Saturday, May 22, 2010

Semangat berkobar tak dapat menerobos Takdir

سوابق الهمم لا تحرق اسوار الاقدار

“Kesemangatan itu tidak dapat menerobos tirai kepastian yang telah ditentukan oleh Allah”.

Sejak manusia ada dalam rahim ibu, Allah sudah menentukan akan nasibnya di alam dunia ini yaitu bahagia dan celaka.Kepastian yang sudah ditetapkan oleh Allah itu manusia tidak akan dapat menerobos dengan semangat kekuatan yang menggelora itu.

Kita perhatikan Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد-رواه البخاري

“Sesungguhnya tiap orang di antara kamu dikumpulkan pembentukannya(kejadiannya) di dalam rahim ibunya dalam 40 hari berupa nutfah(mani), kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga(40 hari), kemudian menjadi sekerat daging selama itu juga(40 hari). Kemudian diutuslah kepadanya Malaikat, maka ia meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan(ditetapkan) dengan 4 perkara: ditentukan rezqinya, ajalnya(umurnya), amal(pekerjaannya), celaka atau bahagia”.(HR Imam Bukhari)

Dengan berdasarkan hadis di atas bahawa manusia hidup di alam ini tinggal melaksanakan apa yang sudah menjadi kepastian dan ketentuan Allah tersebut.

Jadi seandainya ada orang yang mempunyai cita2 tinggi misalnya ingin jadi seorang sarjana, tapi dalam suratan takdirnya ia memang dijadikan dan ditetapkan menjadi orang yang berkedudukan rendah, dengan semangat usaha yang menggelora untuk mencapai title atau pangkat tersebut tidak dapat menerobos takdir kepastian yang telah ditentukan.

Oleh kerana itu manusia tidak perlu banyak fikir tentang rezqinya, kedudukan dll.Sebab Allahlah yang menentukan kepastian sebelum manusia lahir.Tinggal manusia itu sendiri yang harus berusaha(ikhtiar).

No comments: