Wednesday, May 27, 2009

Kelebihan ilmu

Firman Allah taala yang bermaksud:”Mengangkatkan Allah taala akan mereka yang percaya dengan Allah taala daripada kamu dan mereka yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi”.
Al-Mujadalah:11

Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma:”Bagi ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat mukminin lainnya dengan 700 pangkat,yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan 500 tahun”

Dan firman Allah taala yang bermaksud:”Hanyasanya yang takut akan Allah taala itu daripada hambaNya itu iaitu ulama”.(Fatir:28)

Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:”Segala ulama itu mempusakai mereka itu akan Anbia”.(riwayat Abu Daud,at-Tirmizi dan Ibnu Hibban).

Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:” Yang terlebih afdhal daripada sekalian manusia itu iaitu orang mukmin yang alim.Jika dikehendaki orang kepadanya nescaya member manfaat ia akan dia.Dan jika dikayakan daripadanya(tidak diperlukan)nescaya mengkayakan ia akan dirinya”.(riwayat al-Baihaqi).

Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:”Yang terlebih hampir manusia daripada pangkat Nubuwwah itu iaitu ahli ilmu”.(riwayat Abu Naim)

Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:”Yang memberi syafaat pada hari kiamat itu tiga,iaitu anbia, kemudian ulama,kemudian syuhada”.(riwayat Ibnu Majah)

No comments: