Thursday, January 22, 2009

surah makkiyah dan surah madaniyah

ketahuilah bahawa Allah menurunkan al-quran dari luh mahfuz ke langit dunia sekaligus pada bulan ramadhan-malam lailatul qadar. kemudian diturunkan beransur-ansur kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril berdasarkan peristiwa yang berlaku di zaman baginda mengikut ketentuan Allah.

Tertib penurunan al-quran bukan sebagaimana tertib mashaf sekarang ini.Ayat pertama yang diturunkan di makkah ialah iqra' bismirabbikallazi khalaq.kemudian mengikut tertibnya adalah surah NUN wal qalami, al-muzzammil, al-mudassir, tabbat yada abi lahab, izasyamsu kuwwirat, sabbihisma rabbikal a'la, wallaili iza yaghsya, walfajri, wadhuha, alam nasyrah, wal asri, al-'adiyat, al-kausar, at-takasur, araaita, al-kafirun, al-fil, al-ikhlas.

Kemudian an-najmu, abasa, al-qadr, al-buruj, at-tin, quraisy, al-qariah, al-qiamah, al-humazah,al-mursalat, qaf, al-balad, at-toriq, iqtarabatis sa'ah, sad, al-a'raf,al-jin, yasin, al-furqan, fatir, maryam,toha, al-waqiah, asy-syuara', an-namlu, al-qasas, bani israil atau al-isra', yunus, hud, yusuf, al-hijr, al-an'am, as-soffat, luqman, saba', az-zumar, al-mukmin, hamim sajadah, hamim ain sin qaf, az-zukhruf, ad-dukhan, al-jasiah, al-ahqaf, az-zariat.

Kemudian surah al-ghasyiah, al-kahfi, an-nahli, Nuh, Ibrahim, al-anbiya', al-mukminun, alif lam mim tanzil sajadah, at-tur, al-mulk,al-haqqh, saala sailun, amma yatasaalun, an-naziat, izas samaun fatorot, izas samaun syaqqat, ar-rum, al-ankabut.Ulama berselisih tentang surah terakhir diturunkan diMakkah.Kata Ibnu Abbas al-ankabut.Kata ad-Dohak dan 'Ato' al-mukminun.Kata Mujahid wailun lil mutaffifin.Maka kesemua surah yang diturunkan di Makkah berjumlah 83 surah berdasarkan riwayat yang siqah.

manakala di Madinah diturunkan 31 surah.surah pertama diturunkan di Madinah ialah al-baqarah, kemudian al-anfal, ali imran, al-ahzab,al-mumtahanah,an-nisa', iza zulzilatil ard, al-hadid, Muhd saw, ar-ra'du, ar-Rahman, al-insan, at-tolaq, lam yakun, al-hasyr, al-falaq,an-nas, iza jaa nasrullahi wal fath, an-nur, al-haj,al-munafiqun,al-mujadalah,al-hujurat,at-tahrim,as-sof,al-jumuah,at-taghabun, al-fath, at-taubah, al-maidah.Sebahagian ulama mendahulukan al-maidah daripada at-taubah.

Manakala surah al-fatihah dikatakan diturunkan dua kali.Sekali di Makkah dan sekali di Madinah.Ulama juga berselisih tentang beberapa surah sama ada diturunkan di Makkah ataupun di Madinah.

No comments: