Monday, May 25, 2009

Ilmu Yang Memberi Manfaat dan Kelebihannya.

Kata Imam al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah:”Dan ilmu yang member manfaat itu iaitu barang yang menambah takutmu akan Allah taala dan menambah pula di dalam penglihatan hatimu dengan kecelaan dirimu dan menambah pula di dalam pengenalanmu akan ibadah kepada Tuhanmu yang Maha Mulia dan yang Maha Tinggi.Dan mengurangkan akan gemarmu kepada dunia dan menambah gemarmu kepada akhirat.Dan membukakan ia akan mata hatimu dengan yang membinasakan akan amalmu hingga engkau memelihara diri daripadanya dan melihatkan ia akan dikau atas tipu syaitan dan perdayanya”

Kata setengah Arifin BILLAH:”Barangsiapa tiada baginya daripada ilmu kaum ini,yakni ilmu tasawuf nescaya ditakuti atasnya su’ul khatimah yakni mati di dalam maksiat”.

Kata Syeikh Abu Hasan asy-Syazili:”Barangsiapa tiada masuk lagi tiada mahir di dalam ilmu ini,yakni ilmu tasawuf nescaya mati ia padahal ia mengekali atas beberapa dosa yang besar padahal ia tiada mengetahui akan yang demikian itu”.

Kata Syekh Ibni Abbad dalam syarah hikam karangan Ibnu ‘Athaillah:”Dan inilah yakni ilmu tasawuf inilah segala ilmu yang sayugianya bagi manusia bahawa dikaramkannya di dalamnya akan umurnya yang lanjut pada menuntutnya dan jangan memadai daripadanya dengan banyak apakan lagi kalau hanya dengan sedikit”.

Kata Sayyid Abdul Qadir al-Idrus di dalam kitab ad-Durrus Tsamin:”Dan bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang kadar ini,yakni kadar fardhu ain ini memadalah dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul-Abidin karya Imam al-Ghazali dan mengenal perceraian ilmu batin yang lebih daripada ini bukan daripada fardhu ain(fardhu kifayah)”.

No comments: