Thursday, January 20, 2011

Sunnah sebagai sumber hukum

Sumber2 hukum ialah:

1)Al-Quran dan Hadis.Ittifaq seluruh umat Islam akui sebagai sumber hukum melainkan anti Hadis( atas dasar inilah Imam Hassan al-Banna mengatakan sumber hokum adalah Quran n Sunnah untuk satukan umat Islam).

2)Ijmak dan qiyas.Ittifaq Jumhur ulama iaitu daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Golongan yang tak setuju dengan ijmak ialah an-Nizom daripada Muktazilah dan sebahagian Khawarij. Manakala yang tak setuju dengan qiyas pula ialah al-Jakfariah dan az-Zohiriah.

3)Dalil yang menjadi ikhtilaf antara ulama seperti uruf, istishab, istihsan, masolih mursalah dll.

Ada setengah golongan menolak hadis untuk dijadikan hujah.Bagi golongan ni(yang kata guna Quran saja) kita sarankan buka dan fahami ayat2 berikut:

1)Surah an-Najm ayat 3&4

2)surah an-Nahl ayat 44

3)an-Nisa’ ayat 59

4)an-Nisa’ ayat 80

5)al-Hasyr ayat 7

6)an-Nisa’ 65

7)AL-Ahzab ayat 36

No comments: