Posts

Taqrir Matan Abi Syuja'

Image
TAQRIR MATAN ABI SYUJA’ Ringkasan Riwayat hidup pengarang kitab             Di dalam at-Tobaqat al-Kubra karya Imam as-Subki dalam Tobaqat (generasi) kelima ulama yang mengikuti mazhab al-Imam Abi Abdillah asy-Syafii R.A di kalangan ulamak yang wafat selepas 500H (no 567)…dinyatakan beliau ialah Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Asbahani al-Qadhi Abu Syuja’, penyusun kitab “al-Ghayah fi al-Ikhtisor”. Diriwayatkan bahawa beliau belajar di Basrah lebih daripada 40 tahun dalam mazhab Syafii.             Berkata Syeikh Hani al-Haj: “Abu Syuja’ lahir pada tahun 433H di Basrah. Beliau dilantik jawatan Menteri pada tahun 447H lalu menyebarkan keadilan dan agama. Beliau tidak akan keluar daripada rumahnya hinggalah bersolat dan membaca al-Quran. Dalam menyebarkan kebenaran beliau tidak menghiraukan cacian pencaci.             Beliau telah mempelajari di Basrah lebih daripada 40 tahun dalam mazhab Imam Syafii R.A. Kemudian beliau bermukim di Madinah Munawwarah membersihkan Masjid Nabi yan

Benar Dalam Mengenal Jiwa dan Memeliharanya

Image
Firman Allah Taala yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang kuat menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapamu, atau kerabatmu.” (an-Nisa’: 135) Bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang bermaksud: “Musuh yang amat jahat kepadamu ialah nafsumu yang berada di antara kedua rusukmu. Sesudah itu iala isterimu, kemudian anak-anakmu, kemudian kaum kerabat yang terdekat dan yang terdekat.” Di antara sifat seorang yang benar dalam penujuannya kepada Allah Taala, hendaklah ia menggesa dirinya untuk mentaati Allah Taala serta menuntut keredhaanNya. Kiranya jiwanya menurut petunjuk ini, maka hendaklah ia mensyukuri Allah Taala serta berbakti kepada jiwa tersebut. Demikianlah diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahawa orang ramai telah melihatnya sedang mencari sesuatu untuk dibuat alas. Maka beliau ditanya: Apa yang engkau buat ini? Jawabnya: Mencari sesuatu untuk membuat alas

Orang Yang Berpegang Kuat Dengan Tauhid Akan Selamat

Image
  Dalam riwayat yang diberitakan Imam Muslim: Barangsiapa yang menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad adalah UtusanNya, nescaya Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Sekali peristiwa telah datang seorang Arab dusun kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم lalu berkata: Duhai Rasulullah! Apa yang wajib aku tahu? Jawab Baginda: Sesiapa yang mati dalam keadaan tiada menyengutukan sesuatu dengan Allah, nescaya dia akan memasuki syurga. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan menyengutukan sesuatu dengan Allah, nescaya dia akan memasuki neraka. Pernah Baginda berkata kepada Muaz: Wahai Muaz! Tiada seorang hamba yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu adalah hambaNya dan UtusanNya, dengan perasaan yang benar dari benak hatinya, melainkan Allah Taala akan mengharamkan dirinya dai api neraka. Lalu berkata Muaz: Duhai Rasulullah! Apakah boleh aku memberitahukan orang ramai berita ini, supaya mereka gembira?! Jaw

Tauhid Itu Nikmat Yang Besar Dan Buahnya Ialah Taat

Image
Orang yang mendakwa ada lagi tuhan yang lain selain Allah, tidak berdiri dengannya apa alasan pun, malah alasannya itu semuanya jelas batil dan mustahil, tidak boleh dipakai. Sebab itu orang yang mendakwa itu sentiasa bercabang-cabang lisannya, sebagaimana Firaun yang dikutuki Allah itu sendiri memakai argumen yang sama. Demikian pula dengan Raja Namruz, sebagaimana yang diberitakan Tuhan, dari hal berhujjahnya kepada Nabi Ibrahim al-Khalil alaihis-salam, seperti yang tertera di dalam al-Quran: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. – البقرة: 258 “Tidakkah engkau mahu lihat kepada siapa yang berhujjah kepada Ibrahim tentang Tuhannya, bahawa dia telah diberikan Allah kerajaan, ketika Ibrahim berkata kepadanya: Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Dia pula berkata: Aku pun menghidupkan dan mematikan jug

