Sunday, November 1, 2009

Kelebihan Surah Yasin

Muhaddis Shaikh ‘Abdur Rahman al-Mubarakpuri rahimahuLlah ta’ala menerangkan mengenai Hadīś kelebihan surah Yasin.
(Qalb al-Qur’an) iaitu inti pati atau bahagian yang terbaik daripada al-Quran adalah surah Yasin. Kata Imam al-Ghazali, “Kesahihan iman adalah dengan mengiktiraf hari kebangkitan dan ia diterangkan dengan jelas pada surah ini. Oleh itu ia dinamakan qalb al-Quran.” Pandangan ini diterima baik oleh Imam Mufassir al-Fakhr al-Razi.
Kata Imam al-Tībī, (dinamakan ia qalb al-Quran kerana) ia mengandungi dalil-dalil yang kukuh, ayat-ayat yang terang, ilmu-ilmu yang tersirat, makna-makna yang mendalam, janji-janji yang menakjubkan dan batasan-batasan yang jelas. (Tuhfat al-ahwazi)

No comments: