Tuesday, March 27, 2012

Metod Pendidikan Muslim


Adakah mungkin bagi kaum Muslimin mempunyai metod pendidikan?Metod pendidikan yang bersumber langsung dari al-Quran dan Sunnah?Jika mungkin itu ada, mengapa orang2 Islam tidak mengambil faedah dari metod ini?

Kita tertanya2, mengapa tokoh2 didik kita di dunia Islam berarah ke Timur dan Barat untuk mengimport fikiran2 dan mencari teori2 dari balik pagar kawat dan dari seberang gelombang badai?Mengapa ahli2 akademik itu menelan dari hidangan2 mereka?Untuk mencari kaedah2 budi pekerti serta ilmu jiwa dan ilmu sosiologi?Padahal kita punya khazanah besar yang sangat prinsipal.

Sejarah telah menjadi saksi bahawa pada suatu masa tokoh2 kita telah mengembangkan ilmu2 kemanusiaan dan mengembangluaskan pada empat benua besar di dunia. Mereka mengotori dunia dan menyuluhi alam serta menetapkan hak2 bagi manusia.

Akan tetapi ahli akademik sekarang memakai falsafah Darwin, ajaran Ferwed, John Dewed an Doer Khaim dalam lapangan pendidikan, ilmu jiwa dan masyarakat.Falsafah Marxis dan Engle di dalam bidang ekonomi dan politik. Mengapakah justeru tokoh2 tersebut dijadikan kiblat? Apakah kerana mereka itu tidak mengenal Tuhan dan tidak beriman kepada agama? Apakah kerana mereka punya campur tangan yang lebar dalam pembentukan budi pekerti dan tatasusila? Ataukah kerana mereka itu tokoh2 Yahudi atau anasir dan pengatur teknik terkenal?

Mengapa kita berkiblat pada mereka dan tidak henti2 mengikutinya? Mengapa kita berbuat demikian, sedangkan kita memiliki lembaran2 dari ilmu pengetahuan dan iman serta syariat? Apakah ia sekadar dicocok hidung oleh orang lain? Atau taqlid bagi setiap yang baru dan aneh? Apakah gerangan hasil dari cocok hidung ini?

Telah berturut2 kekalahan kita di medan pertempuran. Bertubi2 kekalahan kita di bidang politik. Beruntun pula kekalahan kita di lapangan ilmu pengetahuan. Dan yang paling berbahaya adalah kekalahan kita kerana mengikuti jejak orang lain di dalam fikiran dan ilmu pengetahuan serta syariat yang menjauhkan kaum muslimin dari pundak kekuatan mereka dan sebab-sebab kebesarannya, sehingga para misionaris dan propagandis serta penjajah memasang jaringan penghalang antara kaum muslimin dan al-Quran.

Tidak cukup itu saja, bahkan mereka berusaha keras merubah sejarah dan menghancurkan kubu2 dan merampas kemajuan Muslimin. Mereka menggunakan segala upaya dan daya di dalam menjayakan perancangan ini. Mereka menggunakan tentera dan persenjataan, menggunakan media penerangan dan juru dakyahnya, menggunakan saranan pendidikan dan pelajaran, sehingga berhasil mengeluarkan generasi baru bernama dan bercorak Islam tetapi berjiwa Barat.

Berkata penyair Muslim, Muhammad Iqbal: “Sesungguhnya pelajaran dengan cara barat itu adalah lebih kuat pengaruhnya dari apa saja bahan kimia.”

No comments: