Sunday, July 25, 2010

Risalah Israk Mikraj(1)

Pendahuluan

Ulama’ berselisih pendapat tentang tarikh sebenar Israk Mikraj.Mengikut sebahagian ulama’, tarikh sebenar Israk dan Mikraj adalah 27 Rabiul Awal dan bukannya 27 Rejab. Jadi dari manakah sandaran sambutan umat Islam di Malaysia setiap tahun khasnya dan seluruh umat Islam amnya.

Mengikut sejarah,pembebasan Baitul Maqdis kali kedua yang dilakukan oleh Sallahuddin al-Ayyubi berlaku pada 26 Rejab.Maka beliau menyuruh tenteranya untuk membersihkan Masjidil Aqsa yang dijadikan kandang babi dan lembu oleh tentera Rom.Kemuadian pada malam 27 Rejab beliau meminta seorang ulama’ untuk berceramah bagi meraikan hari bersejarah tersebut.

Jadi sepatutnya 27 Rejab pada setiap tahun bukan sekadar sambutan Israk Mikraj.Malah lebih dari itu disambut Hari Pembebasan Baitul Maqdis.Namun begitu, persoalan tarikh ini tidak perlu diperdebatkan.Apa yang lebih penting ialah iktibar yang dapat diambil.

Risalah ini menpunyai 2 bab.

Bab 1:Tafsir ayat pertama surah al-Israk.

Bab 2:Pengajaran Israk Mikraj.Bab 2 menpunyai 7 fasal.

Fasal1:Kepentingan Solat

Fasal 2:Hidupnya Para Rasul

Fasal 3:Berjumpa Nabi SAW secara Yaqazah.

Fasal 4:Agama Allah adalah Satu(Fitrah)

Fasal 5:Masalah Melihat Allah di Dunia dan Akhirat.

Fasal 6:Di mana Allah?

Fasal 7:Isu Palestin

(Bersambung)

Usul Pertama Imam Hassan al-Banna

“Islam adalah cara hidup yang syumul meliputi seluruh kehidupan, maka ia adalah Negara dan tanah air ataupun kerajaan dan rakyat.Ia juga akhlak dan kekuatan ataupun rahmat dan keadilan.Ia juga thaqafah dan qanun atau ilmu dan perundangan.Ia juga kebendaan dan harta ataupun usaha dan kekayaan.Ia juga jihad dan dakwah ataupun ketenteraan dan pemikiran.Sebagaimana ia adalah aqidah yang sebenar dan ibadah yang sahih”.Usul ini adalah berkenaan hakikat penting daripada hakikat2 Islam iaitu “kesyumulan Islam meliputi seluruh kehidupan”.Hakikat ini terang-terangan diketahui oleh orang yang mempunyai kesedaran dan pemahaman tentang Islam.Dalil2 syumulnya Islam daripada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya tidak terhitung banyaknya.

Namun begitu, perkara ini dipandang amat ganjil di sisi masyarakat Islam sewaktu Imam al-Banna menyatakan seruannya ini.Hatta di Negara kita pun terdapat orang yang memperlekehkan hokum Islam sehingga terdengar suara yang mengatakan perkataan politik mestilah dibuang atau diletak di luar pagar masjid.

Malah dipandang ganjil oleh sebahagian pertubuhan Islam yang menganggap Islam hanya juzuk tertentu seperti ibadah khusus sahaja.Dipandang ganjil oleh parti politik secular yang memisahkan agama daripada siasah dan menganggap kedua-duanya(yakni politik dan agama) tidak boleh bersatu.Sedangkan Imam al-Ghazali menyatakan dalam Ihya’ Ulumiddin: “Kerajaan dan agama adalah kembar.Agama adalah usul dan sultan adalah pengawal agama.Sesuatu yang tidak ada asal akan tumbang dan sesuatu yang tidak ada pengawal maka akan rosak”.

Prinsip kesyumulan Islam juga dipandang ganjil oleh masyrakat awam muslimin dan para pemerintah kerana jauhnya kehidupan mereka daripada mutiara Islam yang sebenar.Malahan ia dipandang ganjil oleh sebahagian ulama’ sedangkan dalil2 kesyumulan Islam terang-tengan berada di tangan dan di depan mata mereka.

Di tengah2 keganjilan ini Imam asy-Syahid menerangkan hakikat ini dan menyeru umat Islam melalui pertubuhan Ikhwanul Muslimin.Beliau cuba menjadikan teori kesyumulan Islam sesuatu yang praktikal dalam reality masyarakat.Beliau berusaha bersungguh-sungguh untuk menetapkan perkara ini dalam jiwa muslimin dan menerimanya sebagai satu manhaj hidup.

Sesiapa yang memerhatikan suasana masyarakat pada waktu itu dapatlah mengetahui nilai usul ini.Antaranya ialah pemikiran secular menyelinap masuk ke dalam minda sebahagian pelajar universiti, penulis dan ahli sastera.Pemikiran ini bersarang dalam pemikiran mereka dan berkembang sehingga mereka mengingkari kesyumulan Islam dan jadilah Islam itu terbatas dalam ruang lingkup ibadah khusus.Tiada lagi hubungan Islam dengan siasah dan hokum serta ekonomi dan kemasyarakatan dan seluruh aspek kehidupan yang lain.Maka dating Imam asy-Syahid menggerakkan umat Islam dan menjelaskan kepada mereka supaya mereka bangun,bergerak dan mengamalkan Islam sepenuhnya dari sekecil2 siwak hingga kepada jihad.
(akan bersambung)

Tuesday, July 20, 2010

Ke arah Kesatuan Umat Islam

Kita kena kembali seperti umat Islam dulu kala.Mereka bersatu dalam 5 perkara:

1)Kesatuan akidah di bawah kalimah syahadah.Alhamdulillah saya nampak umat Islam zaman sekarang boleh bersatu dengan kalimah ini.

2)Kesatuan syariat-semua 4 mazhab menerima Quran, Sunnah, Ijmak ulamak dan qiyas yang nyata sebagai sumber hukum.Tak seperti sekarang. Sudah ada suara2 hanya berpegang Quran dan Hadis Sohih saja.Ijmak ulamak dan qiyas ditolak mentah2.Malah al-Quran, Sunnah, Ijmak dan Qiyas tak dijadikan sumber perundangan.Ada negara Islam yang ambil British Law dan ada yang ambil Fance Law.

3)Kesatuan tamadun.

4)Kesatuan umat-tidak ada beza antara Arab, Melayu, Eropah, Cina India dll selagi mereka Islam.

5)Kesatuan negara Islam.Seluruh negara Islam memberi taat setia kepada khalifah yang satu bermula Khulafa' Rasyidin, umawiyah, Abbasiah dan berakhir dengan Usmaniyah pada awal 1920-an.Selepas itu negara2 umat Islam dipecahkan penjajah dan masing2 membawa haluan dan hala tuju yang berlainan.

Kelima2 kesatuan ini kita kena usahakan kalau nakkan umat Islam kembali gemilang.

Saturday, July 17, 2010

Siapakah Ibnu Qayyim al-Jawziyyah?

Ia bernama Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub az-Zar’i, dikenal dengan nama Ibn Qayyim al-Jawziyyah, lahir tahun 691 hijriyah dan wafat tahun 751 hijriyah. Al-Dzahabi dalam kitab al-Mu’jam al-Mukhtash menuliskan tentang sosok Ibn Qayyim sebagai berikut:

“Ia tertarik dengan disiplin Hadits, matan-matan-nya, dan para perawinya. Ia juga berkecimpung dalam bidang fiqih dan cukup kompeten di dalamnya. Ia juga mendalami ilmu nahwu dan lainnya. Ia telah dipenjarakan beberapa kali karena pengingkarannya terhadap kebolehan melakukan perjalanan untuk ziarah ke makam Nabi Ibrahim. Ia menyibukan diri dengan menulis beberapa karya dan menyebarkan ilmu-ilmunya, hanya saja ia seorang yang suka merasa paling benar dan terlena dengan pendapat-pendapatnya sendiri, hingga ia menjadi seorang yang terlalu berani atau nekad dalam banyak permasalahan” (al-Mu’jam al-Mukhtash).


Imam al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab ad-Durar al-Kaminah menuliskan tentang Ibn Qayyim sebagai berikut:

“Ia ditaklukkan oleh rasa cintanya kepada Ibn Taimiyah, hingga tidak sedikitpun ia keluar dari seluruh pendapat Ibn Taimiyah, dan bahkan ia selalu membela setiap pendapat apapun dari Ibn Taimiyah. Ibn Qayyim inilah yang berperan besar dalam menyeleksi dan menyebarluaskan berbagai karya dan ilmu-ilmu Ibn Taimiyah. Ia dengan Ibn Taimiyah bersama-sama telah dipenjarakan di penjara al-Qal’ah, setelah sebelumnya ia dihinakan dan arak keliling di atas unta hingga banyak dipukuli ramai-ramai. Ketika Ibn Taimiyah meninggal dalam penjara, Ibn Qayyim lalu dikeluarkan dari penjara tersebut. Namun demikian Ibn Qayyim masih mendapat beberapa kali hukuman karena perkataan-perkataannya yang ia ambil dari fatwa-fatwa Ibn Taimiyah. Karena itu Ibn Qayyim banyak menerima serangan dari para ulama semasanya, seperti juga para ulama tersebut diserang olehnya” (ad-Durar al-Kâminah Fi A’yan al-Mi’ah ats-Tsaminah ).


Sementara Ibn Katsir menuliskan tentang sosok Ibn Qayyim sebagai berikut:

“Ia (Ibn Qayyim) bersikukuh memberikan fatwa tentang masalah talak dengan menguatkan apa yang telah difatwakan oleh Ibn Taimiyah. Tentang masalah talak ini telah terjadi perbincangan dan perdebatan yang sangat luas antara dia dengan pimpinan para hakim (Qâdlî al-Qudlât); Taqiyuddin as-Subki dan ulama lainnya” (Al-Bidâyah Wa an-Nihâyah, j. 14, j. 235).


Ibn Qayyim adalah sosok yang terlalu optimis dan memiliki gairah yang besar atas dirinya sendiri, yang hal ini secara nyata tergambar dalam gaya karya-karya tulisnya yang nampak selalu memaksakan penjelasan yang sedetail mungkin. Bahkan nampak penjelasan-penjelasan itu seakan dibuat-buatnya. Referensi utama yang ia jadikan rujukan adalah selalu saja perkataan-perkataan Ibn Taimiyah. Bahkan ia banyak mengutak-atik fatwa-fatwa gurunya tersebut karena dalam pandangannya ia memiliki kekuatan untuk itu. Tidak sedikit dari faham-faham ekstrim Ibn Taimiyah yang ia propagandakan dan ia bela, bahkan ia jadikan sebagai dasar argumentasinya. Oleh karena itu telah terjadi perselisihan yang cukup hebat antara Ibn Qayyim dengan pimpinan para hakim (Qâdlî al-Qudlât); Imam al-Hâfizh Taqiyuddin as-Subki di bulan Rabi’ul Awwal dalam masalah kebolehan membuat perlombaan dengan hadiah tanpa adanya seorang muhallil (orang ke tiga antara dua orang yang melakukan lomba). Ibn Qayyim dalam hal ini mengingkari pendapat Imam as-Subki, hingga ia mendapatkan tekanan dan hukuman saat itu, yang pada akhirnya Ibn Qayyim menarik kembali pendapatnya tersebut.

Imam Taqiyuddin al-Hishni (w 829 H), salah seorang ulama terkemuka dalam madzhab asy-Syafi’i; penulis kitab Kifâyah al-Akhyâr, dalam karyanya berjudul Daf’u Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad sebagai bantahan atas kesesatan Ibn Taimiyah menuliskan sebagai berikut:

“Ibn Taimiyah adalah orang yang berpendapat bahwa mengadakan perjalanan untuk ziarah ke makam para Nabi Allah adalah sebagai perbuatan yang haram, dan tidak boleh melakukan qashar shalat karena perjalanan tersebut. Dalam hal ini, Ibn Taimiyah secara terang-terangan menyebutkan haram safar untuk tujuan ziarah ke makam Nabi Ibrahim dan makam Rasulullah. Keyakinannya ini kemudian diikuti oleh muridnya sendiri; yaitu Ibn Qayyim al-Jaiuziyyah az-Zar’i dan Isma’il ibn Katsir as-Syarkuwini.

Disebutkan bahwa suatu hari Ibn Qayyim mengadakan perjalan ke al-Quds Palestina. Di Palestina, di hadapan orang banyak ia memberikan nasehat, namun ditengah-tengah nasehatnya ia membicarakan masalah ziarah ke makam para Nabi. Dalam kesimpulannya Ibn Qayyim kemudian berkata: “Karena itu aku katakan bahwa sekarang aku akan langsung pulang dan tidak akan menziarahi al-Khalil (Nabi Ibrahim)”.

Kemudian Ibn Qayyim berangkat ke wilayah Tripoli (Nablus Syam), di sana ia kembali membuat majelis nesehat, dan di tengah nasehatnya ia kembali membicarakan masalah ziarah ke makam para Nabi. Dalam kesimpulan pembicaraannya Ibn Qayyim berkata: “Karena itu hendakalah makam Rasulullah jangan diziarahi…!”. Tiba-tiba orang-orang saat itu berdiri hendak memukulinya dan bahkan hendak membunuhnya, namun peristiwa itu dicegah oleh gubernur Nablus saat itu. Karena kejadian ini, kemudian penduduk al-Quds Palestina dan penduduk Nablus menuslikan berita kepada para penduduk Damaskus prihal Ibn Qayyim dalam kesesatannya tersebut. Di Damaskus kemudian Ibn Qayyim dipanggil oleh salah seorang hakim (Qadli) madzhab Maliki. Dalam keadaan terdesak Ibn Qayyim kemudian meminta suaka kepada salah seorang Qadli madzhab Hanbali, yaitu al-Qâdlî Syamsuddin ibn Muslim al-Hanbali. Di hadapannya, Ibn Qayyim kemudian rujuk dari fatwanya di atas, dan menyatakan keislamannya kembali, serta menyatakan taubat dari kesalahan-kesalahannya tersebut. Dari sini Ibn Qayyim kembali dianggap sebagai muslim, darahnya terpelihara dan tidak dijatuhi hukuman. Lalu kemudian Ibn Qayyim dipanggil lagi dengan tuduhan fatwa-fatwa yang menyimpang yang telah ia sampaikan di al-Quds dan Nablus, tapi Ibn Qayyim membantah telah mengatakannya. Namun saat itu terdapat banyak saksi bahwa Ibn Qayyim telah benar-benar mengatakan fatwa-fatwa tersebut. Dari sini kemudian Ibn Qayyim dihukum dan di arak di atas unta, lalu dipenjarakan kembali. Dan ketika kasusnya kembali disidangkan dihadapan al-Qâdlî Syamsuddin al-Maliki, Ibn Qayyim hendak dihukum bunuh. Namun saat itu Ibn Qayyim mengatakan bahwa salah seorang Qadli madzhab Hanbali telah menyatakan keislamannya dan keterpeliharaan darahnya serta diterima taubatnya. Lalu Ibn Qayyim dikembalikan ke penjara hingga datang Qadli madzhab Hanbali dimaksud. Setelah Qadli Hanbali tersebut datang dan diberitakan kepadanya prihal Ibn Qayyim sebenarnya, maka Ibn Qayyim lalu dikeluarkan dari penjara untuk dihukum. Ia kemudian dipukuli dan diarak di atas keledai, setelah itu kemudian kembali dimasukan ke penjara. Dalam peristiwa ini mereka telah mengikat Ibn Qayyim dan Ibn Katsir, kemudian di arak keliling negeri, karena fatwa keduanya -yang nyeleneh- dalam masalah talak” (Daf’u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrad, h. 122-123).


Ibn Qayyim benar-benar telah mengekor setiap jengkalnya kepada gurunya; yaitu Ibn Taimiyah, dalam berbagai permasalahan. Dalam salah satu karyanya berjudul Badâ-i’ al-Fawâ-id, Ibn Qayyim menuliskan beberapa bait syair berisikan keyakinan tasybîh, yang lalu dengan dusta mengatakan bahwa bait-bait syair tersebut adalah tulisan Imam ad-Daraquthni. Dalam bukunya tersebut Ibn Qayyim menuliskan:

“Janganlah kalian mengingkari bahwa Dia Allah duduk di atas arsy, juga jangan kalian ingkari bahwa Allah mendudukan Nabi Muhammad di atas arsy tersebut bersama-Nya” (Badâ-i’ al-Fawâ-id, j. 4, h. 39-40).


Tulisan Ibn Qayyim ini jelas merupakan kedustaan yang sangat besar. Sesungguhnya Imam ad-Daraquthni adalah salah seorang yang sangat mengagungkan Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari; sebagai Imam Ahlussunnah. Seandainya ad-Daraquthni seorang yang berkeyakinan tasybîh, seperti anggapan Ibn Qayyim, tentu ia akan mengajarkan keyakinan tersebut.

Pada bagian lain dalam kitab yang sama Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa langit lebih utama dari pada bumi, ia menuliskan:

”Mereka yang berpendapat bahwa langit lebih utama dari pada bumi mengatakan: Cukup alasan yang sangat kuat untuk menetapkan bahwa langit lebih utama dari pada bumi adalah karena Allah berada di dalamnya, demikian pula dengan arsy-Nya dan kursi-Nya berada di dalamnya” (Badâ-i’ al-Fawâ-id, h. 24).


Penegasan yang sama diungkapkan pula oleh Ibn al-Qayyim dalam kitab karyanya yang lain berjudul Zâd al-Ma’âd. Dalam pembukaan kitab tersebut dalam menjelaskan langit lebih utama dari bumi mengatakan bahwa bila seandainya langit tidak memiliki keistimewaan apapun kecuali bahwa ia lebih dekat kepada Allah maka cukup hal itu untuk menetapkan bahwa langit lebih utama dari pada bumi.

Syekh Muhammmad Arabi at-Tabban dalam kitab Barâ-ah al-Asy’ariyyîn dalam menanggapi tulisan-tulisan sesat Ibn al-Qayyim di atas berkata:

”Orang ini (Ibn al-Qayyim) meyakini seperti apa yang diyakini oleh seluruh orang Islam bahwa seluruh langit yang tujuh lapis, al-Kursi, dan Arsy adalah benda-benda yang notabene makhluk Allah. Orang ini juga tahu bahwa besarnya tujuh lapis langit dibanding dengan besarnya al-Kursi tidak ubahnya hanya mirip batu kerikil dibanding padang yang sangat luas; sebagaimana hal ini telah disebutkan dalam Hadits Nabi. Orang ini juga tahu bahwa al-Kursi yang demikian besarnya jika dibanding dengan besarnya arsy maka al-Kursi tersebut tidak ubahnya hanya mirip batu kerikil dibanding padang yang sangat luas. Anehnya, orang ini pada saat yang sama berkeyakinan persis seperti keyakinan gurunya; yaitu Ibn Taimiyah, bahwa Allah berada di arsy dan juga berada di langit, bahkan keyakinan gurunya tersebut dibela matia-matian layaknya pembelaan seorang yang gila. Orang ini juga berkeyakinan bahwa seluruh teks mutasyâbih, baik dalam al-Qur’an maupun Hadits-Hadits Nabi yang menurut Ahl al-Haq membutuhkan kepada takwil, baginya semua teks tersebut adalah dalam pengertian hakekat, bukan majâz (metafor). Baginya semua teks-teks mutasyâbih tersebut tidak boleh ditakwil” (Barâ-ah al-Asy’ariyyîn, j. 2, h. 259-260).


Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari fitnah dan ajaran sesat Wahabi....
Amin.... Bi Haqq an-Nabiyy Muhammad (Shalallallahu Alayhi Wa Sallam)..
Wa al-Hamdu Lillah Rabb al-Alamin

Friday, July 9, 2010

Berilmu tetapi tidak berakhlak

Ada seorang pelajar baru memasuki kuliah ilmu, lalu belajarlah ia dua, tiga hadith dari gurunya. Kemudian dia sudah menghafaz sedikit sebanyak ayat al Quran. Gurunya itulah satu-satunya yang dijadikan sumber rujukan. Segala-galanya yang betul datangnya dari gurunya. Pasti tiada salah. Lalu ia mula bermain dengan persoalan hukum. Sebab dirasanya diri sudah cukup ilmu untuk berfatwa. Mana-mana yang tidak berkenan atau bercanggah dengan pendapatnya dia mengatakan itu adalah sesat barat.

Sehinggakan habis dihukum ulama yang muktabar, mujtahid adalah tersilap pandangan mereka. Dengan memberi alasan yang dirasanya paling kukuh - ulama tidak maksum, berhujjah mestilah mengikut dalil yang paling sahih dan terkuat.

Malangnya, yang betul baginya adalah ulama yang ia ikut, tetapi ulama yang lain pasti salah. Pasti salah hadithnya, dan berkemungkinan aqidah ulama itu terkeluar dari ahlu sunnah wal jama'ah. Manakala dalil yang terkuat baginya sebenar adalah dari apa yang ia dapat sendiri dari kitab yang ia baca. Tentunya dalil itu juga dari ulama yang ia taksubkan.

Bermulalah era baru yang dizikirkan di bibirnya adalah - itu haram, ini bid'ah, engkau sesat!

Ada di antara mereka yang sudah diajar akhlaq oleh gurunya. Tentang adab percakapan, adab menuntut ilmu. Adab berhadapan dengan guru. Entah di mana silapnya, tetap sahaja murid itu lancang mulutnya bila berbual dengan gurunya. Tidak ada perasaan hormat. Bangkang, bidas, dan sebagainya untuk menunjukkan dirinya yang jahil itu adalah benar.

Zaman ini ada golongan pelajar yang bersemangat belajar ilmu hanya untuk tahu. Tetapi ia lupa - pengetahuan yang dia ada hanya sedikit. Akhirnya apa yang dia tahu itu menjadikan dia merasa hebat. Menjadikan dirinya terasa betul. Rupanya dia tenggelam dalam tahu tapi jahil akhlaq.

Tahu sahaja tidak cukup tanpa kefahaman. Orang yang hanya tahu gula itu manis, tidak sama dengan orang yang sudah merasai kemanisan gula apatah lagi dimana ia perlu digunakan kemanisan gula tersebut.

Allah dan RasulNya mengajar kita agar mempunyai akhlaq yang baik sesama manusia, samada dari segi pertuturan, perbuatan, bahkan dalam hati sendiri. Apatah lagi dengan sesama saudara Islam. Bukankah Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlaq, bahkan akhlaq Rasululah itu sendiri adalah al Quran?

Kita diajar untuk beradab kepada guru-guru, ustaz-ustazah, alim ulama kerana keutamaan mereka.

قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِى ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَـٰبِ (٩)

Katakanlah lagi (kepadanya): Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna.
(Surah az Zumar : 9)

Bahkan di dalam urusan solat jemaah sekalipun, diutamakan adalah orang yang lebih yang mahir bacaannya di dalam al Quran.Telah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam peperangan Uhud, sahabat yang lebih banyak mengambil al Quran didahulukan untuk dimasukkan ke dalam liang kubur.

Dari Jabir r.a :
Sesungguhnya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam telah menghimpunkan antara dua orang lelaki dari mereka-mereka yang terbunuh di dalam peperangan Uhud iaitu di kubur, kemudian baginda bersabda :"Yang manakah dari keduanya yang lebih banyak mengambil al Quran?". Apabila ditunjukkan kepada salah seorang dari keduanya, baginda mendahulukan (orang yang tersebut) ke dalam liang lahad.
(Riwayat Bukhari)

Hakikat Ilmu Yang Kita Ada

Adab sebagai pelajar, jika ilmu masih sedikit (hakikatnya ilmu manusia tiada yang banyak melainkan Allah yang Empunya Ilmu), masih bertatih tahulah berakhlaq. Sedangkan para ulama yang faqih, berkelana di bumi Allah untuk mencari ribuan guru, Dan mereka menulis kitab-kitab yang menjadi rujukan hingga kini, mereka amat menjaga akhlaq sesama guru dan ulama yang lain. Sehinggakan sifat-sifat yang baik dari diri mereka menjadi ikutan bagi ulama yang takutkan Allah.


إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَـٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ٢٨

Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun.
(Surah al Fatir : 28)

Oleh itu wahai pelajar, jika para ulama yang hebat ilmunya itu sendiri amat menjaga tutur katanya, tidak bermudah-mudah berhukum dengan apa yang tidak mereka ketahui. Mengapa kita sendiri yang amat sedikit ilmu tidak belajar untuk merendahkan diri?. Adakah akhlaq itu tidak termasuk di dalam halal dan haram di dalam perhubungan sesama manusia? Sudah bolehkah kita berlaku sombong dengan ilmu yang sedikit sedangkan kita lupa ilmu yang kita ada juga boleh ditarik pada bila-bila masa?.

~Ilmu tanpa akhlaq menunjukkan kita sendiri menghina ilmu yang diberi oleh ALlah.~…..

Monday, July 5, 2010

WAJIB AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

Berkata Imam al-Ghazali: "واعلم انهما من اصول الدين وبهما يحصل الغرض من بعثته تعالى الانبياء عليهم الصلاة والسلام"
“Ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat itu bahawasanya keduanya itu(Amar Makruf Nahi Mungkar) daripada pohon agama dan dengan keduanya itu hasil faedah daripada membangkitkan Allah Taala akan segala anbia alaihimus solatu wassalam.”
Adapun dalil yang menunjukkan wajib keduanya itu iaitu firman Allah Taala dalam Ali Imran:104- “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”
Dan berkata Imam al-Ghazali: Ayat ini menyatakan wajib menyuruh akan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan tetapi wajib fardhu kifayah bukan fardhu ain. Dan lagi firman Allah Taala dalam Ali Imran:110- “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar” Dan berkata Imam al-Ghazali: Ayat ini menunjukkan atas kelebihan menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan.Dan lagi beberapa ayat yang menunjukkan yang demikian itu dan lagi beberapa hadits Nabi SAW yang menunjukkan yang demikian itu.
Dan setengah daripada riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar as-Shiddiq ra bahawa ia berkata di dalam ia membaca khutbah:
"يا ايها الناس انكم تقرأون هذه الأية وتتأولونها على خلاف تأويلها (يا أيها الذين ءامنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم) واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر على ان ينكر عليهم فلم يفعل الا ويوشك ان يعمهم الله تعالى بعذاب من عنده"
“Hai segala manusia!Bahawasanya kamu membaca ayat ini,yakni ayat (يا أيها الذين ءامنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم)-ertinya “Hai manusia yang percaya akan Allah Taala! Lazimkan perbuatan diri kamu dan tiada memberi mudharat akan kamu oleh seorang yang sesat apabila kamu dapat pertunjuk” tetapi kamu mentakwilkan ayat ini dengan makna yang menyalahi akan maknanya yang sebenar.Dan bahawasanya aku mendengar akan Rasulullah SAW bersabda: Tiada daripada kaum berbuat amal dengan maksiat padahal ada pada mereka itu seseorang yang kuasa menegur atas mereka itu dan tiada ia menegahkan akan dia melainkan hampir bahawa diumumkan oleh Allah Taala akan mereka itu dengan seksaNya daripadaNya.”-riwayat Ashabus Sunan.
Dan lagi riwayat daripada Abi Tsa’labah ra bahasanya ia bertanya akan Rasulullah SAW tafsir firman Allah Taala: لا يضركم من ضل اذا اهتديتم maka sabda Nabi SAW: "يا ابا ثعلبة مر بالمعروف وانه عن المنكر.فاذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام.ان من وراءكم فتنا كقطع الليل المظلمزللمتمسك فيها بمثل الذي انتم عليه اجر خمسين منكم.قيل:بل منهم يا رسول الله.قال:لا بل منكم,لأنكم تجدون على الخير اعوانا ولايجدون على الخير اعوانا"
“Hai Abu Tsa’labah!Suruh olehmu dengan mengerjakan kebajikan dan tegahkan olehmu daripada mengerjakan yang mungkar.Maka apabila engkau lihat akan kikir yang diikut dan hawa nafsu yang diikut dan dunia yang dipilih dan ujub yakni suka tiap2 orang yang mempunyai bicara dengan bicaranya,maka ketika itu lazimkan dirimu.Dan tinggalkan olehmu akan orang awam itu kerana bahawasanya di belakang kamu itu beberapa fitnah seperti potongan2 malam yang amat kelam.Dan bagi orang yang berpegang di dalamnya dengan seumpama ada yang kamu pegang atasnya itu pahala 50 daripada kamu.Maka sembah sahabat:Tetapi pahala 50 daripada mereka itu ya Rasulullah!Maka sabdanya:Tidak,bahkan 50 daripada kamu kerana bahawa mendapat akan seorang yang menolong atas menyuruh berbuat kebajikan sedangkan mereka tiada mendapat akan seorang yang menolong atas menyuruh berbuat kebajikan”.-riwayat Imam Abu Daud, at-Tirmizi dan Ibnu Majah.
Dan lagi ditanyai orang akan Sayyidina Abdullah b Mas’ud ra daripada tafsir ayat ini maka katanya: "ان هذا ليس زمانها,انها اليوم مقبولة ولكن قد أوشك أن يأتي زمانها,تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا وتقولون فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم أنفسكم فلا يضركم من ضل اذا اهتديتم" “Zaman ini,yakni zaman sahabat dahulu itu iaitu bukan zaman yang dikehendaki makana ayat tersebut itu iaitu ayat: لا يضركم من ضل اذا اهتديتم Maka bahawa makna ayat ini makbul pada zaman sahabat tetapi belum diamalkan dengan dia.Dan tetapi sesungguhnya hampir lagi akan datang zamannya itu,iaitu kamu menyuruh dengan kebajikan maka diperbuat dengan kamu begini2 daripada kejahatan.Dan engkau berkata menyuruh berbuat kebajikan maka tiada diterima daripada kamu maka ketika itu lazim atas kamu bagi dirimu sendiri nescaya tiada member mudharat akan kamu oleh seorang yang sesat apabila kamu dapat pertunjuk.Yakni apabila mendapat akan masa yang tiada menerima oleh seorang akan suruh berbuat kebajikan nescaya wajib atasnya menjauh daripada bercampur dengan seorang.Dan jika menerima seorang akan yang demikian itu maka wajib bercampur dengan manusia supaya menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan tetapi adalah yang demikian itu fardhu kifayah.
Dan lagi sabda Nabi SAW: "ان الله تعالى لا يعذب الخاصة بذنوب العامة حتى يرى المنكر بين اظهرهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه" “Bahawasanya Allah Taala tiada menyeksa orang yang khas dengan sebab dosa orang yang am hingga dia melihat akan maksiat yang mungkar antara hadapan mereka itu padahal mereka itu kuasa bahawa menegur akan dia maka tiada menegahkan ia akan perbuatan maksiat yang mungkar itu”-riwayat Imam Ahmad dan at-Tobarani.
Dan berkata Sayyidina Abdullah b Abbas ranhuma: "قيل يا رسول الله:تهلك القرية وفيها الصالحون؟قال:نعم.قيل:لم يا رسول الله؟قال بتهاونهم وسكوتهم عن معاصي الله تعالى" “Ditanya oleh orang Rasulullah SAW dengan katanya:Ya Rasulallah!Adakah akan dibinasakan suatu dusun padahal ada di dalamnya orang yang soleh?Maka sabda Nabi SAW:Bahkan.Maka sembah orang itu:Betapa ya Rasulallah?Maka sabdanya:Dengan sebab memudahkan mereka itu dan diam mereka itu daripada menegahkan orang yang berbuat maksiat akan Allah Taala”-riwayat al-Bazzar dan at-Tobarani.
Dan berkata Sayyidatina Aisyah ranha: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أهل قرية فيها ثمانية عشر ألفا,عملهم عمل الأنبياء.قالوا:يا رسول الله كيف ذلك؟قال لم يكونوا يغضبون لله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر" “Sabda Rasulullah SAW:Diseksa oleh Allah Taala akan dusun yang di dalamnya itu 18000 padahal amal mereka itu seperti amal anbia.Maka sembah sahabat:Ya Rasulallah!Betapa yang demikian itu?Maka sabdanya:Sebab tiada ada mereka itu marah kerana Allah Taala dan tiada menyuruh mereka itu dengan berbuat kebajikan dan tiada menegah mereka itu daripada orang yang berbuat maksiat yang mungkar” Berkata al-Iraqi:Aku tidak mendapati ia adalah Marfu’.Dan disebut bagi Ibnu Abid Dunya suatu hadis seperti ini.
Dan setengah daripada kelebihan menyuruh berbuat dengan kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan itu iaitu kata Sayyidina Abu Zar al-Ghifari r.a: "قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:يا رسول الله هل من جهاد غير قتال المشركين؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:نعم يا أبا بكر. ان لله تعالى مجاهدين في الأرض أفضل من الشهداء أحياء مرزوقون يمشون على الأرض يباهي الله بهم ملائكة السماء وتزين لهم الجنة كما تزينت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ومن هم؟قال هم الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والمحبون في الله والمبغضون في الله.قال والذي نفسي بيده ان العبد منهم ليكون في الغرفة فوق الغرفات فوق غرف الشهداء للغرفة منها ثلاثمائة ألف باب منها الياقوت والزمرد الأخضر على كل باب نور وأن الرجال منهم ليزوج بثلاثمائة ألف حوراء قاصرات الطرف عين كلما التفت الى واحدة منهن فنظر اليها تقول له أتذكر يوم كذا وكذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وكلما التفت الى واحدة منهن ذكرت مقاما أمر فيه بمعروف ونهى عن المنكر"
“Berkata Sayyidina Abu Bakar as-Shiddiq ra:Ya Rasulallah!Adakah daripada orang perang sabil yang lain daripada membunuh orang kafir musyrik?Maka sabda Rasulullah SAW:Bahkan wahai Abu Bakar. Bahawasanya adalah bagi Allah Taala mujahidin yakni orang yang perang sabil di bumi yang terlebih afdhal daripada orang yang mati syahid perang sabil dengan kafir padahal mereka itu hidup dan diberi rezeki akan dia dan berjalan di atas bumi padahal memegah Allah Taala dengan mereka itu akan malaikat yang di langit dan berhias bagi mereka itu syurga seperti berhias Ummu Salamah bagi Rasulullah SAW.Maka berkata Sayyidina Abu Bakar:Ya Rasulallah!Siapa mereka itu?Maka sabda Nabi SAW:Mereka itulah orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan dan memeliharakan mereka itu akan segala had hukum syara’ Allah Taala dan kasih-kasihan mereka itu dengan orang yang mukmin kerana Allah Taala dan benci mereka itu akan orang yang berbuat maksiat kerana Allah Taala.Maka sabda Nabi SAW:Demi Tuhan yang menjadikan diriku dengan tangan kudratNya, bahawasanya seorang hamba Allah daripada mereka itu ada ia duduk di dalam mahligai di atas beberapa mahligai di atas mahligai syuhada, dan bagi tiap2 satu mahligai daripadanya 300000pintu daripada yaqut yakni permata merah dan zamrud yakni permata yang hijau.Di atas tiap2 pintu itu nur.Dan bahawasanya seorang lelaki daripada mereka itu diberi isteri dengan 300000 bidadari yang amat elok rupanya.Maka tiap2 berpaling lelaki itu kepada tiap2 satu daripadanya itu dan melihat ia kepadanya maka berkata bidadari itu baginya:Adakah engkau ingat pada hari begini2 padahal engkau menyuruh dengan berbuat kebajikan dan engkau menegahkan daripada berbuat kejahatan.Dan tiap2 berpaling pula lelaki itu kepada tiap2 satu daripada bidadari maka menyebut ia baginya akan tiap2 tempat yang menyuruh ia di dalamnya dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan itu dengan katanya:Adakah engkau ingat pada tempat begini2 engkau menyuruh berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan.Demikianlah adanya”-Berkata al-Iraqi:Aku tidak menemui baginya asal, Hadis Munkar.
Dan setengah daripadanya kata Sayyidina Abu Ubaidah b Jarrah ra: "قلت يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله؟فقال رجل قام على وال جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله.فان لم يقتله فان القلم لا يجري عليك بعد ذلك وان عاش ما عاش" “Aku berkata:Ya Rasulallah!Apa syuhada yang terlebih mulia kepada Allah Taala?Maka sabda Rasulullah SAW:Iaitu lelaki yang berdiri kepada raja yang zalim maka menyuruh ia akan dia dengan berbuat kebajikan dan menegahkan ia akan dia daripada berbuat kejahatan.Maka membunuh raja itu akan dia maka iaitulah terlebih mulia syuhada kepada Allah Taala.Maka jika tiada membunuh raja itu akan dia maka bahawasanya qalam malaikat kiraman katibin itu tiada berlaku menyurati(menulis) atas kejahatan yang kemudian itu dan jikalau hidup ia selama hidupnya sekalipun.”-riwayat al-Bazzar kecualai فان لم يقتله hingga akhir ia adalah hadis munkar.
Dan berkata Hasan al-Bashri: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أفضل شهداء أمتي رجل قام على امام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله على ذلك فذلك الشهيد,منزلته في الجنة بين حمزة وجعفر" “Sabda Rasulullah SAW:Afdhal syuhada daripada umatku itu iaitu seorang lelaki yang berdiri kepada imam yang zalim yakni kepada raja yang zalim maka menyuruh ia akan dia dengan berbuat kebajikan dan menegahkan akan dia daripada berbuat kejahatan,maka membunuh raja itu akan dia atas yang demikian itu.Maka dengan yang demikian itu jadi ia syahid dan tempatnya itu di dalam syurga antara Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Jaafar"

Sunday, July 4, 2010

Kenapa dihebohkan lagi soal Wahabi?

Kenapa dihebohkan lagi soal Wahabi?Begitulah tajuk kolum emel dari seberang oleh Ahmad Muhajir dalam Harakah edisi Jumaat(2-4 Julai 2010).Dia menganggap isu ini adalah remeh temeh.

Dia menukilkan kata2 Dr Aid Abdullah al-Qarni bahawa Wahabi itu tidak wujud.Itu tidak lebih daripada provok dan propaganda Barat untuk mengadu domba umat Islam.Muhd Abd Wahab hanyalah penyeru umat kembali kepada akidah dan tauhid yang betul.Tepatnya kumpulan ini boleh disebut sebagai Muwahhidun.Benarkah begitu?

Bermulanya dakwah Wahabi pada tahun 1143H dan masyhur selepas 1150 di Najd dan Muhd Abd Wahab wafat pada 1206.Dia mendakwa dakwahnya bersumberkan Kitab dan Sunnah.Dia mengambil beberapa bid’ah Ibnu Taimiyah dan menghidupkannya seperti haram tawassul dengan Nabi SAW dan musafir untuk ziarah kubur para Nabi, wali dan orang soleh untuk berdoa di sana dengan harapan dimaqbulkan Allah.Dia juga mengkafirkan siapa yang menyeru dengan lafaz:Ya Rasulallah atau Ya Muhammad atau Ya Ali atau Ya Abd Qadir Aghisni atau seumpanya kecuali kepada yang hidup.Juga beraqidah tajsim dan mengatakan Allah mempunyai arah.
Dia juga mengharamkan selawat ke atas Nabi SAW selepas azan manakala pengikutnya mengharamkan sambutan Maulidur Rasul sedangan Syeikh mereka Ibnu Taimiyah menyatakan boleh.Kebanyakan guru Ibnu Abd Wahab meramalkan beliau akan sesat dan menyesatkan dan ia benar2 berlaku.Muhd Abd Wahab menyangka tujuan perlakuan bid’ahnya ialah untuk membersihkan ajaran tauhid daripada syirik dan manusia berada dalam syirik semenjak 600 tahun dan beliau adalah mujaddid.
Beliau membawa ayat2 Quran yang turun kepada Musyrikin lalu ditujukan kepada ahli tauhid seperti al-Ahqaf:5- “Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa) nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?” dan Yunus:106 – “Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim." Dan ar-Ra’du:14- “Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka”.
Kata Muhd Abd Wahab:Siapa yang beristighasah dengan Nabi SAW dan para Nabi,wali dan orang soleh atau menyeru baginda dan minta syafaat sesungguhnya mereka seperti kaum musyrik tersebut dan termasuk dalam umum ayat ini.Dia juga menjadikan firman Allah dalam surah az-Zumar:3- "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya."Beliau berkata orang yang bertawassul seumpama orang musyrik tersebut.

Wahabi juga menegah selawat ke atas Nabi SAW atas menara selepas azan.Diriwayatkan sorang lelaki soleh yang buta azan dan berselawat ke atas Nabi SAW selepas azan.Lalu dibawa kepada Muhd Abd Wahab lalu beliau menyuruh dibunuh lelaki tersebut.Maka pengikutnya pun membunuh lelaki itu.

Di Damsyiq, muazzin Masjid ad-Daqaq berselawat ke atas Nabi dengan katanya:As-Solatu was salamu alaika ya Rasulallah.Seorang Wahabi melaungkan dengan suara yang lantang:Perbuatan ini haram dan seperti orang yang berzina dengan ibunya.Maka berlakulah pertengkaran antara Wahabi dan ahli Sunnah.Kes tersebut dibawa kepada Mufti Damsyiq waktu itu iaitu Abul Yusri Abidin maka Mufti menyuruh pemimpin Wahabi Nasiruddin al-Albani dan melarang beliau mengajar dan mengugut akan dihalau daripada negeri sekiranya melanggar perjanjian.Adakah ini boleh disebut Muwahhidin.

Banyak lagi kalau nak dibongkar tentang Wahabi tetapi cukuplah di sini.

Friday, July 2, 2010

JANGAN MENYUSAHKAN

Sabda Nabi SAW: ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة"

“Sesungguhnya agama Islam itu mudah.Dan tidaklah seseorang itu memayahkan agama kecuali akan menyulitkannya.Maka tunjukkan kepada jalan kebenaran, bercakaplah dengan percakapan yang baik, sampaikan berita gembira, mohonlah pertolongan pada waktu pagi dan petang dan sesuatu daripada perjalanan pada waktu malam” –Riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah ra.

Dalam satu riwayat:"سددوا وقاربوا واغدو وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا فلن يشاد الدين احد الا غلبه الدين فلا تشددوا على انفسكم وان خير الاعمال ادومها"

“Tunjukkan kepada jalan kebenaran, bercakaplah dengan percakapan yang baik, berpagilah, berpetanglah dan sesuatu daripada perjalanan pada waktu malam.Bersederhanalah, bersederhanalah kamu akan sampai kepada tujuan.Dan tidaklah seseorang itu memayahkan agama kecuali akan menyulitkan urusan agamanya.Maka janganlah kamu menyusahkan dirimu.Dan sebaik2 amalan adalah yang kekal”.

Fahamilah panduan Nabawi yang mulia ini.Lakukan ketaatan kepada Allah Taala dengan amalan2 pada waktu cergas dan sunyi hati daripada urusan dunia nescaya kamu akan mendapat kelazatan beribadat dan tidak jemu serta sampai tujuan dan cita2 kamu.Sebagaimana seorang musafir yang pintar mengambil jalan yang betul pada waktunya dan dapat sampai ke tempat tujuan tanpa penat lelah.

Sesungguhnya Islam mencela al-Musyaddidin(orang yang memayahkan) sampai manusia lari daripada agama kerana mereka mengelirukan hakikat Islam yang sebenar sedangkan mereka tidak sedar hal tersebut.

Ibnu Mas’ud ra meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda: "هلك المتنطعون"-قالها ثلاثا

“Hancurlah al-Mutanattiun”-Baginda SAW mengulang sebanyak 3 kali.-Riwayat Imam Muslim.

Al-Mutanattiun ialah orang yang memayahkan bukan pada tempatnya.

Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil berat kepada para sahabat dengan peringatan yang sederhana karana takutkan bosan daripada mereka..Ini adalah manhaj yang cukup cantik dalam tarbiah ilmiah dan akhlak Islamiah.

Daripada Abu Ubaidillah Jabir b Samurah ra:katanya "كنت اصلي مع النبي (ص) الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا"

“Sesungguhnya aku solat bersama Nabi SAW dan solatnya adalah sederhana dan begitu juga khutbahnya adalah sederhana”.-riwayat Imam Muslim.

Maka Baginda adalah orang yang sederhana dalam solatnya.Baginda tidak memanjangkan solat hingga jemu sahabat kerana di kalangan mereka ada orang lemah, sakit dan yang berhajat.Namun begitu baginda tidak mensegerakan solatnya sehingga tiada khusyuk dan khudhuk.

Antara ifrat dan tafrit ramai orang yang melakukan kesalahan.Daripada Ibnu Abbas ra katanya:

"بينما النبي (ص) يخطب اذ هو برجل قائم فسال عنه فقالو:ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي (ص):مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه"

“Ketika mana Nabi SAW berkhutbah ada seorang lelaki yang berdiri maka Baginda bertanya tentangnya maka sahabat menyahut: Dia Abu Israil bernazar untuk berdiri di tengah panas matahari dan tidak duduk dan tidak berteduh serta tidak bercakap dan berpuasa.Maka Nabi SAW bersabda: “Suruhlah dia berteduh,bercakap dan duduk tetapi sempurnakan puasanya”-riwayat Imam Bukhari.

Daripada Ummul Mukminin Aisyah ranha:

"ان النبي (ص) دخل عليها وعندها امراة قال من هذه؟قالت فلانة تصلي بالليل تذكر من صلاتها قال:مه عليكم بما تطيقون فو الله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما داوم صاحبه عليه"

“Sesungguhnya Nabi SAW masuk rumah sedangkan di sisi Aisyah ranha ada seorang wanita.Sabda Baginda:Siapakah ini?Jawab Aisyah:Wanita ini solat pada waktu malam dan sedang menceritakan tentang solatnya.Baginda bersabda:Berhentilah, hendaklah kamu beribadat satakat kemampuan kamu. Demi Allah, Allah tidak jemu member pahala hinggalah kamu jemu beribadat.Dan sebaik2 urusan agama di sisi Allah ialah yang mana pengamalnya melakukan secara berterusan.”-Muttafaq Alaih.

Benarlah Firman Allah dalam al-Baqarah:185: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Thursday, July 1, 2010

NASIHAT KEPADA PARA KHATIB DAN PENDAKWAH


Di sini kami ingin menasihatkan para khatib dan pendakwah sebagai berikut:

Janganlah menghalang manusia melakukan sesuatu perkara yang tidak disepakati bahawa ianya adalah mungkar.Bahkan cara yang terbaik ialah melakukan dialog yang tenang untuk menerangkan pegangan kedua2 pihak.Dan janganlah mana2 pihak melampaui batas untuk menegakkan pendapatnya dan menyalahkan setiap orang yang tidak bersependapat dengannya.Perkara ini adalah taassub dan taassub adalah sesuatu yang sangat dibenci.Ia juga menyebabkan pecahbelah pemikiran masyarakat awam ketika mereka mendengar seorang khatib terlampau menegah sesuatu perkara manakala khatib yang lain tidak mengingkarinya bahkan mengajak melakukan perbuatan tersebut.Dengan ini bergoncang kepercayaan umat terhadap ulama sampaikan mereka merujuk kepada rujukan lain yang menambahkan lagi keraguan dan perpecahan.Maka ini menyebabkan berlakunya penyelewengan yang wajib kita ubah.

Apabila kami menujukan nasihat ini kepada pendakwah, maka lebih aula kami menasihati mereka yang bukan ahli dalam masalah2 agama:-Hendaklah mereka tidak mencampuri urusan perselisihan pendapat yang tidak disepakati di kalangan ulama ini.Dan janganlah jumud berpegang dengan pandangannya berdasarkan hawa nafsu dan akal fikiran semata-mata hanya mereka saja yang benar manakala pihak lain semuanya salah.

Kami tegaskan pesanan ini supaya mereka yang terjun dalam bidang dakwah mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai mazhab dan pandangan yang pelbagai.Ilmu yang kurang adalah ilmu yang boleh menyeleweng.Ilmu ini mendatangkan keburukan kepada pemiliknya dan murid2nya serta masyarakat seluruhnya.

Pengetahuan yang sohih dan luas dalam Islam mendatangkan ketenangan jiwa dan minda serta penyelesaian kepada banyak problem yang rumit dan hal ehwal semasa yang tidak dapat disembuhkan melainkan dengan pemahaman Islam yang sebenar.Ia juga menjaga kesatuan masyarakat daripada perpecahan yang menuju kehancuran umat.Ia juga adalah peluang untuk menyatakan toleransi dan anugerah Islam yang mana kegemilangannya sesuai untuk dilaksanakan di setiap masa dan tempat.

Sesungguhnya jumud terhadap satu pendapat yang tidak qat’I menjadikan Islam terasing di tengah2 zaman yang penuh dengan gelombang pemikiran, pandangan dan rekaan baru yang digunakan oleh manusia sekarang.

Selagi mana usul yang sabit bagi agama teguh, maka ia adalah tiang asas yang mana terbinanya Islam. Manakala hal2 furu’(cabang) hanyalah penyempurna yang mungkin akan berubah menurut pandangan ulama mengikut peredaran zaman.

Perlu diingatkan di sini bahawasanya kewajipan Amar Makruf Nahi Mungkar mesti dilaksanakan dengan berhikmah dan nasihat yang baik.Sekiranya membawa kepada perdebatan, maka ianya wajib diadakan dengan cara yang terbaik sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nahl:125- “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.”