Wednesday, June 30, 2010

Panduan Mencegah Kemungkaran

Sesungguhnya kalimah mungkar merangkumi makruh dan haram.Kedua2nya diingkari oleh syarak sekalipun perkara makruh tidak ada siksa ke atas pelakunya dalam karahah at-tanzih, dan balasannya adalah ringan daripada perkara haram dalam karahah at-tahrim.Mengingkari makruh yang awal(tanzih) adalah sunat dan bukannya wajib.

Manakala makruf yang disuruh pula merangkumi wajib dan sunat.Adapun meninggalkan perkara sunat tidak berdosa manakala meninggalkan perkara wajib adalah berdosa.Oleh itu menyuruh melakukan kewajipan adalah wajib dan menyuruh melakukan perkara sunat adalah sunat.

Syarat perkara mungkar yang hendak dicegah ialah perkara tersebut berlaku secara terang-terangan tanpa perlu tajassus(menyiasat secara rahsia).Ini kerana Allah Taala menegah daripada tajassus dan meyuruh menyembunyikan keaiban.Tidak harus melakukan tajassus hatta seorang Imam(Hakim) dan al-Muhtasib(orang yang diizinkan untuk mencegah kemungkaran seperti pegawai pencegah maksiat) sebagaimana yang disebut oleh Imam al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Sultoniah.Kecuali apabila Imam ataupun al-Muhtasib mempunyai sangkaan yang kuat berleluasa suatu kaum melakukan maksiat melalui petunjuk dan kesan2 yang nyata di mana sekiranya ia tidak bertajassus akan mencemarkan kehormatan masyarakat.Sebagaimana sekiranya seseorang yang dapat dipercayai melaporkan seorang lelaki sedang cuba untuk membunuh.Maka dalam kes in harus tajassus walaupun kepada orang yang bukan al-Muhtasib.

Antara syarat mencegah mungkar juga ialah perkara tersebut bukannya hal ijtihad.Maka tidak boleh ditegah perkara yang diikhtilaf haram atau makruh sebagai contoh kerana setiap mujtahid adalah benar sebagaimana yang dipilih oleh jumhur Muhaqqiqin.Tetapi sunat untuk dicegah sekiranya tidak membawa kepada perkara yang haram.Walaupun seseorang itu mempunyai kuasa dia tidak boleh memaksa manusia untuk mengikut pendapatnya selagi mana perkara itu adalah khilaf.

Di sini kita dapat melihat kesalahan kebanyakan orang jahil dengan bersemangat mengingkari perkara makruh ataupun menyuruh perkara sunat atau sesuatu hukum yang mempunyai khilaf.

Nabi SAW telah bersabda kepada seorang sahabat yang bertanyakan tentang perkara2 fardhu.Setelah itu bersumpah tidak akan menambah atau mengurangi perkara fardhu tersebut: “ ان صدقافلح" Maksudnya: “Dia akan Berjaya sekiranya beliau benar”.Baginda tidak mengatakan beliau mungkar dengan meninggalkan perkara sunat.

Sebahagian orang yang mencegah perkara makruh dan menyuruh perkara sunat melakukan dosa ketika seruan mereka tidak diendahkan.Antaranya memulau,menentang dan berbalah lebih 3 hari dan ini adalah haram berdasarkan hadis sohih yang makruf.

Selain itu, tidak memberi salam, tidak menziarahinya atau melawat ketika sakit, serta tidak menolong ketika berhajat.Maka hilanglah pahala yang amat besar.Bahkan kadangkala boleh membawa kepada mengumpat, memfitnah, menceroboh harta dan merampas jawatan yang dimiliki.

Tuesday, June 29, 2010

Ibnu Taimiyah kafir?

Saya agak terkejut apabila dikhabarkan ada sebuah laman web yang kononnya anti Wahabi mengatakan Syeikh Nuruddin al-Banjari mengkafirkan Ibnu Taimiyah.Saya tidak mengenali pemilik laman web berkenaan.Namun saya yakin Syeikh Nururuddin difitnah ataupun kenyataannya di slah tafsir oleh pihak tertentu.Mana mungkin seorang yang berilmu luas umpama lautan ini boleh mengkafirkan seorang ulama besar seperti Ibnu Taimiyah.

Di sini saya nukilkan pendapat Syeikh Yusuf an-Nabhanidalam kitab Syawahidul Haq berkaitan Wahabi:

“Ketahuilah bahawa sesungguhnya aku tidak beriktikad dan tidak mengatakan kafir kepada sesiapa yang ahul qiblat sama ada Wahabi atau lainnya.Semua ahli qiblat adalah Muslim yang bersatu dengan kalimah tauhid dan beriman dengan Sayyidina Muhammad SAW dan agama Islam yang dibawa Baginda.

Berkata Imam asy-Sya’rani dalam al-Yawaqit wal Jawahir:Berkata Syeihul Islam al-Makhzumi:Telah dinaskan oleh al-Imam asy-Syafii bahawa tidak boleh mengkafirkan ahlul ahwa’ dalam kitab Risalahnya dimana katanya: “لا اكفر اهل الاهواء بذنب”-Aku tidak mengkafirkan orang yang mengikut hawa nafsu dengan sesuatu dosa yang dilakukan.Dalam satu riwayat dari Imam Syafii: “ولا اكفر احدا من اهل القلبلة بذنب”-Dan tidaklah aku mengkafirkan seorang ahlul qiblat dengan sesuatu dosa.Dalam satu riwayat lain daripadanya: “ولا اكفر اهل التاويل المخالف للظاهر بذنب”-Dan aku tidak mengkafirkan ahli takwil yang bercanggah dengan zahir nas dengan maksiat mereka itu.

Berkata Syeikh al-Makhzumi: “Maksud Imam Syafii dengan ahlul ahwa’ ialah mereka yang sewenang2 mantakwil seperti Muktazilah dan Murjiah.Dan yang dimaksudkan dengan ahlul qiblat ialah ahlut tauhid (yakni orang yang mengucap)” .Berkata Imam asy-Sya’rani: “Seluruh ulama yang bertaqwa tidak mengkafirkan seseorang ahli qiblat dengan dosa mereka maka ikutilah panduan ulama”.

Kata Syeikh an-Nabhani lagi: “Apabila kamu dapati dalam kitabku lafaz dhalal(sesat) maka bukannya maksud kafir tetapi sesat daripada jalan yang benar iaitu salah, maksiat dan bid’ah.Yang mana perkara ini adalah kesesatan yang tidak sampai ke tahap kafir.Dan ini juga yang aku yakini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Abd Hadi apabila mereka mengatakan syirik siapa yang istighasah dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW dan para Nabi serta orang-orang soleh juga bermusafir untuk ziarah kubur mereka.Sebagaimana ta’bir syirik kepada riya’ yang tidak sampai kepada kafir.Tetapi Wahabi pada zaman sekarang salah faham dengan pendapat ulama ini(I Taimiyah dan anak2 muridnya) hingga mengkafirkan sejumlah besar orang Muslimin”

Dinukil oleh:

Mohd Amir Md Azmi

Ex-SMKAK,ex-KISAS,

BA Syariah Islamiah Al-Azhar.

Monday, June 28, 2010

Hukum Kedua Ibu Bapa Nabi SAW


Hukum kedua ibu bapa Nabi SAW bahawa kedua2 mereka adalah selamat dan bukan ahli neraka.Perkara ini telah disepakati oleh ulama salaf dan khalaf.Dalam perkara ini mereka terpecah kepada 3 pendapat.

Pendapat pertama daripada ulama Asyairah di kalangan ahli kalam dan ulama mazhab Syafii di kalangan fuqaha: Mereka mengatakan kedua2 ibu bapa Nabi SAW mati sebelum kebangkitan Baginda sebagai Rasul SAW dan tidak ada azab sebelum kebangkitan Baginda SAW.Mereka dikira sebagai ahli fatrah. Banyak ayat menunjukkan ahli fatrah tidak diseksa.Antaranya:
Al-Isra’:15-“dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”
Al-An’am:131-“Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah”- Maksudnya: penduduk suatu kota tidak akan diazab, sebelum diutus seorang rasul yang akan memberi peringatan kepada mereka.
Al-Qasas:47-“Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan jadilah kami termasuk orang-orang mukmin”
Toha:134-“Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al Quran itu (diturunkan), tentulah mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
Al-Qasas:59-“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka”
Al-An’am:155&156-“Dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. (Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca”
Asy-Syuara’:208&209-“Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan; untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku zalim.”
Fatir:37-“Dan mereka berteriak di dalam neraka itu : "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan." Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan?”
Pendapat kedua:-Kedua ibu bapa Baginda SAW tidak syirik bahkan mereka mengikut agama moyang mereka iaitu Nabi Ibrahim a.s.Antara yang berpendapat sebegini ialah Imam Fakhruddin ar-Razi.Katanya dalam kitab Asrarut Tanzil: “Adalah Azar bukannya bapa Nabi Ibrahim bahkan ia adalah bapa saudaranya. Tidak ada seorang pun antara bapa2 para Nabi adalah kafir khususnya bapa2 Nabi SAW hinggalah ke Nabi Adam.Dalilnya surah Asy-Syuara’:218-“Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang), dan (melihat pula) perobahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.”Makna ayat ini adalah Nur Muhammad berpindah daripada orang yang sujud kepada orang yang sujud.Ini menunjukkan seluruh bapa2 Nabi Muhammad SAW adalah Muslimin.
Pendapat ketiga:-Allah menghidupkan semula kedua ibu bapa Nabi SAW dan mereka beriman kepada Baginda.Sekelompok besar Muhaddis cenderung kepada pendapat ini.Antara mereka ialah Ibnu Syahin, al-Hafiz Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi, as-Suhaili, al-Qurtubi,al-Allamah Nasiruddin bin al-Munir dll.
Mereka berdalil kepada hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Syahin,al-Khatib al-Baghdadi, ad-Daraqutni, Ibnu Asakir dengan sanad yang dhaif daripada Aisyah r.anha katanya:Kami pergi menunaikan haji al-wada’ bersama2 Rasul SAW.Apabila kami sampai di Hujun baginda menangis dan bersedih.Kemudian Baginda turun dan hilang daripada aku dalam waktu yang lama.Kemudian Baginda kembali dalam keadaan gembira dan tersenyum.Daku lalu bertanya mengapa?Maka sabda Baginda: “Aku pergi ke kubur ibuku lalu aku mohon kepada Allah agar menghidupkannya lalu Allah menghidupkannya dan dia beriman kepadaku.Setelah itu dimatikan semula”
Berkata al-Hafiz Syamsuddin b Nasiruddin ad-Dimasyqi: “Allah kasih kepada Nabi SAW dengan menambah anugerah yang pelbagai, Dan sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Maka Allah menghidupkan ibu bapa Rasul SAW, untuk beriman dengannya sebagai anugerah istimewa, Maka terimalah hakikat ini sesungguhnya Allah yang bersifat Qadim(sedia) Maha Pekuasa melakukan demikian, sekalipun hadis tersebut martabatnya adalah dhoif.”
Ringkasan daripada Risalah “Masalik al-Hunafa fi Walidai al-Mustafa” karya Imam Jalaluddin as-Suyuti dalm kitab al-Hawi lil-Fatawa.
Diringkaskan oleh:
Mohd Amir Md Azmi,
Ex-SMKAK,ex-KISAS,
BA Syariah Islamiah Al-Azhar.

Friday, June 25, 2010

Wahabi

Ramai orang salah faham isu Wahabi.Diorang kata isu kecil.Tapi sampai mengkafirkan Asyairah dan kata umat Islam sejak beratus tahun berada dalam kesesatan hingga munculnya Muhammad Abdul Wahhab, menggunakan ayat yang ditujukan kepada orang kafir untuk mengkafirkan sejumlah besar orang Islam, maka ia bukan isu lekeh dah furuk lagi

Thursday, June 24, 2010

Sifat 20 pun nak pertikai

20 je sifat AlLah?. bukankah AlLah mempunyai lebih dari 20 sifat... gelap lagi ni...(ni antara komen puak Wahabi)

Sifat Allah itu ada banyak. Ulamak asya'iroh telah menyusun sifat 20 yang wajib bagi Allah ini yang merangkumi sifat2 Allah yang lain.Orang tak mengaji je kata gelap padahal depa yang gelap.Gelap ilmu dan gelap lagi hati.Tak tau hujung pangkal nak bantah je.Padahal ulama dah susun elok dah