Wednesday, August 24, 2011

Memakai cincin emas bercampur perak


Memakai cincin emas bercampur itu ;-telah berkata Imam Nawawi r.a di dalam syarah Muslim: Maka iaitu haram ia atas lelaki dengan ijmak ulama.Dan begitu juga haram jikalau ada setengahnya emas dan setengahnya perak.Hingga berkata ashab kita(ulama mazhab Syafii) kalau adalah gerigi cincin itu daripada emas ataupun bersadur dengan sedikit emas maka iaitu haram jua, kerana umum hadis:

عن عمران بن حصين أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التختم بالذهب. رواه الترمذي و قال حديث حسن


Maksudnya: "Daripada Imron b Husoin ra bahasanya berkata ia telah menegah Rasulullah SAW daripada bercincin dengan emas"-hadis riwayat Imam Tirmizi.

Adapun orang2 perempuan maka diharuskan bagi mereka itu memakai cincin emas dan sekelian pakaian daripada emas itu.

Rujukan: Bahrul Mazi karya Syeikh Muhd Idris al-Marbawi

Tuesday, August 23, 2011

Masalah Zakat Fitrah


Kata Imam Nawawi dalam syarah al-Muhazzab:- Bermula yang asoh(paling sohih) di sisi jumhur ulama tiada memadai zakat fitrah itu melainkan dengan sesuatu yang mengenyangkan pada ghalib itu negeri yang mengeluarkan fitrahnya.Maka setengah daripada ulama yang mentashihkan dia ialah al-Muhamili, al-Qadhi Abu at-Tayyib, al-Jarjani dalam at-Tahrir, al-Baghawi dll.

Fitrah itu bolehkah dikeluarkan dengan harganya sahaja?al-Jawab:-telah berkata Imam Nawawi dalam al-Majmuk:-Tiada memadai dikeluarkan fitrah itu dengan harganya di sisi mazhab kita (Syafii). Maka dengan dialah berkata Imam Malik dan Imam Ahmad dan Ibnul Munzir.Dan kata Imam Abu Hanifah harus dikeluarkan dengan harga. Maka telah mehikayatkan oleh Ibnul Munzir daripada al-Hasan al-Basri dan Umar b Abd Aziz dan ats-Tsauri, katanya: Dan telah berkata Ishaq dan Abu Tsaur tiada memadai(dengan harga-tambahan pengulas) melainkan pada waktu dharurah.

Ulasan: Jadi bagi kita yang berhati2, lebih baik keluarkan fitrah dengan beras sepertimana dalam Mazhab Syafii.Bagi sesiapa yang nak mengeluarkan dengan harga, hendaklah niat bertaqlid menurut mazhab Imam Abu Hanifah.Hal ini adalah pendapat tokoh ulama terkemuka Kedah, Tuan Guru Hj Salleh Musa.Jangan main2 bab ibadah.Kalau dalam akad nikah kita jaga sampai ada 4-5 kali akad nak betul, kenapa dalam fitrah kita buat sambil lewa.Apatah lagi bayar melalui sms.Jangan sesekali bayar fitrah melalui sms.

Rujukan: Bahrul Mazi karya Syeikh Muhd Idris al-Marbawi.

Diolah dan diulas oleh: Mohd Amir Md Azmi,
4:17 petang 23 Ramadhan 1432H

Monday, August 22, 2011

Talfiq mazhab


Soalan : Apakah hukum bertaqlid kepada seorang Imam dalam satu masalah dan kemudiannya bertaqlid kepada Imam lain dalam masalah yang lain pula?

Jawapan : Inilah yang dinamakan talfiq. Sebahagian ulama membenarkannya dan sebahagian yang lain melarangnya. Pada pandangan saya. sekiranya talfiq ini bertujuan mencari hukum yang termudah dan yang bertepatan serta disukai oleh hawa nafsu tanpa mengira dalil, maka hukumnya adalah tidak harus. Para salaf telah berkata :
"Orang yang mencari rukhsah(Keringanan) daripada mazhab-mazhab adalah fasiq."

Sebagai contoh : Seseorang yang mengambil pendapat mazhab tertentu apabila kepentingannya terdapat di dalam pendapat tersebut seperti seorang lelaki mengambil pendapat Abu Hanifah yang mengatakan jiran mempunyai syuf'ah bagi membolehkannya memiliki rumah jiran sebelahnya. Tetapi jika pendapat mazhab tersebut mendatangkan maslahat kepada jirannya, dia akan mengambil pendapat sebaliknya iaitu jika dalam masalah yang sebaliknya.Dia berkata : " Aku mengambil pendapat Imam Syafi'ie dan aku menolak pendapat lainnya." Ini adalah kerana dia mengikut hawa nafsunya, mempermain-mainkan agama dan menjadikan mazhab-mazhab sebagai hamba kepada kepentingannya. Seorang Mukmin sepatutnya sentiasa bersama-sama kebenaran sama ada kebenaran itu baginya atau ke atasnya (zahirnya menguntung atau merugikannya). ALlah telah mencela kaum Munafiq di dalam firmannya yang berertii :
"Dan (dia antara orang-orang yang tidak dikehendakinya ke jalan yang lurus ialah mereka yang berkata :"Kami beriman kepada ALLah dan kepada RasulNya serta kami taat, kemudian segolongan dari mereka berpaling (membelakangkan perintah ALLah dan Rasul) Sesudah pengakuan itu dan (Kerana berpalingnya Tidaklah mereka itu menjadi orang-orang yang sebenarnya beriman. Dan (Bukti berpalingnya mereka ialah) apabila mereka diajak kepada kitab ALlah dan sunnah RasulNya supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, maka dengan serta-merta segolongan dari mereka berpaling engkar (menolak ajakan itu kiranya keputusan tidak menguntungkan mereka). Dan (sebaliknya) jika keputusan itu mmeberi hak kepada mereka, mereka segera datang kepadanya denan tunduk dan ta'at (menerima hukumannya)"
(Surah An Nur : 47-19)Kaum ini mahukan kebenaran mengikut mereka, bukannya mereka mengikut kebenaran seperti yang dilakukan oleh Mukmin sebenar.Adapun sekiranya seseorang itu mengikut pendapat yang paling betul (rajih) pada pandangannya (dari segi dalil dan hujah) dan paling kuat pada penilaian hatinya, bolehlah dia mengikut pandangan Abu Hanifah yang mengatakan bahawa menyentuh perempuan tidak membatalkan wuduk, pandangan Syafi'e yang mengatakan bahawa keluar darah tidak membatalkan wuduk dan pandangan Maliki yang mengatakan bahawa Air tidak akan najis melainkan apabila berubah warna, bau atau rasa, setelah dia merasa tenang dengan dalil-dalilnya. - (Tambahan dari admin : Orang yang sebegini sebenarnya telah mencapai satu taraf sebagai mujtahid tarjih. Imam as Syatibi menyatakan :Ia belum mencapai tingkat ijtihad tetapi mampu memahami dalil dan mampu melakukan tarjih. Untuk golongan ketiga ini, kita perlu melihat keadaannya. Bila berkemampuan tarjihnya dapat dianggap memenuhi syarat, bererti ia adalah mujtahid sebab hakikat mujtahid hanyalah mengikuti ilmu dan menganalisisnya. Jadi orang yang mampu melakukan tarjih dan dapat diterima hasil tarjihnya adalah seorang mujtahid.Akan tetapi, bila tarjihnya masih belum dapat diterima, keadaannya adalah sama dengan orang awam. Hal ini kerana orang awam mengikut mujtahid untuk mendapatkan kebenaran ilmu yang tidak mampu ia lakukan sendiri. Demikianlah halnya orang yang tarjihnya masih belum diterima . ( Al I'tisham, susunan Imam Asy Syatibi, jilid III, hlmn 250))Inilah fatwa saya. Semoga ALlah memudahkan kita untuk memahami agama-Nya. Sesiapa yang ALlah hendak berikan kebaikan akan diberi kefahaman dalam agama. Selawat dan salam ke atas nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Rujukan : Feqh Mu'asaroh - Fatwa Masakini Jilid 5&6 - Dr Yusuf al Qardhawi

SAY NO TO LA MAZHABIAH


Sambung yang tadi.Ada la sorang mamat tu kata:
“Senang je. Orang biasa tahu satu qaul dan amalkan satu qaul, tapi saya baca banyak buku, saya tahu ada banyak qaul dan saya ambil qaul yang paling rajih walaupun... tidak dilakukan oleh kebanyakan orang Muslim di Malaysia. Bila orang pandang pelik, jadilah orang yang pelik itu wahabi. Orang pandai faham dan berlapang dada dengan perbezaan pendapat dan kepelbagaian pendapat dalam agama. Orang xpandai hanya tahu cakap "Wahabi " sahaja. Kena ikut mazhab Syafie je, tapi dia tak tahu bukan semua keadaan dia ikut Syafie. Ambil juga pendapat orang lain.
Amboi, berlagaknya dia.Tanya balik mamat tu dia tau semua usul mazhab Syafii dan usul2 mazhab lain.Macam mana dia tau sesuatu qaul tu rajih?Macam mana nak rajihkan kalau ada 2 hadis yang bertentangan?Apa rukun dan syarat tarjih?Macam mana pula tarjih antara perawi:-hal perawi yang tua, faqih, terkemudian masuk Islam dll.Macam mana pula tarjih dari segi kekuatan dan kelemahan sanad serta matan?
Contoh tarjih rawi yang terkemudian Islam misalnya, ada 4 mazhab.Mazhab pertama mentarjihkan riwayat mereka yang terkemudian Islam.Yang berpendapat begini sebahagian ulama Hanbali dan jumhur ulama Syafii.Mazhab kedua pula merajihkan perawi yang terdahulu memeluk Islam.Ini pendapat sebahagian ulama Hanafi, Imam al-Amidi dan Ibnul Hajib.Dua pendapat lagi tak perlu rasanya al-faqir bawakan di sini.Jadi pentarjihan antara satu mazhab berbeza dengan mazhab yang lain.Pendapat yang rajih di sisi mazhab A adakalanya marjuh di sisi mazhab B dan sebaliknya.
Proses mentarjih juga ada rukunnya.Antara rukun yang terpenting adalah mujtahid yang dapat istinbat hukum daripada nas.Mujtahid pula terbahagi kepada mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa, ahli tarjih.Mujtahid mutlak adalah seperti imam 4 mazhab.Menurut Sayyid Bakri dalam kitabnya:
“Imam yang empat ini semuanya betul dan benar.Dan wajib bertaqlid dengan salah seorang daripada mereka.Dan siapa yang bertaqlid dengan salah seorang daripada mereka, lepaslah dia daripada tuntutan taklif syarak”
Dalam mazhab Syafii khususnya, Imam al-Haramain dan al-Ghazali darjatnya mujtahid mazhab.Imam Nawawi dan Rafii darjatnya mujtahid fatwa.Zakaria al-Ansori, Ibnu Hajar, Ramli, dan Khatib Syarbini darjatnya ahli tarjih.Imam Syafii tak sama taraf dengan Imam al-Haramain dan Ghazali.Imamul Haramain dan Imamul Ghazali pula tak setaraf dengan Imam Nawawi dan Rafii.Imam Nawawi dan Rafii pula tak setaraf dengan Zakaria al-Ansori, Ibnu Hajar al-Haitami, Ramli dan Khatib Syarbini.Apatah lagi Imam Syafii nak disamakan orang yang mengaku alim pada masa kini sekalipun bergulung2 ijazah dan PHD!!!
Aku berani mengatakan bahawa orang2 yang alim walaupun mereka yang berijazah sepuluh kali ijazah yang ada pada masa kita ini tak sama dengan Imam Syafii.Aku kata: Usahkan dengan Imam Syafii. Dengan Ibnu Hajar, Imam ar-Ramli, Zakaria al-Ansori dan Khotib Syarbini pun tak sama.
Kata Syeikh Abd Rahman bin Muhd Hussin mufti kerajaan Hadhramaut: (Masalah) telah menaqal Ibnu as-Solah akan ijmak ulama bahawasanya tak harus bertaqlid akan yang lain daripada Imam yang empat ini.Hingga untuk beramal untuk dirinya sekalipun.Apatah lagi untuk menghukum dan memberi fatwa di antara masyarakat umum.
Oleh itu pembaca sekalian, jangan terpengaruh dengan dakyah mereka yang melarang kita daripada bertaqlid dengan mana2 mazhab yang empat ini.Khususnya kita di Malaysia majoriti beramal dengan mazhab Syafii.Dalamilah ilmu yang terkandung dalam kitab2 Jawi dan Arab sekurang-kurangnya terlepas hukum fardhu Ain kita.”SAY NO TO LA MAZHABIAH”
Oleh,
Mohd Amir Md Azmi,
12.12 pagi 23 Ramadhan 1432H

Monday, August 1, 2011

Solat witir dan niat puasa


Setiap kali Ramadhan akan timbul persoalan mengenai solat witir dan niat puasa.Bolehkah witir dilakukan 2 kali pada satu malam?Bolehkan niat puasa Ramadhan sekaligus?Bolehkah niat puasa pada awal siang jika terlupa pada waktu malam.

Berkenaan witir, ada 2 cara yang digariskan oleh ulama.Yang pertama dibatalkan witir pertama.Kaifiatnya batalkan witir pertama dengan solat satu rakaat serta salam dengan niat menggenapkan witir pertama tadi.Setelah salam lakukanlah tahajjud dan solat2 lain.Akhirnya lakukan solat witir sebagai penutup.

Cara kedua, tak berhajat kepada membatalkan witir.Bahkan lakukanlah solat apa yang dikehendaki dan tak perlu melakukan witir buat kali kedua.Cara kedua ini lebih sohih mengikut mazhab Syafii.

Bagi niat puasa pula, menurut mazhab Syafii, puasa yang wajib mesti diniatkan pada waktu malam(sebelum terbit fajar).Niat itu mestilah di dalam hati manakala lafaz niat hanya sunat sahaja.Wajib niat pada tiap2 malam.Tidak memadai niat sbulan sekaligus dan tidak memadai niat setelah terbit fajar.

Tetapi boleh menurut mazhab Maliki niat puasa sebulan sekaligus bagi malam2 yang kita lupa untuk berniat.Begitu juga menurut mazhab Hanafi boleh berniat pada awal siang sekiranya terlupa berniat puasa pada waktu malam.

Maka boleh kita bertaqlid kepada mazhab Maliki dan Hanafi dalam masalah di atas.Sekiranya kita tak bertaqlid maka tidak sah puasa kita.