Wednesday, May 4, 2011

Politik dan parti


Kadang2 kita dapati manusia bercakap tentang politik dan Islam dengan memisahkan kedua2nya.Maka dinamakan sesetengah pertubuhan itu pertubuhan Islam bukannya politik.Begitu juga perhimpunan agama dan bukannya politik.Bahkan ada dalam manhaj sesetengah pertubuhan Islam tidak mahu bincang tentang politik.

Kita mesti bezakan antara berparti dan berpolitik.Kadang2 seseorang itu adalah ahli politik tapi tak bergabung dengan mana2 parti.Kadang2 ada yang berparti tapi tak tahu langsung tentang sepak terang politik.Dan tak kurang juga yang menjadi ahli politik yang berparti.Saya apabila bercakap tentang politik, apa yang dimaksudkan ialah politik secara mutlak tanpa terikat dengan parti.

AKTIVITI POLITIK

· NEGARA (daulah) :

· Polisi Dalam Negara

· Penerapan Syariat

· - Perlaksanaan dan penerapan syariat oleh Khilafah Islam

· Semua hukum Islam dibebankan ke atas kaum muslimin

· Non-Muslim bebas beraqidah

· Makanan dan pakaian mengikut agama Non-Muslim

· Perkahwinan dan perceraian diurus oleh Kadi mereka- jika Non-Muslim kahwin dengan Muslim – Kadi Muslim

· Hukum muamalah, uqubat, ekonomi dan lain-lain dilaksanakan sesuai dengan hukum-hakam Islam

· Muslim dan Non-Muslim tidak dibezakan apabila Negara mengatur urusan mereka asalkan mereka adalah warganegara

PARTI POLITIK

· Bidang tugas

· Seruan kepada Islam (muslim atau kafir)

· Amar ma’ruf dan nahi mungkar

· 2) Dalil daripada Al-Quran :

· ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون

· عن المنكر وأولئك هم المفلحون

· Dan hendaklah ada diantara kamu asegolongan umat yang

· menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang ma’ruf

· dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang

· beruntung. (Ali Imran [3]:104)

No comments: