Monday, February 24, 2014

Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum utama

Kata Imam Hasan al-Banna dalam usul kedua: “Al-Quran al-Karim dan as-Sunnah yang suci adalah sumber rujukan bagi semua Muslim untuk mengetahui hokum-hakam di dalam Islam.Al-Quran difahami selari dengan kaedah Bahasa Arab tanpa memberat2kan dan membuta tuli dan memahami hadis yang suci bersumberkan periwayat2 yang siqah.”

Imam al-Banna telah menetapkan sumber pokok untuk memahami al-Quran ialah Bahasa Arab dan makna2 yang jelas dan dalil2 yang dekat.Beliau juga mengingkari perkara yang memberat2 dan melulu dalam memahaminya.Al-Quran al-Karim difahami sejajar dengan kaedah2 bahasa Arab tanpa memberat2kan dan berwenang2.

Maka sesiapa yang ingin memahami al-Quran adalah dengan memahami Bahasa Arab.Tiada cara lain untuk memahaminya selain dari cara ini.Sesungguhnya antara petunjuk para sahabat ialah menjauhi dari terlalu membebankan dalam memahami al-Quran dan mereka menegah cara sebegini.

Imam al-Banna bukan sahaja setakat membimbing ke arah sumber yang sahih bagi hokum-hakam bahkan membimbing ke arah cara yang ideal untuk memahami al-Quran dan as-Sunnah sehingga tidak mengambil setiap apa yang ia suka dan meninggalkan apa yang ia tidak suka tanpa dalil.

Imam al-Banna menjelaskan bahawa sunnah yang suci kefahamannya bersumberkan ahli2 hadis yang siqah.Mereka adalah di kalangan mereka yang paling mampu memahami kesahihan hadis dan sebaliknya serta “dilalah”(maksud2) dan maknanya.
  
Usul ini menutup pintu dari ahli sesat dan menyeleweng yang mempermainkan aqal pemikiran manusia.Mereka menipu orang jahil dengan kefahaman aneh yang jauh dari ruh al-Quran dan maksudnya dan hadis2 yang diada2kan yang tidak wujud serta penafsiran yang membebankan dan berwewenang.

Hadith merupakan sumber perundangan yang kedua selepas Al-Quran. Ia merupakan amali apa yang telah di jelaskan di dalam Al-Quran. Kadangkala ia mentafsirkan ayat, menjelaskan kekeliruan, memperincikan hukum hakam yang tidak di jelaskan di dalam mana-mana ruangan kecuali hadith. Inilah yang kita nyatakan seseorang yang mendakwa beliau hanya cukup beriman dengan Al-Quran adalah sesat. Ini kerana beliau meninggalkan sumber perundangan Islam yang kedua iaitu hadith.

Peranan hadith terhadap Al-Quran boleh kita simpulkan secara ringkas seperti berikut ;

Peranan Pertama:
MENJADI PENGUAT HUJJAH PERKARA YANG TELAH DI JELASKAN DI DALAM ALQURAN

Ini seperti yang kita maklum bahawa beberapa perkara yang dijelaskan oleh Al-Quran seperti solat, zakat, puasa dan haji.

Contoh hadith : بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

Islam itu di bina atas 5 dasar utama iaitu shahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan [Riwayat alBukhari]

Hadith di atas penguat ayat AlQuran iaitu :

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

“Dirikanlah solat dan tunaikan zakat” [Surah AlBaqarah ayat 83]

Peranan Kedua :
MENJELASKAN DENGAN PERINCI PERKARA YANG TERDAPAT DI DALAM ALQURAN

Peranan kedua ini di bahagikan kepada beberapa perkara :

a) Menjelaskan perkara yang umum
Contohnya ialah Allah menyuruh hambaNya bersolat di dalam AlQuran tanpa di terangkan waktu solat, rukun-rukun, rakaat dan sebagainya.

Maka hadith menerangkan dengan perinci cara perlakuan solat, rukun, hukum hakam dan sebagainya. Antaranya hadith baginda mengajar sahabatnya bersolat di dalam hadith :

صلوا كما رأيتموني أصلي

“solatlah kamu sepertimana kamu lihat aku bersolat” [Riwayat alBukhari]

Begitulah jua di dalam tajuk zakat, haji, pernikahan, muamalat, jenayah dan sebagainya yang umum di dalam AlQuran dan di jelaskan di dalam hadith.

b) Menyelesaikan permasalahan dan kekeliruan

Di dalam ayat AlQuran ada ayat seperti :

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. [Surah AlAn'am ayat 82]

Maka, para sahabat mula bersusah hati dengan mengatakan “manakah dari kalangan kami yang tidak pernah melakukan kezaliman”. Maka jawab Rasulullah “Bukannya begitu, tidakkah kamu mendengar nasihat Luqman iaitu

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya:” Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar“.[Luqman ayat 13]“

Maka fahamlah para sahabat bahawa kezaliman yang di maksudkan di dalam ayat tersebut bukan umum perkataan zalim malah membawa maksud yang dijelaskan oleh Rasulullah sebagai MELAKUKAN SYIRIK KEPADA ALLAH TAALA.

Dua jenis di atas adalah menunjukkan hadith itu penguat dan penjelas kepada AlQuran tanpa khilaf oleh mana-mana ulama.

Peranan Ketiga:
PERKARA TAMBAHAN DI DALAM AL-QURAN

Ada sebahagian perkara yang tidak di bincangkan di dalam Al-Quran, ada yang di haramkan oleh Al-Quran yang tidak di jelaskan dengan perinci akan keharamannya.

Antaranya pengharaman berkahwin dengan mengumpulkan dalam satu masa perempuan bersama dan makciknya sebelah lelaki dan perempuan bersama makcik sebelah perempuan, pengharaman memakan binatang yang mempunyai taring dan sebagainya lagi.Perkara tersebut dijelaskan di dalam hadith. Maka, kita sebagai seorang muslim hendaklah taat kepada seruan Rasulullah kerana ia berkaitan dengan ketaatan kepada Allah jua seperti Firman Allah :

“Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah; dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka (janganlah engkau berdukacita wahai Muhammad), kerana Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal (yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan).” [Surah AnNisa ayat 80]

Dengan ini, jelaslah kepada kita peranan hadith terhadap Al-Quran. Logiknya, tidak mungkin kita mampu memahami Al-Quran jika kita tinggalkan hadith.

Mana-mana seruan yang membawa fahaman Al-Quran (seperti golongan Quraniyyun) tanpa menggunakan hadith ternyata adalah seruan yang batil dan inilah yang menyebabkan pemahaman terdapat perkara-perkara islam tidak dapat di fahami dengan baik dan tersasar dari jalan yang benar.


No comments: