Tuesday, September 14, 2010

Sangkaan kepada Allah yang membawa kepada syirik

قال جعفر الصادق :من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك اذ لو كان علي شيء لكان محمولا ولو كان في شيء لكان محصورا ولو كان من شيء لكان محدثا

Berkata Imam Jaafar as-Sodiq: “Barangsiapa yang menyangka bahawa Allah di dalam sesuatu atau daripada sesuatu atau di atas sesuatu maka ia telah syirik.Ini kerana jikalau Allah berada di atas sesuatu sudah tentu Dia ditangguh oleh sesuatu.Jika sekiranya Allah di dalam sesuatu tentu Dia terbatas(terhad). Jika Allah daripada sesuatu sudah tentu Dia baharu.

No comments: