Monday, January 19, 2009

asyairah dan maturidiah adalah ahli sunnah wal jamaah

Menurut al-khayali dalam hasyiahnya ke atas syarah al-aqaid;al-asyairah adalah ahlu sunnah wal jamaah.kelompok ini masyhur di negeri khurasan,iraq,syam.begitu juga almaturidiah juga ahli sunnah.antara dua kumpulan ini ada sedikit perbezaan pendapat.

Di antara kitab2 asyairah adalah seperti kitab al-asma' was sifat karya abu mansur abd qahir b tohir b muhd at-tamimi al-baghdadi,kitab as-sunnah karya imam abul qasim hibatullah b al-hasan at-tobari al-lalakai,at-tazkirah al-qusyairiah karya al-imam abu nasr abd rahim b abd karim al-qusyairi,al-madkhal al-ausat ila ilmil kalam karya imam abu bakar muhd b al-hassan b faurak,al-kafi fil aqdis sofi karya al-imam al-faqih abul qasim abd rahman b abd somad al-iskaf an-naisaburi,umdatul aqaid wal fawaid biisbatil syawahid karya imam yusuf b zunas al-fandalai al-maliki,mu'taqid ahlus sunnah wal jamaah karya imam ruknul islam abu muhd abdullah b yusuf al-juwaini,i'tiqad ahlus sunnah karya imam zainul islam abul qasim abd karim b hawazin al-qusyairi,tahrirul matolib fi syarhi aqidah ibnul hajib karya muhd b abd rahman al-baki qadi jamaah di tunis,lam'ul adillah fi qawaid aqaid ahlus sunnah karya imamul haramain dan syarahnya karya imam syarfuddin b at-tilmisani,syarhul kubra karya syarif abu abdullah muhd b yusuf as-sanusi,hasyiah al-alamah abul wafa' al-hasan b mas'ud al-yusi alaih,mukhtasar syarhus sanusialal jazairiah karya ibnu turki,hidayatul murid syarah jauharut tauhid karya al-burhan al-laqqani,hasyiah ala ummul barahin karya asy-syihab ahmad b muhd al-ghanimi,al-aqidah karya imam abu ishaq asy-syirazi,al-aqidah karya imam izzuddin abd aziz b abd salam,misykatul anuar,kaimiaus saadah,al-maqsadul asna fi maani asmaillahil husna,al-maariful aqliahlubabul hikmah al-ilahiah,al-munqiz minadh dholal,al-mafsohu anil ahwal,iljamul awam fi ilmil kalam,al-arbain fi usuliddin,7 kitab ini semuanya karya imam al-ghazali,asrarut tanzil karya al-fakhrur razi,mahabbatul haq wa munjatul khalqi karya abul khair ahmad b ismail at-tolaqani al-quzwaini,tabyin kazbul muftara alal imam abul hasan al-asy'ari karya al-hafiz ibnu asakir,ta'wilul mutasyabihat karya syamsuddin ibnul laban.

Antara kitab al-maturidiah pula seperti syarah aqidah al-imam abu jakfar at-tohawi karya abul mahasin mahmud b ahmad b mas'ud al-qunawi al-hanafi,syarah al-aqaid an-nasafiah karya imam najmuddin umar b muhd an-nasafi,dan imam hafizuddin abdullah b ahmad an-nasafi,dan imam syihabuddin ahmad b abul mahasin at-tibi al-asadi al-hanafi,dan imam al-kastali,dan imam sa'duddin mas'ud b umar at-taftazani,hasyiah ahmad b musa al-khayali,al-musayarah karya al-kamal b al-humam serta syarah muridnya ibnu abi syarif,syarah al-fiqhul akbar karya al-alamah mula ali al-qari,nazmul faraid wa jam'ul fawaid karya al-fadil abd rahim b ali ar-rumi,isyaratul maram min ibaratil imam karya al-alamah bayadh zadah,al-umdah karya imam nasirul haq nuruddin abul mahamid ahmad b mahmud as-sobuni al-bukhari,syarah bahrul kalam karya al-bukhari,talkhisul adillah karya as-sifar dan lain2.

1 comment:

Fakeh said...

KAJIAN SEMASA MENGENAI PERKEMBANGAN WAHABBI DI MALAYSIA, sila google tajuk-tajuk seperti di bawah ini:-

(a) http://www.mediafire.com/?ne2dmyeinzo
(b) Jaringan Wahabbi Sdn Bhd
(c) Jom Kenali Dr Maza & Co
(d) Ahlul Bait Yang Dicerca
(e) Tok Ayah Zid Kedai Lalat
(f) Kuasa Tiang Kepada Cita-cita
(g) 40 Mutiara Hikmat Serambi Mekah

FAKEH KHALIFAH SAKA