhpun begitu mungkin kita tidak dapat memberikan suatu gambaran yang lengkap tentang kehidupan Rasu luLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam sejak dilahirkan hingga wafat nya kerana beberapa sebab:


a. Oleh kerana Kitab-kitab Hadith ini disusun mengikut maudu’ atau tajuk-tajuk fiqah ataupun mengikut unit-unit kajian yang bersangkut dengan syari’at Islam maka hadith hadith yang menceritakan tentang penghidupan RasuluLlah berselerak dan berkecamuk dalam maudu’-maudu’ fiqah.


b. Oleh kerana para ahli hadith, terutamanya penyusun kitab hadith yang enam tidak memerhatikan soal ini ketika mengumpulkannya untuk disusun mengikut sejarah hidup RasuluLlah, apa yang mereka titik beratkan ialah penyusunan mengikut maudu’ atau tajuk-tajuk fiqah seperti yang disebut tadi.


Ketiga: Kitab-kitab Sejarah RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam.


Perihal riwayat hidup Muhammad RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam di zaman silam adalah melalui dan mulut ke mulut tanpa mendapat perhatian untuk dibukukan, walaupun terdapat sebilangan kecil yang cuba menitikberatkan perhatiannya terhadap kejadian dan peristiwa-penistiwa dalam sejarahnya itu.


Setelah beberapa ketika terdapat beberapa orang cuba mencatit riwayat hidup RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam ala kadar yang sampai ke pengetahuannya antara mereka seperti ‘Urwah Ibnu Al Zubair (wafat, 92H), Abari bin ‘Othnan (wafat, 105H), Wahb in Manbah (wafat, I1OH), Syarhabil bin Sa’d (wafat. 123H) dan Ibnu Syihab Al Zubri (wafat, 124H).


Sayangnya apa yang dituliskan oleh mereka ini telah hilang. Hanya tinggal-beberapa bahagian yang tercamuk, setengahnya terdapat dalam kitab Al-Tabani manakala sebahagian yang lain pula tersimpan di bandar Heidelberg di Jerman. Bahagian yang tersimpan di Jerman ini ialah sebahagian dan tulisan Wahb bin Manbah (1IOH).

Politik dan parti


Kadang2 kita dapati manusia bercakap tentang politik dan Islam dengan memisahkan kedua2nya.Maka dinamakan sesetengah pertubuhan itu pertubuhan Islam bukannya politik.Begitu juga perhimpunan agama dan bukannya politik.Bahkan ada dalam manhaj sesetengah pertubuhan Islam tidak mahu bincang tentang politik.

Kita mesti bezakan antara berparti dan berpolitik.Kadang2 seseorang itu adalah ahli politik tapi tak bergabung dengan mana2 parti.Kadang2 ada yang berparti tapi tak tahu langsung tentang sepak terang politik.Dan tak kurang juga yang menjadi ahli politik yang berparti.Saya apabila bercakap tentang politik, apa yang dimaksudkan ialah politik secara mutlak tanpa terikat dengan parti.

AKTIVITI POLITIK

· NEGARA (daulah) :

· Polisi Dalam Negara

· Penerapan Syariat

· - Perlaksanaan dan penerapan syariat oleh Khilafah Islam

· Semua hukum Islam dibebankan ke atas kaum muslimin

· Non-Muslim bebas beraqidah

· Makanan dan pakaian mengikut agama Non-Muslim

· Perkahwinan dan perceraian diurus oleh Kadi mereka- jika Non-Muslim kahwin dengan Muslim – Kadi Muslim

· Hukum muamalah, uqubat, ekonomi dan lain-lain dilaksanakan sesuai dengan hukum-hakam Islam

· Muslim dan Non-Muslim tidak dibezakan apabila Negara mengatur urusan mereka asalkan mereka adalah warganegara

PARTI POLITIK

· Bidang tugas

· Seruan kepada Islam (muslim atau kafir)

· Amar ma’ruf dan nahi mungkar

· 2) Dalil daripada Al-Quran :

· ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون

· عن المنكر وأولئك هم المفلحون

· Dan hendaklah ada diantara kamu asegolongan umat yang

· menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang ma’ruf

· dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang

· beruntung. (Ali Imran [3]:104)

Tuesday, May 3, 2011

Pendapat yang betul dan batil tentang ayat dan hadis sifat


Dalam masalah ayat dan hadis mutasyabihat, umat Islam terbahagi kepada 4 puak:


1)Kumpulan yang mengambil dengan zahir ayat dan hadis.Maka mereka menisbahkan kepada Allah berwajah seperti wajah makhluk, bertangan seperti tangan makhluk, gelak seperti gelak makhluk. Hinggakan ada di kalangan mereka yang mengatakan Tuhan seorang tua atau pemuda.Mereka adalah golongan Mujassimah dan Musyabbihah.


2)Kumpulan yang menafikan sifat Allah secara mutlak.Di sisi mereka Allah tidak bersifat Pekata, Pendengar dan Pelihat kerana semua itu memerlukan alat/anggota.Anggota badan mesti dinafikan daripada Tuhan dan kerana itu mereka menafikan sifat Allah.


Kedua2 pendapat di atas adalah batil.Maka tinggallah pendapat salaf dan khalaf.


3)Ulama salaf beriman dengan ayat2 dan hadis sifat dan meninggalkan serta menyerahkan maksudnya kepada Allah Taala.Mereka juga beriktiqad sucinya Allah Taala daripada serupa dengan makhlukNya.


4)Ulama khalaf mengatakan makna ayat dan hadis sifat tidak dikehendaki dengan makna zahirnya.Ia adalah majaz dan tidak salah untuk mentakwilkannya.Maka mereka mentakwilkan al-Wajhu dengan makna zat dan al-yad dengan makna al-qudrah(kekuasaan).


Dalam meneliti qaul salaf dan khalaf, perkara berikut akan ditemui:


1)Kedua2 kumpulan sepakat mensucikan Allah daripada serupa dengan makhlukNya.


2)Kedua2 kumpulan mengatakan yang dikehendaki dengan lafaz2 dalam nas2 tersebut bukan dengan zahirnya yang membawa serupa dengan makhluk.


3)Kedua2 kumpulan mengetahui bahawa lafaz2 berkaitan dengan kaedah bahasa.Maka kaedah bahasa Arab mestilah difahami oleh ahlinya.


Kesimpulannya, ulama salaf dan khalaf sepakat bahawa yang dikehendaki dalam ayat dan hadis sifat bukannya zahirnya dan ini adalah takwil.


Mereka juga sepakat bahawa setiap takwil yang bercanggah dengan usul syarak tidak harus diterima.


Apa yang lebih penting dalam diri setiap Muslim ialah menyatukan barisan muslimin dengan tidak melaga2kan antara salaf dan khalaf.Cuma dua golongan yang tersasar dalam masalah ini tidak boleh untuk toleransi lagi.

Monday, May 2, 2011

Kepentingan Memahami Sirah Rasulullah SAW


Tujuan mengkaji riwayat hidup RasuluLlah dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Oleh yang demikian tidak seharusnya kita rnenganggap kajian sejarah hidup RasuluLlah ini sama dengan membaca dan menala’ah sejarah para pemerintah (khali fah) di zaman purbakala.

Tujuan pokok dan kajian yang dimaksudkan ialah supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin (defakto) Islam semuanya teradun di dalam penghidupan RasuluLlah itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah Seseorang Muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu terlebih dahulu.

Tegasnya kajian riwayat hidup RasuluLlah SallaLlahu ‘a1aihi Wasallam ini adalah suatu usaha mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam kemudian memadan dan menyesuaikan dengan contoh Islam iaitu Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alabi Wasallam.

Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan ini maka bo lehlah dibahagikan seperti berikut:

1. Memahami peribadi Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam itu bukan sebagai manusia pintar tetapi Ianya adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa ta’ala yang menerima Wahyu dan taufiq dariNya.

2.Supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni, dari itu juga dapat dijadikan sebagai dasar dasar hidupnya. Andaikata manusia ingin mencari suatu contoh terbaik bersifat universal, mereka akan dapat Semuanya di dalam kehidupan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alai hi Wasallam, maka tidák hairanlah mengapa Allah menjadikan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk demikian maka Allah telahpun menegaskan dalam Kitab SuciNya:
( لَقَدْ آَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن آَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَآَرَ اللَّهَ آَثِيرًا ( 21
Yang bermaksud;
Sesungguhnya pada (diri) RasuluLlah itu menjadi contoh yang paling baik untuk (menjadi ikutan) kamu
(Al-Ahzab 33 : 21)

3. Semoga kupasan tentang kehidupan Muhammad SallaL lahu ‘alaihi Wasallam boleh menolong manusia memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Qur’an lantaran banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah hidup Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam.

4. Agar setiap Muslim dapat mengumpulkan seberapa banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar samada pengetahuan bersangkutan dengan ‘aqidah kepercayaan, hukum hakam dalam Islam atau tatasusilanya. Lebih tegas lagi penghidupan RasuluLlah SallaLlahu Alaihi wa Sallam.