Tuesday, November 17, 2009

Sahabat pun buat bid'ah.Masuk nerakakah mereka?

Antara bid'ah yang dibuat oleh para sahabat.

1)Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah ra katanya.Bersabda Rasulullah SAW kepada Bilal ra selepas solat fajar: "Wahai Bilal.Ceritakan kepada aku amalan paling baik yang engkau pernah lakukan dalam Islam?Sesungguhnya aku mendengar bunyi tapak kasut engkau dalam syurga?"Kata Bilal: Tidak ada suatu amalan yang paling baik dalam Islam yang aku buat melainkan setiap kali selepas aku bersuci sama ada waktu malam atau siang kecuali aku solat sunat.

Berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari:Diambil dari hadis ini harus berijtihad dalam ibadah kerana Bilal ra beristinbat dan dibenarkan perbuatannya oleh Baginda SAW.

Bilal ra mereka satu ibadat yang tidak ada nas daripada AQ dan Hadis.Beliau mengkhususkan amaln tersebut untuk dirinya dan sentiasa melakukannya tanpa merujuk kepada Rasul SAW.Amalannya telah diterima oleh Allah dan menjadi sebab masuknya ke dalam syurga.Dalam riwayat Imam Tirmizi baginda bersabda:"Dengan dua rakaat yang kamu lakukan ini kamu mendapat kedudukan yang tinggi.Rasulullah SAW mengakui amalan yang direka oleh Bilal ra dan menjelaskan solat sunat wuduk sunat kepada seluruh umat.

Baginda tak kat kat pula engkau wahai Bilal telah melakukan bid'ah dan akan kekal dalam neraka.

2-Hadis riwayat Bukhari daripada Rifaah b Rafi' ra katanya Kami bersolat di belakang Nabi.Ketika Baginda bangun iktidal daripada rukuk beliau berzikir Samiallahu liman hamidah.Sahut seorang lelaki:Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran toyyiban mubarakan fih.Setelah selesai solat Rasul SAW bertanya:Siapa tadi yang bercakap sekian2?Sahut lelaki tersebut:Saya.Sabda Baginda SAW:Aku melihat lebih daripada 30 malaikat berebut2 untuk mencatat kalimah tersebut"

Berkata al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari: Hadis ini menunjukkan harus kita mereka zikir dalam solat yang tidak ma'sur sekiranya zikir tersebut tidak menyalahi yang ma'sur.

Tak pula Nabi kata kepada lelaki berkenaan tak boleh zikir macam ni.Bid'ah.Setiap bid'ah sesat dan masuk neraka.

3-Dalam sohih Muslim daripada Ibnu Umar ranhuma katanya:Ketika kami solat bersam Rasul SAW berkata sseorang lelaki:Allahu Akbaru Kabira,Wal Hamdu lillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila.Maka sabda Baginda SAW:Siapa yang mengucapkan kalimah tersebut?Kata lelaki tersebut:Aku Ya Rasulallah.Sabda Baginda SAW:Aku kagum dengannya.Dibuka dengan kalimah tersebutn pintu2 langit.Kata Ibnu Umar: Tak pernah aku tinggalkannya sejak aku dengar sabda Rasul SAW yang berkenaan"

Lihat zikir ini.Mulanya sahabat berkenaan mengucapkannya tanpa ada sandaran daripada kitab dan sunnah.Kemudian diakui oleh Baginda SAW dengan menyebut fadhilatnya dan jelas ia adalah sunnah nabawiah syarifah yang diiltizamkan Sayyidina Ibnu Umar dan majoriti umat selepasnya.Tak pula Nabi kata zikir ni bid'ah dan pelakunya masuk neraka.

Kalau ada yang berkata perkara tersebut harus pada hayat Baginda SAW kerana Baginda akan mengajar para sahabat dengan wahyu daripada Allah.Sekiranya tepat denga hidayah Baginda mengakuinya dan sekiranya sesat Baginda menolaknya.Adapun selepas kewafatan Baginda dan teputus wahyu maka tidak harus.

Di sini dibawakan satu kisah seorang sahabat yang mereka ibadat yang tidak ada nas sedangkan dia tahu dia tidak akan berjumpa lagi Rasul SAW untuk bertanya adakah perbuatannya sunnah hasanah ataupun bid'ah dholalah.Antaranya ialah Sayyida Khubaib b 'Adi ra yang solat 2 rakaat rakaat sebelum dibunuh sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.Khubaib mereka amalan 2 rakaat bagi setiap orang Islam yang sabar dirinya dibunuh.

Berkata Dr Mahmud Abud Harmusy dalam kitab "al-Bid'atu wa asaruha fi ikhtilafil ummah":Hadis ini jelas menunjukkan Khubaib berijtihad dalam melaksanakn ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasul SAW serta tidak pernah diperintahkan.Sedangkan Khubaib tahu beliau akan mati sebelum bertanya amalannya kepada Rasul SAW.Namun begitu beliau melakukan amal "bid'ah" tersebut dalam keadaan dia tahu tidak dapat bertu dengan Nabi SAW lagi.

Adakah Sayyidina Khubaib mati dalam keadaan sesat dan bid'ah dengan melakukan 2 rakaat tersebut.Sudah pasti tidak.Bahkan beliau mukmin soleh lagi syahid yang mulia yang mana Nabi menjawab salamnya dengan sabda Baginda:"Wa alaikas salam ya Khubaib.Beliau telah dibunuh Quraisy"

No comments: