Monday, May 17, 2010

Pengislaman Raja Pasai atas titah Syarif Mekah

Moleklah diperihalkan petikan menarik daripada catatan Sejarah Melayu karya Tun Seri Lanang mengenai pengislaman Raja Pasai yang pertama dan juga pemerintah Islam yang pertama di Alam Nusantara yang dinobatkan oleh Syarif Mekah(Syarif Ibrahim Khalil) sekitar abad ke 13 Masihi. Riwayatnya adalah seperti berikut:

“Sebermula maka tersebutlah pada zaman Rasulullah SAW, baginda bersabda pada segala sahabat: “Pada akhir zaman kelak, ada sebuah negeri di bawah angin, Samudera namaya.Maka apabila kamu mendengar khabarnya negeri Samudera itu, maka segeralah kamu pergi ke negeri itu.Bawa isi negeri Samudera masuk Islam kerana di dalam negeri itu banyak wali Allah akan jadi.Tetapi ada pula seorang fakir di negeri Mu’tabari namanya(Malabar di India), ialah kamu bawa beserta kamu.” Setelah beberapa lamanya kemudian daripada sabda Nabi SAW, maka terdengarlah kepada segala negeri, dating ke Mekah pun kedengaran nama negeri Samudera itu.Syarif di Mekah menyuruhkan sebuah kapal membawa segala perkakasan kerajaan(alat kebesaran diraja) seraya disuruhnya singgah ke negeri Mu’tabari.Adapun nama nakhoda kapal itu Syeikh Ismail.”

“Maka apabila kapal itu pun belayarlah, ia singgah di negeri Mu’tabari.Adapun raja dalam negeri itu Sultan Muhammad namanya; maka baginda pun bertanya, “Kapal dari mana ini?” Maka sahut orang dalam kapal itu, “adalah kami ini kapal dari Mekah, hendak pergi ke negeri Samudera.” Adapun Sultan Muhammad itu daripada anak cucu Hadrat Abu Bakar as-Siddique RA. Maka ujar orang kapal itu: “Kerana kami pergi dengan sabda Nabi SAW.”

Setelah didengar oleh Sultan Muhammad sabda Rasulullah SAW itu maka dirajakannya anaknya yang tua di negeri Mu’tabari akan ganti kerajaannya.Maka baginda dengan anakanda baginda yang muda memakai pakaian fakir, meninggalkan kerajaan turun dari istana lalu naik kapal itu.Katanya: “Kamu bawalah hamba ke negeri Samudera.” Maka pada hati orang isi kapal itu, bahawa “inilah mudah-mudahan fakir yang seperti sabda Rasulullah SAW itu”.Maka fakir itu pun dibawanya naik kapal lalu belayar”.

“…Maka kapal itupun belayarlah ke Samudera.Maka fakir pun naik ke darat, maka ia bertemu dengan Merah Silu berkarang di pantai.Maka fakir itu pun bertanya katanya: “Apa negeri ini?” Maka sahut Merah Silu, “Adapun nama negeri ini Samudera.” Maka kata fakir itu, “Siapa nama pengetuanya dalam negeri ini?” Sahut Merah Silu, “Hambalah pengetua sekelian mereka itu.” Maka oleh fakir itu diislamkannya dan diajari Kalimah Syahadah.Setelah Merah Silu Islam maka Merah SIlu pun kembali ke rumahnya.”

“Syahadan pada malam itu Merah Silu pun tidur, maka ia bermimpi dirinya berpandangan dengan Rasulullah SAW.Maka sabda Rasulullah SAW kepada Merah Silu, “ngangakan mulutmu!” Maka oleh Merah Silu dingangakan mulutnya; diludahi oleh Rasulullah SAW mulut Merah Silu. Maka Merah Silu pun terjaga daripada tidurnya.Diciumnya bau tubuhnya seperti nawarastu.Telah siang hari maka fakir pun naik ke darat membawa Quran disuruhnya baca pada Merah Silu.Maka oleh Merah Silu dibacanya Quran itu.Maka kata fakir itu kepada nakhoda kapal: “Inilah negeri Samudera seperti sabda Nabi SAW itu.” Maka oleh Syeikh Ismail segala perkakasan kerajaan yang dibawanya itu semuanya diturunkannya dari dalam kapal itu.Maka Merah Silu dirajakannya dinamai Sultan Malikus Saleh. …Maka Syeikh Ismail pun belayarlah kembali ke Mekah, dan fakir itu tinggallah di negeri Samudera akan menetapi Islam isi negeri Samudera itu”

Makam Sultan Al-Malikus Saleh bertarikh Hijrah 692, iaitu bersamaan 1297M yang masih terpelihara sehingga pada hari ini jelas membuktikan bahawa pengakuan yang diterimanya untuk menjadi Sultan memanglah dating dari Syarif Mekah yang bernama Ibrahim Khalil.

No comments: