Friday, November 13, 2009

Anak Panah Yang Tepat Kepada Puak Dakyah Palsu

Telah berlaku pada zaman kini sedikitnya dan hina nilai ilmu dan banyaknya kejahilan, geng tolol di kalangan penuntut ilmu.Syaitan membisikkan kepada mereka bahawa mereka mujtahid mutlak sehingga mereka menyangka diri seperti Imam Syafii,Malik, Ahmad dan an-Nukman r.anhum.Sesungguhnya pendakwaan diri sebagai mujtahid pada zaman ini walau sealim mana sekalipun adalah dakyah palsu.

Ketahuilah telah terputus ijtihad sejak beratus tahun yang lalu dengan ittifaq ulama2 mazhab.Dan tak dapat tidak bagi seorang muslim mengikuti salah satu dari mazhab yang empat kerana lemahnya daripada memahami kitab,sunnah dan istinbat hokum daripadanya secara individu.Dengan demikian dia telah menurut ajaran kitab Allah dan sunnah dengan bertaqlid kefahaman imam yang diikutinya.Umat Muhammad Alhamdulillah tidak terkeluar dengan mengikuti imam2 tersebut daripada mengikuti kitab Allah dan sunnah.

Berkata al-Allamah asy-Syihab ibnu Hajar al-Haithami:Ketika Imam al-Jalal as-Suyuti mendakwa dirinya mujtahid bangkit ulama2 lain sezamannya dan menulis kepadanya beberapa soalan dalam masaalah2 yang ulama membiarkan di dalamnya ada dua wajah (pendapat) lalu mereka meminta daripadanya sekiranya beliau di kalangan mujtahid yang paling rendah martabatnya(mujtahid fatwa) maka sebutkan pendapat yang paling rajih dalam masalah tersebut berdasarkan dalil dan qawaiq mujtahidin.Imam as-Suyuti memberi jawapan dan beralasan beliau mempunyai urusan lain daripada mengkaji masalah2 tersebut.

Berkata asy-Syihab:Telitilah bagaimana susahnya martabat mujtahid fatwa yang merupakan martabat ijtihad paling rendah.Lebih2 lagilah ijtihad mutlak.

Aku(refah00) berkata:Aku hairan bagaimana penuntut ilmu zaman moden boleh berpendapat kita perlu ambil hokum terus daripada kitab dan Sunnah serta mengenepikan kitab2 fiqh yang muktabar.Malah kitab2 fiqh dan ulama diperlekehkan.Wallahu A’lam.

No comments: