Friday, February 23, 2018

Membetulkan Salah Faham Tentang Ijtihad dan Taqlid


           Untuk pos sulung aku tahun ni, suka aku nak sentuh tentang ijtihad dan taqlid. Alhamdulillah bila tengok orang zaman la ni yang jadi engineer dan pilot pun ambik tahu tentang ilmu Usul Fiqh. Perkembangan yang sihat. Ilmu usul fiqh bukan milik eksklusif golongan agamawan menurut guru kami yang bermazhab Hanafi, Dr Muhammad Fathy al-Etraby. Malah menurut beliau ilmu usul fiqh boleh menyelesaikan pelbagai masalah sains, perubatan, kemasyarakatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Cuma aku nak nasihatkan belajarlah secara berguru dan bukan hanya melalui pembacaan semata-mata.
            Kembali kepada perbahasan ijtihad dan taqlid, pertama sekali kita lihat apa takrif kedua-duanya. Imam al-Ghazali mentakrifkan ijtihad sebagai “Usaha yang sungguh-sungguh daripada mujtahid untuk mencari ilmu berkaitan hukum-hakam syariat”. Orang yang mampu berijtihad disebut sebagai mujtahid. Manakala taqlid pula ialah “Mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya”. Contohnya seperti menyapu sebahagian kepala ketika wudhu’ dengan bertaqlid kepada mazhab Syafii (bagi pengamal Syafii) dan makmum meninggalkan bacaan Fatihah ketika solat dengan bertaqlid mazhab Abu Hanifah (bagi pengamal Hanafi). Orang yang bertaqlid disebut sebagai muqallid. Sesetengah ulama membezakan antara taqlid dengan ittiba’ dengan mentakrifkan ittiba’ sebagai “Orang yang mengikut mangambil jalan orang yang diikuti dan mengambil hukum daripada dalil dengan cara yang diambil oleh orang yang diikutinya”. Namun kebanyakan ulama hanya membahagikan para mukallaf dalam masalah ijtihadiyah kepada dua golongan sahaja iaitu Mujtahid dan Muqallid yang akan diterangkan nanti.
            Elok di sini kita sebut martabat para ulama menurut mazhab Syafii iaitu enam martabat sepertimana yang disebut dalam Mukhtasor al-Fawaid al-Makkiyah:

Pertama: Mujtahid mustaqil@mutlaq seperti Imam 4 mazhab dan seumpama mereka.
Kedua: Mujtahid Mutlaq Muntasib seperti Imam al-Muzani.
Ketiga: Ashabul Wujuh seperti al-Qaffal dan Abu Hamid ar-Ruzi.
Keempat: Mujtahid fatwa seperti Imam ar-Rafii dan Imam an-Nawawi.
Kelima: Ahli Nazor dalam mentarjihkan apa yang diperselisihkan asy-Syaikhan ( Imam Rafii dan Nawawi) seperti Imam al-Isnawi.
Keenam: حملة فقه  ( Ahli feqah yang meriwayatkan tarjih ulama ). Martabat mereka pelbagai. Yang tertinggi di kalangan mereka menyertai ahli dalam martabat kelima.
Telah dinaskan oleh ulama hanya 4 martabat yang pertama sahaja harus bertaqlid kepada mereka. - Intaha

            Di dalam Hasyiah al-Bajuri ‘ala Ibni Qasim al-Ghizzi, pembahagian mujtahid adalah seperti berikut:
Pertama: Mujtahid Mutlaq yang mampu berijtihad/beristinbat hukum daripada Kitab dan Sunnah seperti Imam 4 Mazhab.
Kedua: Mujtahid Mazhab iaitu ulama yang mampu istinbat hukum daripada kaedah-kaedah imamnya seperti Imam al-Muzani.
Ketiga: Mujtahid Fatwa iaitu ulama yang mampu untuk mentarjih aqwal Imam seperti Imam ar-Rafii dan Imam an-Nawawi.
Manakala Imam Ramli dan Ibnu Hajar, mereka berdua tidak mencapai martabat at-Tarjih. Bahkan mereka berdua HANYA MUQALLID menurut kebanyakan ulama. Dan berkata sebahagian ulama bagi mereka berdua tarjih dalam beberapa masalah. Intaha
             Cuba tengok tuan-tuan. Ulama besar seperti Imam Ramli dan Ibnu Hajar pun masih dianggap MUQALLID. Inikan pula kita yang tiada asas yang kukuh untuk mentarjih qaul-qaul ulama apatah lagi untuk istinbat hukum terus daripada Quran dan Hadis. Dan bukanlah bermaksud apabila ulama suruh kita taqlid, aqal kita direndahkan. Adakah ulama merendahkan martabat Imam besar dalam bidang feqah seperti Imam Ramli dan Ibnu Hajar apabila dikatakan hanya mencapai taraf MUQALLID walhal mereka berdua menjadi rujukan oleh ulama mutakhirin.
Malah ulama selain daripada mazhab Syafii seperti Ibnu Abidin membahagikan martabat ulama feqah kepada 7 martabat dan hanya 3 martabat yang pertama disebut sebagai mujtahid manakala 4 martabat yang baki dikategorikan sebagai muqallid. Nah, jika ulama besar pun dikira sebagai muqallid, bagaimana kita orang awam nak bebaskan diri kita daripada daerah taqlid?
Jadi yang dimaksudkan Muqallid oleh ulama bukan hanya orang awam yang tak mendalami bidang agama. Termasuk juga muqallid ialah orang alim yang mempelajari sebahagian ilmu-ilmu yang muktabarah dalam bidang ijtihad akan tetapi beliau tidak sampai martabat ijtihad. Maka wajib ke atas kedua-dua golongan ini mengikut qaul mujtahidin. Orang awam tidak ada di sisinya ilmu-ilmu untuk beliau berijtihad. Manakala orang alim lemah daripada berijtihad. Kedua-duanya iaitu orang awam dan alim bertaqlid kepada ulama.
Daripada mana datangnya wajib bertaqlid?
1)    Al-Kitab ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )
2)    Ijmak sahabat dan Tabiin yang mana mereka memberi fatwa kepada orang awam yang bertanya kepada mereka tentang sesuatu masalah.
3)    Dalil aqli:- Ijtihad adalah satu anugerah yang tak terhasil kecuali kepada sebilangan kecil di kalangan manusia. Apabila dilarang bertaqlid dan disuruh manusia semua berijtihad, ia merupakan taklifan yang tidak mampu diikuti, dan perkara ini tertegah di sisi syarak sebagaimana firman Allah Taala:
( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )
            Dari satu aspek yang lain, orang awam ditaklif dengan pelbagai hukum syarak. Sekiranya orang awam ditaklifkan juga untuk mencapai martabat ijtihad ia sesuatu yang sulit dan masyaqqah. Maka seluruh urusan keduniaan dan pekerjaan orang awam akan tergendala dan terbantut. Sedangkan hadis Nabi SAW berbunyi:
( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )
            Kesimpulannya, kita perlu memahami diri di manakah kedudukan kita sebenar? Sebagai mujtahidkah, muhaddis ataupun sebagai mujtahid mutlaq atau mujtahid fil mazhab? Jangan terlalu menonjolkan diri sebagai mujtahid jika tidak sampai kepada darjat ijtihad dan hanya mempunyai ilmu yang sedikit. Jangan pula terpengaruh dengan mereka yang berpura-pura membawa aliran mengikuti Quran dan Sunnah sedangkan mereka berpegang dengan aqidah tajsim dan tasybih yang menyalahi dengan aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan Jumhur Muslimin.

Diolah oleh,
Mohd Amir Md Azmi asy-Syafii,
Sungai Petani.

Rujukan:
1)    Adakah Anda Mujtahid? – Maulana Husein Abd Kadir Yusufi
2)    Usulul Fiqh al-Islami – Dr Wahbah Zuhaili
3)    Hasyiah al-Bajuri ala Ibni Qasim al-Ghizzi
4)    Mukhtasor al-Fawaid al-Makkiyah – Syeikh Alawi b Ahmad as-Saqqof asy-Syafii al-Makki
                                   

Friday, March 3, 2017

Mulakan Dakwwah Dengan Diri Sendiri

Dah lama tak post dalam ni.setahun lebih.Hari ni aku nak cerita sikit tentang dakwah.

Setiap Muslim patut memulakan dakwah dengan membetulkan dirinya terlebih dahulu, iaitu menjalankan perintah2 yang fardhu dan meninggalkan larangan2 yang haram. Kemudian dia mengajar ahli rumahtangganya. Kemudian barulah dia keluar menyebarkan dakwah kepada jiran tetangganya dan orang2 dalam sekitar kampungnya dan seterusnya ke daerah2 yang terdekat dengan kampung halamannya. Kemudian barulah ke merata ceruk rantau negerinya. Sesudah itu barulah dia keluar jauh dari rantau negerinya ke merata negeri yang lain. Hanya sesudah itulah baru boleh dia merantau ke merata alam Islami.

Bila ada orang yang terdekat melakukan yang demikian, maka gugurlah kewajipannya terhadap orang yang terjauh. Kalau tidak semua orang yang berkuasa akan menanggung dosanya, baik yang terdekat mahupun  yang terjauh. Dan dosa ini tidak akan gugur selama terdapat di atas muka bumi ini seorang yang jahil dari hal kefardhuan agamanya, dan ada orang yang boleh berusaha datang kepadanya untuk mengajarnya tentang kefardhuan itu.

Ini adalah suatu tugas yang patut dipikul oleh orang yang memandang penting tentang urusan agamanya dan tidak menyia2kan waktunya pada pemecahan perkara2 yang cabang (furu') serta mendalami persoalan ilmu2 yang halus dari fardhu kifayah, dan tidak akan mendahulukan atas semua ini ialah mana yang fardhu ain, kemudian fardhu kifayah yang terpenting.

Sekian.Moga ada manfaat penulisan ini yang saya ambil daripada kitab Dakwah Yang Sempurna Peringatan Yang Utama karya Imam Habib Abdullah Haddad.

Wednesday, December 30, 2015

Kisah Nabi SAW Menjadi Peniaga dan Perkahwinan Nabi SAW Dengan Siti Khadijah

Berkata al-Imam Fakhruddin ar-Razi bahawasanya kesemua bapa2 Nabi Muhammad SAW adalah beragama Islam. Di antara yang menunjukkan perkara demikian ialah sabda Nabi SAW yang bermaksud: “Sentiasalah aku berpindah daripada sulbi2 yang mulia kepada rahim2 yang mulia.” Dan Allah Taala telah berfirman yang bermasud: “Sesungguhnya orang2 Musyrik adalah najis.” Maka mestilah tidak ada seorang pun daripada datuk2 Baginda adalah seorang musyrik.

Adalah Ummu Aiman menjadi penjaga Baginda selepas kematian ibundanya dan Nabi SAW bersabda kepadanya: “Engkau adalah ibuku selepas ibuku.” Kemudian datuknya Abd Muttalib yang menjaga Baginda pula meninggal dunia ketika Baginda berumur 8 tahun ketika datuknya berusia 110 tahun, dan dikatakan 140 tahun. Kemudian Baginda dipelihara Abu Talib dan namanya adalah Abd Manaf. Adb Muttalib telah berwasiat kepadanya tentang Baginda kerana beliau adalah saudara kandung Abdullah.

Ketika Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Baginda keluar bersama bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Apabila tiba di Basrah, seorang pendeta benama Buhaira@Jirjis melihat Baginda. Pendeta tersebut mengenali Baginda dengan sifat Baginda. Maka dia pun berkata sambil memegang tangan Baginda: “Dia adalah penghulu segala alam. Dia akan diutuskan Allah sebagai rahmat kepada seluruh alam. Maka ditanya kepadanya: “Bagaimana kamu mengetahui perkara ini? Maka kata pendeta itu: “Ketika kalian melalui Aqabah, tidaklah segala pokok dan batu kesemuanya bersujud menghormati Nabi ini. Dan aku mengenalinya dengan tanda Nubuwwah di antara bahunya seumpama buah epal. Dan kami mendapatinya tertulis dalam kitab2 kami. Lalu beliau meminta kepada Abu Talib agar membawa pulang Baginda kerana takutkan kejahatan kaum Yahudi. Tiba2 datang 7 orang daripada Rome bertujuan untuk membunuh Baginda SAW. Maka kata Buhaira kepada mereka: “Untuk apa kamu datang ke sini?” Lalu jawab mereka: “Nabi ini telah keluar pada bulan ini. Lalu dibalas Buhaira: “Apa pendapat kalian terhadap perkara yang dikehendaki oleh Allah untuk berlaku; Adakah dapat seseorang manusia untuk menghindarinya? Mereka menjawab: “Tidak.

Al-Baihaqi dan Abu Nu’aim meriwayatkan bahawasanya Buhaira melihat Baginda berada di tempat tunggangannya ketika rombongan mereka datang.   Buhaira melihat awan putih menaungi Baginda di tengah2 rombongan hinggalah mereka berhenti berteduh di bawah pokok lalu Buhaira melihat awan tersebut masih menaungi Baginda. Lalu Buhaira menyoal tentang hal ehwal Baginda seperti tidurnya, tubuh badannya dan segala urusannya. Rasulullah SAW pun memberitahu Buhaira dan bertepatan perkara demikian dengan sifat Nabi SAW yang diketahui oleh Buhaira. Dan Buhaira melihat tanda Nubuwwah antara dua bahunya bertepatan dengan sifat yang beliau ketahui.

Daripada Ibnu Abbas r.anhuma bahawasanya Abu Bakar as-Siddiq r.a bersahabat dengan Nabi SAW ketika berusia 18 tahun manakala Nabi SAW berumur 20 tahun. Mereka bersama2 pergi ke Syam untuk berniaga. Ketika melalui suatu tempat untuk berteduh di bawah pohon Sayyidina Abu Bakar r.a berjumpa dengan seorang rahib yang dipanggil Buhaira yang bertanyakan kepadanya: “Siapakah lelaki yang berteduh di bawah pokok tersebut?” Jawab Sayyidina Abu Bakar r.a: “Muhammad bin Abdullah bin Abd Muttalib” Kata sang rahib: “Lelaki ini demi Allah adalah seorang Nabi. Tidaklah berteduh di bawah pokok tgersebut selepas Nabi Isa a.s melainkan Nabi Muhammad SAW. Maka perkataan itu melekat diingati di hati Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Maka ketika mana Nabi SAW diutuskan terus diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar r.a.

Kemudian Nabi SAW keluar sekali lagi bersama2 dengan Maisarah hamba kepada Siti Khadijah r.anha binti Khuwailid bin Asad untuk berniaga harta Siti Khadijah r.anha ke Basrah. Ketika itu Baginda SAW berusia 25 tahun. Maka Nabi SAW berhenti rehat di bawah sepohon pokok. Maka berkata rahib Nastur: “Tidaklah turun bernaung di bawah pokok ini selepas Nabi Isa a.s melainkan seorang Nabi. Dalam perjalanan Maisarah melihat 2 Malaikat melindungi Nabi SAW daripada matahari. Apabila mereka kembali ke Mekah pada waktu Zohor ketika Siti Khadijah r.anha berada di loteng, beliau melihat Rasulullah SAW di atas untanya dan dua Malaikat memayunginya. Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi SAW 2 bulan 25 hari selepas itu. Siti Khadijah r.anha pada zaman jahiliyah digelar dengan at-Tohirah (wanita yang suci). Beliau pernah berkahwin dengan Abu Halah bin Zararah at-Tamimi dan mendapat dua anak lelaki bernama Hindun dan Halah.Kemudian beliau berkahwin dengan ‘Atiq bin ‘Aiz al-Makhzumi dan mebdapat seorang lagi anak bernama Hindun. Ketika berkahwin dengan Nabi SAW umur Siti Khadijah r.anha adalah 40 tahun.

Adalah Siti Khadijah r.anha yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberitahu perkara demikian kepada bapa2 saudaranya.Maka pergilah bersama Baginda antaranya ialah Sayyidina Hamzah r.a berjumpa dengan Khuwailid bin Asad untuk meminang untuk dikahwini oleh Nabi SAW. Hadir bersama adalah Abu Talib dan pemimpin2 Bani Mudhor. Maka Abu Talib pun berkhutbah: “Segala puji bagi Allah yang menjadikan kami daripada zuriat Nbi Ibrahim dan Nabi Ismail serta zuriat Ma’ad dan Mudhor. Allah juga menjadikan kita penjaga rumahNya dan tanah haramNya dan Allah menjadikan bagi kita rumahNya untuk melakukan haji dan tanah haram yang aman dan menjadikan kita pendamai kepada manusia. Kemudian anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak dapat hendak dibandingkan dengan mana2 lelaki pun sekalipun hartanya sedikit. Sesungguhnya harta itu sesuatu yang cepat habis. Dan Muhammad orang yang telah kamu kenali tentang kerabatnya. Beliau ingin meminang Khadijah binti Khuwailid dan mas kahwinnya adalah daripada hartaku. Maka Nabi SAW dikahwinkan dengan Siti Khadijah r.anha oleh bapanya Khuwailid. Mas kahwinnya 12 Uqiyah emas dan satu Nasy. Satu Uqiyah bersamaan 40 Dirham dan satu Nasy bersamaan setengah Uqiyah.

Diterjemah dan diolah oleh Ibnu Azmi asy-Syafii daripada kitab al-Anwarul Muhammadiyah minal Mawahibal Ladunniyah karya al-Qadhi asy-Syeikh Yusuf Ismail an-Nabhani.

Tuesday, December 22, 2015

Secebis kisah kelahiran Rasulullah SAW

Ketika Siti Aminah hamilkan Rasulullah SAW telah zahir beberapa keajaiban dalam kehamilannya. Kata Sahl b Abdullah at-Tastury r.a: “Ketika Allah Taala menghendaki untuk menciptakan Nabi Muhammad SAW dalam perut ibunya Aminah pada malam Rejab berbetulan malam Jumaat, Allah memerintahkan Ridhwan malaikat penjaga syurga untuk membuka syurga al-Firdaus. Lalu berseru penyeru di langit dan bumi ketahuilah bahawasanya Nur (cahaya) yang tersimpan yang tersembunyi yang menjadi tanda Nabi seorang petunjuk telah menzahir pada mala mini di perut ibunya.Yang mana sempurna penciptaannya dan akan keluar kepada manusia sebagai pembawa berita gembira serta mengingatkan dengan ancaman bagi yang ingkar.”


Dalam hadis Ibnu Ishaq bahawasanya Siti Aminah menceritakan bahawa dia didatangi sesuatu ketika hamilkan Nabi SAW lalu dikatakan kepadanya bahawa engkau sedang mengandungkan Penghulu umat ini. Kata Siti Aminah: “Aku tidak merasakan bahawa aku sedang menghamilkannya. Dan tidak aku dapati berat dan kesakitan sepertimana perempuan lain yang mengandung. Kecuali aku tidak mengalami haidh dan datang sesuatu kepadaku ketika aku antara tidur dan jaga lalu dia mengatakan: “Apakah kau sedar bahawasanya kau mengandungkan dengan penghulu segala makhluk? Kemudian ketika hampir  bersalin Malaikat datang lagi dan mengatakan kepadaku “Katakanlah Aku lindungkan dia dengan Tuhan Yang Maha Esa, daripada kejahatan setiap yang hasad; Kemudian namakanlah dia Muhammad.”

Daripada Abu Zakaria Yahya b ‘Aaiz “Nabi SAW berada dalam perut ibunya Sembilan bulan sempurna. Ibunya tidak mengadu sakit, kembung perut, sakit angin dan lain2 yang dialami oelh wanita2 yang mengandung. Siti Aminah mengatakan: “Demi Allah, tidak pernah aku lihat kehamilan yang paling ringan dan paling besar barakahnya selainnya.”

Setelah sempurna dua bulan kehamilan, wafat bapa Baginda, Abdullah di Madinah di sisi kerabatnya dari kalangan Bani an-Najjar dan dimakamkan di Abwa’. Daripada Ibnu Abbas r.a bahawasanya ketika wafat bapa Baginda Abdullah berkata para Malaikat: “Ya Tuhan kami, NabiMu telah menjadi anak yatim. Maka Allah berfirman: “Akulah Penjaga dan Penolong baginya.

Daripada Hassan b Tsabit r.a katanya aku ketika itu budak berumur tujuh atau lapan tahun. Aku lihat dan aku dengar seorang Yahudi menjerit suatu pagi Wahai golongan Yahudi. Maka mereka pun mendengar mereka bertanya ada apa? Jawab Yahudi tadi: “Telah terbit bintang Ahmad yang lahir pada malam tadi. Daripada Aisyah Ummul Mukminin r.anha katanya “Adalah seorang Yahudi tinggal di Mekah. Ketika malam kelahiran Rasulullah SAW katanya: “Wahai kaum Quraisy, adakah lahir seorang anak di kalangan kamu pada malam ini? Mereka menjawab “Kami tidak tahu. Katanya: “Pergilah kalian cari. Sesungguhnya telah lahir pada malam ini Nabi umat ini. Antara dua bahunya terdapat tanda kenabian. Maka mereka pun beredar dan bertanya2 siapa yang melahirkan anak. Lalu dikatakan kepada mereka: Telah lahir anak lelaki kepada Abdullah b Abd Muttalib. Maka Yahudi itu pun bersama mereka pergi berjumpa ibu Nabi SAW lalu ditunjukkan kepada mereka bayinya. Ketika Yahudi tersebut melihat tanda kenabian dia terus pengsan dan berkata: “Telah hilang Nubuwah daripada Bani Israel. Wahai kaum Quraisy, demi Allah! Akan datang kepada kamu kekuasaan. Akan keluar beritanya daripada timur dan barat. – diriwayatkan oleh Yaakob b Sufyan dengan isnad yang hasan sebagaimana di dalam Fathul Bari.

Di antara keajaiban kelahiran Nabi SAW juga apa yang diriwayatkan daripada bergegarnya istana Kisra dan jatuhnya 14 daripada berandanya serta keringnya Tasik Tabariah dan terpadamnya api Parsi yang sebelum ini 1000 tahun tidak pernah terpadam sepertimana yang diriwayatkan oleh ramai orang perawi. Antara keajaiban yang berlaku juga bertambahnya penjagaan langit dengan ditutup intaian syaitan dan dihalang mereka daripada mencuri dengar berita. Nabi SAW juga dilahirkan dalam keadaaan berkhatan dan terpotong tali pusat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan lain2. Dan daripada Anas r.a bahawasanya Nabi SAW bersabda: “Di antara kemuliaanku di sisi Tuhanku ialah aku dilahirkan dalam keadaan berkhatan. Maka tiada seorang pun yang melihat auratku.”

Telah berselisih pendapat ulama dalam menentukan tahun kelahiran Baginda SAW. Majoriti ulama berpendapat Baginda dilahirkan pada tahun gajah ataupun lebih tepat 50 hari selepas peristiwa tersebut. Baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal ketika terbitnya fajar hari Isnin. Daripada Ibnu Abbas r.anhuma katanya Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin. Demikian juga dilantik menjadi Nabi pada hari Isnin. Keluar berhijrah daripada Mekah ke Madinah juga pada hari Isnin dan masuk ke Madinah juga pada hari Isnin. Peristiwa Fathu Mekah dan turunnya surah al-Maidah juga berlaku pada hari Isnin.

Daripada Abdullah b Amru b al-‘Ash r.anhuma katanya ada seorang pendeta bernama Iso daripada penduduk Syam. Pendeta tersebut berkata: “Hampir2 akan lahir di kalangan kamu di Mekah yang mana beriman dengannya orang Arab dan memerintah orang Ajam. Inilah zamannya. Maka tidaklah lahir di mekah seorang bayi melainkan beliau bertanyakan tentangnya. Manakala tibanya pagi dilahirkan Rasulullah SAW keluar Abd Muttalib hingga berjumpa dengan Iso maka Iso pun memanggil Abd Muttalib. Maka kata Iso: “Telah lahirlah bayi yang aku ceritakan pada kamu lahirnya pada hari Isnin, diutuskan menjadi Nabi pada hari Isnin dan mati juga pada hari Isnin. Maka kata Abd Muttalib: Telah lahir bagiku Subuh tadi seorang bayi. Lalu Iso bertanya: “Apa yang kau namakannya? Katanya “Muhammad. Kata Iso: “Demi Allah, sungguh aku berharap agar itulah bayinya di kalangan kamu wahai ahlul bait dengfan tiga ciri. Sesungguhnya telah terbit bintangnya semalam dan dia lahir pada hari ini serta namanya adalah Muhammad SAW.

Malam kelahirannya adalah lebih afdhol daripada malam Lailatul Qadar. Pada mulanya Nabi SAW disusukan oleh Tsuwaibah hamba yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika dia memberi berita gembira kepada Abu Lahab dengan kelahiran Nabi SAW. Selepas matinya Abu Lahab ada seorang bermimpi lalu ditanya: Apa keadaanmu? Katanya “Di neraka kecuali diringankan bagiku pada setiap malam Isnin aku boleh minum air daripada dua ibu jariku disebabkan aku membebaskan Tsuwaibah ketika dia menggembirakanku dengan kelahiran Nabi SAW dan penyusuannya kepada Nabi SAW.

Kata Ibnu al-Jazari: “Apabila Abu Lahab yang kafir yang mana turun ayat Quran mengejinya dibalas baik kerana kegembiraannya pada malam kelahiran Nabi SAW, maka bagaimana hal seorang Muslim yang bertauhid di kalangan umatnya SAW yang bergembira dengan Maulid baginda serta mengorbankan apa yang termampu dalam mengasihinya SAW. Maka sudah pasti balasannya daripada Allah Yang Maha Mulia ialah dimasukkkan ke dalam kurniaNya syurga Jannatun Naim…..”

Diterjemah dan diolah oleh Ibnu Azmi asy-Syafii daripada kitab al-Anwarul Muhammadiyah minal Mawahibal Ladunniyah karya al-Qadhi asy-Syeikh Yusuf Ismail an-Nabhani.

Beza fidyah solat mazhab Hanafi dan Syafii

Fidyah sembahyang pada mazhab Hanafi:

Adapun fidyah sembahyang pada mazhab Hanafi itu wajib dikira daripada umurnya 10 tahun hingga waktu matinya. Maka fidyah sembahyang pada mazhab Hanafi tiap2 sehari semalam 6 gantang Baghdad bersamaan 4 setengah gantang Malaysia. Harganya RM18.00 (waktu kitab ini ditulis). Kerana mazhab Hanafi sembahyang witir itu wajib sekurang2nya 3 rakaat. Dan fidyahnya sebulan 180 gantang Baghdad bersamaan 135 gantang Malaysia. Harganya RM540.00. Dan setahun 1620 gantang Malaysia. Harganya RM6480.00, demikianlah.

Maka [kaedahnya] tiap2 segantang Baghdad 3 cupak Malaysia dan tiap2 4 gantang Baghdad itu 3 gantang Malaysia.

Fidyah sembahyang pada mazhab Syafii:

Bermula buat fidyah sembahyang pada mazhab Syafii itu dikira daripada umurnya 10 tahun hingga waktu matinya sama ada lelaki atau perempuan. Maka fidyahnya tiap2 sehari semalam 5 cupak Baghdad bersamaan 3 cupak 3 kepol Malaysia daripada makanan yang memada pada fitrah. Maka tiada sah diberi dengan harganya. Dan fidyahnya sebulan 150 cupak Baghdad bersamaan 112 setengah cupak Malaysia ialah 28 setengah gantang Malaysia. Dan dua bulan 57 gantang Malaysia. Dan 3 bulan 85 setengah gantang Malaysia. Dan 6 bulan 171 gantang Malaysia. Dan setahun 342 gantang Malaysia.

Dipetik daripada kitab Sullamus Sibyan susunan al-Allamah alHaj Chik b Ahmad al-Qadahi