Kaum Musyrik Adalah Kaum Yang Sesat

Image
Kaum musyrik adalah kaum yang sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang menyeru Tuhan selain Allah Taala, Maha Suci Tuhan dari apa yang mereka serukan itu setinggi-tinggi kesucian, dan mereka ini tergolong kepada beberapa golongan. Orang musyrik itu ada banyak macamnya; ada yang musyrik, yakni menduakan Tuhan, ada yang atheis, ada yang ingkar dan sebagainya. Mereka semua adalah sesat, dan setengah mereka lebih sesat dari setengah yang lain. Malah ada yang berat kufurnya, banyak bohong dan dustanya, namun tiada satu pun dari antara mereka yang mempunyai hujjah atau alasan sama sekali. Dalam Quran banyak ayat menerangkan siksa ke atas musyrik. Kalau sudah dikenakan larangan yang keras dan siksa yang berat yang dijanjikan bagi orang menyeru tuhan yang lain di samping Allah, dan menyekutukan yang lain dalam ketuhananNya, padahal dia berikrar dan mengaku keuluhiyahan dan ketuhanan Allah, maka bagaimana berat halnya dan merbahaya akibatnya pula dengan orang yang mengingkari adanya Tuhan

Persoalan Qunut Subuh

Meskipun ada hadis yang menerangkan tentang syariat qunut Subuh, namun masih ada pihak tertentu yang menyatakan ia adalah bidaah. Lantaran darjat hadis tersebut dipandang sebagai hadis lemah, maka disimpulkan bahawa qunut Subuh adalah produk dalil yang lemah. Proses pembidaahan tentang qunut Subuh ini tidak lazim dalam disiplin ilmu hadis dan fiqh. Ini kerana kebanyakan para Imam Mazhab ketika berhadapan dengan dalil dhoif, mereka hanya ikhtilaf sahaja tidak sampai membidaahkannya. Apalagi bagi Imam Nawawi yang berpandangan “Hadis dhoif mesti didahulukan berbanding pendapat sesiapa pun.” Qunut dalam solat Subuh memang merupakan sebahagian daripada masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebahagian ulama tidak menerima dalil tentang qunut Subuh namun sebahagian yang lain tetap memandang bahawa hadis tentang qunut Subuh itu ada dan kuat. Dalam kitab Subulus Salam Bab Tatacara Solat disebutkan beberapa hadis yang ada kaitan dengan dasar landasan syarak qunut Subuh. Hadis-hadis

Aurat Lelaki Ketika Solat

Image
Bismillahirrahmanirrahim. Pada tulisan kali ni ambo nak bayan sikit tentang aurat lelaki khususnya dalam solat. Ambo bahagikan kepada dua. Bahagian pertama:- Pendapat ulama tentang aurat lelaki. Bahagian kedua:- Isu semasa tentang aurat lelaki. Ambo hazafkan dalil2 untuk memudahkan pembaca. Bagi ahli ilmu boleh la merujuk kepada kitab2 asal bagi setiap mazhab. Ambo cuba untuk tak taksub kepada mana2 pendapat dengan izin Allah. Maka ambo pun mulakan dengan taufiq hidayah Allah. Bahagian pertama:- Pendapat ulama tentang aurat lelaki. Ambo mulakan dulu dengan pendangan ulama mazhab Zohiriyah. Kata Syeikh Ibnu Hazm dalam kitab al-Mahalli: “Aurat yang wajib ditutup daripada pandangan orang dan dalam solat bagi lelaki ialah zakar dan halaqah dubur sahaja; manakala paha bukannya aurat.” Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menyebut: “Menutup aurat daripada pandangan orang supaya tak menampakkan kulit adalah wajib, dan syarat sah solat. Inilah yang disebut Imam Syafii d