Saturday, December 12, 2009

Jawapan kepada Tuduhan terhadap Asya'irah 2:Mereka menggunakan akal semata-mata

Tuduhan aqidah Imam al-Asy’ari dan pengikutnya adalah berdasarkan pemikiran semata-mata.Tidak berdasarkan kepada al-Quran dan hadis.Syeikh Daud Abdullah al-Fatoni dalam ad-Durruts Tsamin tulis, “Kemudian diangkatkan kitab yang ia(Imam al-Asy’ari karang atas mazhab ahlus sunnah kepada manusia. Maka ia pertama-tama orang yang mengedarkan ilmu aqaid atas jalan kitab dan sunnah.Yakni mengikut Quran dan hadis dan ijma’ sahabat yang dahulu2 yang soleh2”.

No comments: