Tuesday, October 4, 2011

As-Siddiqun dan Asy-Syuhada'

“Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasulNya, merekalah pada sisi (hukum) Tuhan mereka, (orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi darjatnya) seperti orang-orang "Siddiqiin" dan orang-orang yang mati Syahid; mereka akan beroleh pahala dan cahaya orang-orang Siddiqiin dan orang-orang yang mati syahid itu…”-surah al-Hadid:ayat 19

Dalam ayat ini disebut as-Siddiqun yang membawa erti bersangatan dalam membenarkan Rasul SAW atau sifat benar dalam ucapan mereka.Mereka juga mendapat pahala syahid.

Zahir ayat menunjukkan setiap orang yang beriman dengan Allah dan para Rasul mendapat darjat para Siddiqun yang mana darjat mereka di bawah daripada darjat para Nabi dan di atas darjat golongan khusus(al-muridun).Dan setiap yang beriman mendapat darjat Syuhada’.Tetapi tidak demikian.Bahkan ditanggung ayat ini kepada iman yang khusus serta kesempurnaan iman.

Maka setiap Mukmin yang hakiki adalah Siddiq dan Syahid, yakni mengikuti jejak langkah mereka.Mereka mendapat pahala dan cahaya golongan Siddiqun.Berkata Imam al-Qusyairi: As-Siddiq ialah orang yang seimbang zahir dan batinnya ataupun dangan kata lain syariat dan hakikatnya.

No comments: